Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Engineering
  • Price: Free download
  • Published on: 7th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

    Cuprins

Sisteme de iluminat

Smart-home

Sistemul Marten Connect

KNX

ce este un KNX

cum functioneaza

unde se foloseste

componente

folosirea unui KNX cu un device

Descrierea proiectului meu

Cuprins

1. Sisteme de iluminat 3

1.1. Mărimi fizice caracteristice sistemelor de iluminat 3

1. Fluxul luminos Φ 3

2. Intensitatea luminoasă 3

3. Emitanța 5

4. Iluminarea 5

5. Luminanța 6

6. Contrastul 7

7. Eficacitatea luminoasă 7

1.2. Sursa electrica 8

1.2.1. Lămpile cu incandescență 10

1.2.2.  Lămpile cu ciclu regenerativ cu halogen (LIH) 12

1.2.3. Lămpi cu LED 13

2. Smart Home 14

3. Sistemul KNX 16

3.1. Istoric 16

3.2. Ce este un KNX ? 18

3.3. Cum functioneaza sistemul KNX 19

3.4. Configurarea sistemului KNX 26

3.5. Componentele necesare realizarii unui sistem KNX 29

3.5.1. Dispozitive de intrare. 29

3.5.2. Semzori 30

3.5.3. Controlul prin internet 31

3.5.4. Controlul temperaturii 32

3.5.5. Dispozitive de iesire. 32

Sisteme de iluminat

1.1. Mărimi fizice caracteristice sistemelor de iluminat

Fluxul luminos Φ

Fluxul luminos reprezintă cantitatea de lumină emisă de o sursă într-o secundă. În Sistemul Internaţional unitatea de măsură este lumenul [lm], acesta fiind un submultiplu al Wattului luminos [Wl] .

1lm= 1/638 Wl

Fluxul luminos nu este utilizat , in prezent , ca mărime fundamentală , deoarece etalonul de lumen nu a fost incă elaborat.

 Măsurarea fluxului luminos se realizează în laboratoare utilizând lumenmetrul.

Intensitatea luminoasă

Reprezintă cantitatea de lumina emisa de o sursa, intr-o secunda, pe o anumita directie

Fig.1.Poziția unghiului solid în coordonate polare

cu ajutorul a două coordonate unghiulare. [1]

1 - sursa de lumină;

2 - plan de referință;

3 – planul intensității luminoase;

4 – plan de referință;

5 – axa sursei;

γ- unghiul dintre directia intensității luminoase și axa sursei de lumină , denumit unghi de înălțime;

c- unghiul dintre planul de referintă (c=00) și planul format de axa sursei de lumină cu direcția intensității luminoase denumit unghi de azimut.

Unitatea de măsură în Sistemul International pentru intensitatea luminoasă este candela [cd].

În prezent , intensitatea luminoasă reprezintă mărimea fizică fundamentală din iluminat.

Intensitatea luminoasă se masoară în laborator și se realizează pentru determinarea distribuției spațiale a intensităților luminoase emise de sursele și aparatele de iluminat. În acest scop se utilizează goniofotometrul.

  Fabricanții de aparate de iluminat au obligația de a elabora , odată cu omologarea și agrementarea aparatului de iluminat , curba de distribuție a intensității luminoase Iγ=f(γ) pentru diferite unghiuri c. Cele mai folosite unghiuri sunt : 00...1800; 450...2250; 900...2700 si 1350...3150 sau 00...1800 si 900...2700.

Fig.2. Distribuția intensității luminoase

Emitanța

   Emitanța este mărimea fizică ce reprezintț raportul dintre fluxul luminos emis de o suprafață și mărimea acelei suprafețe.

 M=dΦ/dA sau M=Φ/A

Iluminarea  

 Iluminarea repreyintă cantitatea de lumină per unitatea de suprafaţă . (fig.5)

  Fig.5. Definirea iluminării [1]

 E=dΦ/dA  sau   E=Φ/A

    Unitatea de măsura pentru iluminare in Sistemul Internaţional este luxul [lx] .

    Aparatul de măsura folosit pentru a măsura emitanța si iluminarea este luxmetrul.

În funcție de natura fluxului se mărimiea suprafeței iluminarea poate fi :

Punctuală – când suprafata este infinit mică

Medie – când suprafata este finită

Directă – când fluxul provine direct de la unul sau mai multe aparate de iluminat

Reflectată – când fluxul provine de la suprafețele reflectante dintr-o incintă (pereți, tavan,mobilier)

Totală – când fluxul provine atât de la aparatele de iluminat t si de la suprafețele reflectante dintr-o incintă.

Luminanța

Luminanţa repreyinta cantitatea de lumină emisă de unitatea de suprafată pe o anumintă direcţie.

Fig.6. Reprezentare luminanței []

Lγ=dEp/dω

 Unde:

dEp -  iluminarea directă dată de sursa de suprafață dA într-un punct P aflat pe        

    direcția γ și în plan perpendicular pe aceasta .

dω -  unghiul solid în care se vede sursa de suprafață dA din punctul P .

Unitatea de masură pentru luminanță în S.I. este [cd/m2] sau [nitt] .

 Măsurarea luminanței se poate realiza cu ajutorul luminanțmetrului

Contrastul

Contrastul este definit ca raportul dintre luminanța obiectului(L0) și luminanța fondu-

lui (Lf) .

K=L0/Lf

Acesta are valori supraunitare când obiectul este mai luminos (2:1;3:1; etc.) și subunitare (1:2; 1:3; etc.) când fondul este mai luminos .

Pentru contrast se mai folosește si relația :

 K=(|L0-Lf|)/Lf

Eficacitatea luminoasă

Eficacitatea luminoasă reprezintă raportul dintre fluxul luminos al acesteia și puterea electrică absorbită.

 e = Φ/P [lm/W]

Pentru sursele de lumină însoțite de aparataj se definește eficacitatea luminoasă globală ca raportul dintre fluxul luminos emis de sursă și puterea electrică globală absorbită de ansamblul sursă-aparataj conex :

eg= Φ/Pg=Φ/(P+Pac) [lm/W].

1.2. Sursa electrica  

Sursa electrica reprezinta un aparat ce are capacitatea de a transforma energia electrica in energie luminoasa .

Sursele de lumina , dupa natura producerii radiatiilor luminoase , se clasifica in surse cu radiatii produse:

Pe cale termica (lampa cu incandescenta)

Prin agitatie moleculara . Din aceasta categorie fac parte:

Lămpile cu descarcari in amestec de gaze sau in gaze (argon,kripton,xenon,neon)

Lămpile cu descarcari în vapori metalici (sodiu,mercur)

Lămpile cu descarcari în gaze si vapori metalici cu si fara adaosuri de haloggeni

Lămpile florescente de joasă și înaltă presiune( tuburi florescente si baloane florescente )

Lămpile cu inducție

Fig.7. Clasificarea surselor electrice de lumină în funcție de natura radiațiilor luminoase

Parametrii surselor de lumina sunt :

Tensiunea de alimentare [V]. Aceasta reprezintă tensiunea la care sursa de lumina este

alimentată pentru obținerea parametrilor nominali.

Fluxul luminos [lm]. Reprezintă puterea radiată de sursă în domeniul vizibil ;

Eficacitatea luminoasa [lm/W] . Reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis de sursă și puterea absorbită de aceasta ;

Durata de funcționare t¬f [h] . Aceasta este timpul în care fluxul luminos al lămpii ajunge la 80% din valoarea sa nominală;

Culoarea aparentă ce reprezintă expresia de ansamblu a impresiei de culoare când se privește o sursă de luminăș

Temperatura de culoare corelată Tcc ;

Indicele de redare a culorilor Ra ce reprezintă evaluarea gradului de asemănare între aspectul cromatic al obiectului iluminat de sursa considerată și acela al aceluiași obiect iluminat de un iluminant de referință , în aceleași condiții de observare caracteristice. Indicele de redare a culorilor are valoarea maxima 100;

Luminanța L [cd/m2], a unei suprafețe luminoase elementare într-o direcție dată;

Geometria si dimensiunile.

1.2.1. Lămpile cu incandescență

Conversia energiei electrice in lumina se realizează prin încălzirea la incandescentă a

unui filament dintr-un material rezistent la temperaturi ridicate (wolfram), închis etans într-un balon de sticlă într-un mediu de argon. Prima lampă cu aplicare practică a fost realizată în 1880 de către Edison, utilizand cărbune ca filament (din bumbac ars), având o eficacitate luminoasă de 1,4 lm/W și durata de funcționare de 45 h.

Fig.8. Părțile componente ale unei lămpi

         incandescente clasice [2]

1 – Balon de sticlă;

2 – Gaz inert ;

3 – Filament;

4 – Fir de contact ;

5 – Suport de sârmă;

6 – Montură de sticlă;

7- Contactul lateral;

8 – Soclul filetat;

9 – Izolație;

10 – Contact electric.

   Aceasta lampa utilizeaza filamentul de wolfram functionand la o temperatura de aproximativ 3000 K, mediul in balonul de sticla fiind un gaz neutru sub presiune (argon, azot sau amestecul lor), care are rolul de a micsora viteza de evaporare a particulelor de wolfram incandescent .

   Lampa cu incandescenta se caracterizeaza printr-un spectru luminos agreabil, bogat in radiatii calde, realizand de asemenea o ambianta in care redarea culorilor este excelenta (indice de redare maxim sa nu Ra=100). De asemenea, inertia termica si luminoasa a filamentului fac ca variatia curentului alternativ să fie sesizabila, ceea ce conduce la un mediu plăcut, odihnitor, care nu agresioneaza ochiul uman.

Eficacitatea luminoasă pentru o lampă de putere medie uzuală (100 W) este de 13-14 lm/W, iar durata de funcționare este de 1000 ore în condițiile păstrarii tensiunii de alimentare la valore nominală. În fig.9 sunt indicate variațiile puterii emise (p), fluxul (), eficacității (e) și duratei de funcționare (tf) în funcție de tensiunea de alimentare. Fluxul și eficacitatea luminoasă variază direct cu puterea.

          Fig.9. Variația mărimilor caracteristice ale LIC

             în funcție de tensiunea de alimentare [1]

  Luminanța LIC este ridicată, fiind de 7*106 cd/m2, dar poate fi diminuată prin utilizarea sticlei mate.

    Gama de tensiuni: 1-2 V până la 220 V, puteri de la 1-2 W la câțiva mii de wati.

    Există si tipuri de lămpi ce folosesc în componența lor sticlă colorată cu rol de a filtra lungimile de undă nedorite , cum este cazul lămpilor cu spectrul alb lumina zilei cu tente de albastru .

    Balonul lămpii se realizează într-o gamă foarte variată de forme.Conform IEC (International Electrical Commission ) codul de identificare a tipului lămpii cuprinde: o literă  ce indică forma balonului și o cifră ce indică diametrul nominal în mm . O a doua sau chiar o a treia literă se poate adăuga pentru o identificare seplimentară a unor detalii.

   Tipul balonului (litera de bază ) :

A – forma standard ;

B – lumânare ;

C – con (baza conului montat pe soclu );

E – ovoid ;

F – flacără neregulată ;

G – glob ;

K – ciupercă alungită ;

M – ciupercă ;

P – lacrimă inversată ;

R – paraboloid (folosită în special pentru balonul cu reflector încorporat ) ;

S – con inversat ;

T – tub sau cilindru ;

PAR – circular ;

   Tipul balonului (litera suplimentară ) :

A – ascuțit ;

C – secțiune conică la bază ;

D – adâncituri , ondulații ;

F – stiații pe suprafața exterioară ;

L – lentilă ;

X – special ;

  Balonul din sticlă poate fi supus unor tratamente ca de exemplu : mătuire, opalizare, colorare, lăcuire, oglindare.

1.2.2.  Lămpile cu ciclu regenerativ cu halogen (LIH)

 Lampa cu incandescență cu ciclu regenerabil cu halogen elimină inconvenientul evaporării acestuia pe pereții balonului din sticlă.

Fig.10. Schema funcționării ciclului regenerativ cu halogen pentru o porțiune de LIH

Particulele din wolfram, rezultate din evaporarea filamentului formează cu halogenul, la temperatura de 200...300 0C o halogenură volatolă din  wolfram. Aceasta nu se poate depunde pe balon ci migrează în interiorul balonului datorită curenților convectivi din aceasta, astfel încât , în timp, revine in apropierea filamentului. La temperatura filamentului de aproximativ 3000 K se descompune in wolfram, care se depune pe filament, și halogenul care revine în ciclu. Din acest motiv LIH au balonul sferic sau cilindric, în așa fel încât filamentul să se afle la egală distanță de pereții balonului. Prin acest proces durata de funcționare a lămpii crește.

  Deoarece atât temperatura balonului cât și presiunea gazului inert sunt mai mari decât la LIC, dimensiunile balonului sunt reduse, iar materialul utilizat este sticla de cuarț, rezistentă la temperaturi si presiuni ridicate, dar mai putin rezistentă la actiunea unor agenți chimici.

 

1.2.3. Lămpi cu LED

Un LED este o diodă semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n. Efectul este o formă de electroluminescență.

LED-ul este o sursă de lumină mică, de cele mai multe ori însoțită de un circuit electric ce permite modularea formei radiaţiei luminoase. De cele mai multe ori acestea sunt utilizate ca indicatori în cadrul dispozitivelor electronice, dar din ce în ce mai mult au început să fie utilizate în aplicații de putere ca surse de iluminare. Culoarea luminii emise depinde de compoziția și de starea materialului semiconductor folosit, și poate fi în spectrul infraroșu, vizibil sau ultraviolet. Pe lângă iluminare, LED-urile sunt folosite din ce în ce mai des într-o serie mare de dispozitive electronice.

                      Fig. . Tipuri de becuri led

Ce recomandă becurile LED este durata de viată superioară corpurilor de iluminat incandescente şi fluorescente, de până la 50.000 de ore si consumul redus de energie.

Preţul de achiyitie este încă destul de mare, dar acestea prezintă numeroase avantaje.

Mai jos am ataşat un tabel ce reprezintă comparaţia intensităţii luminii în funcţie de puterea şi tehnologia becului folosit pentru eluminare.

Fig. . Tabel comparativ al intensităţii luminoase

În tabelul de mai jos se poate observa o comparaţie a consumului şi duratei de viaţă pentru trei tipuri de corpuri de iluminat.

Fig. .Tabel comparativ al consumului si duratei de viaţă a corpurilor de iluminat

Smart Home

Tot mai multe persoane cu venituri peste medie încep să investească în “Smart House”

(case inteligente), cu echipamente electronice moderne, controlate de microprocesoare, pentru a le face viața mai frumoasă.

  Cine ține la siguranța familiei, la confort, are bani mai mulți decât media si mintea deschisă spre nou poate acum să-și transforme casa într-un paradis desprins parcă din filmele science fiction.

O astfel de “Smart House” care beneficiază de un sistem EIB (European Installation BUS)

permite acționarea automată la comandă a jaluzelelor, a luminiilor sau a încălzirii. În funcție de anotimp sau de vreme senzorii aflați la exteriorul și interiorul clădirii utlilizează la maxim

resursele naturale (lumina, caldura), nici securitatea nu este neglijată de acest sistem fiind

încorporate detectoare de gaze si temperatură, senzori de mișcare si contacte magnetice pentru

usi si geamuri. Toate aceste sisteme prezente intr-o “Smart House” au un singur scop:

îmbunătățirea comfortului a siguranței si a economisirii resurselor naturale. Trăind într-o lume în care resursele naturale sunt limitate, folosirea lor eficientă este foarte importantă. Pentru

îndeplinirea acestui scop are loc monitorizarea, comanda si controlul instalatiilor de încălzire,

ventilare, climatizare etc., din camere.

Cu ajutorul senzorilor sistemul de securitate se trece automat in regim de funcționare

economică dacă încaperea este goală sau normală cand este prezentă o persoană. Cu senzorii

externi se oprește încălzirea iarna (respectiv răcirea vara) dacă locuința este goală. Nici iluminatul nu scapă de interconexiuni si control global reglandu-se prin

senzori de miscare in funcție de prezența sau absența persoanelor din încăpere.

Există atât clădiri publice cât si locuințe private care sunt construite intr-un asemenea

sistem.

  Această unitate este conferită de firmele integratoare de sistem care completează munca pe care o face constructorul. Integratorul de sistem trebuie să cunoască modelul EIB/KNX , iar gradul de dificultate al integrării sistemului in clădire este foarte mic, el putând fi instalat înainte de terminarea finisăriilor. Sistemul EIB integrează si sistemele de securitate ca alarma de incendiu, efracție, scurgeri de gaz, sau alte defecțiuni.

Cel mai important avantaj este reducerea consumului energetic care poate scădea la 60% si chiar 75% atunci cand instalația integrează toate funcțiunile: iluminat, jaluzele, incălzire climă-ventilație, detecție de miscare si alarme tehnice.

Fig. . Funcţi ce pot fi controlate cu ajutorul ,,Smart Home”

Sistemul KNX

   3.1. Istoric

În tehnologia IT, un protocol reprezinta un set de reguli privind modul schimbului de informații între două entități care pot comunica numai dacă “vorbesc aceeași limbă”.

În anul 1990, trei mari asociații europene, își promovau propria tehnologie de comunicații :

EIBA ( European Installation Bus Association)

EHSA (European Home Systems Association)

BCI (BatiBUS Club International)

    Asociația deține atât Standardul Mondial pentru controlul casei si al clădirii, cât și logo-ul mondial al mărcii KNX. Asociația KNX este o organizație non-profit aflată sub incidența legilor belgiene. Membrii ei sunt producători de echipamente pentru diverse aplicații de control al casei și clădirii, bazate pe tehnologia KNX, precum controlul iluminatului, storurilor, încălzirii, ventilaţiei, aerului condiționat, managementul energiei, contorizarea, monitorizarea, sistemele de alarmă și anti-efracție, aparatura electrocasnică și cea audio/video și multe altele. De asemenea, nu doar producătorii, ci și furnizorii de servicii (de utilități, telecomunicații etc.) pot deveni membri ai Asociației KNX.

  Adunarea Generală – este cea mai înaltă autoritate juridică a asociației, în care toți membrii dețin un loc - se întrunește cel puțin o dată pe an pentru a aproba activitățile desfășurate și bugetul pentru anul următor. Comitetul executiv, ales pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor Adunării Generale, este responsabil cu stabilirea strategiei asociației, standardul KNX și propunerea de buget.

Consiliul Executiv (KEB) este asistat de două consilii permanente:

Consiliul tehnic (KTB) este responsabil de aprobarea și evoluția standardului KNX, inclusiv specificațiile sistemului și cele de testare, precum si normele de certificare. KTB este Organismul de Decizie Tehnică KNX suprem. KTB este de asemenea responsabil de transferul diferitelor parți ale standardului KNX către comisiile de standardizare internaționale relevante.

Consiliul de Marketing (KMB) este responsabil cu strategia de marketing a standardului KNX, inclusiv activitățile de comunicare și promovare ale Asociației KNX. KMB este ultimul Organism de Decizie de Marketing. KMB este de asemenea responsabil de activitățile desfăşurate de grupurilor naționale KNX pe diverse pieţe.

În afara membrilor săi, Asociația KNX a încheiat acorduri de parteneriat cu mai mult de 3800 de parteneri din peste 120 de țări.

KNX este aprobat ca Standard Internaţional (ISO/IEC 14543-3), ca Standard European (CENELEC EN 50090 şi CEN EN 13321-1), Standard American (ANSI/ASHRAE 135) şi Standard Chinez (GB/T 20965). Prin urmare, KNX este asigurat pe viitor. Produsele KNX fabricate de diferiţi producători pot fi combinate, acesta garantând interacţiunea şi interoperabilitatea acestora. KNX este singurul standardul mondial deschis pentru control, atât în domeniul clădirilor comerciale, cât şi al celor rezidenţiale.

Fig.11. Țările in care este implementat standardul KNX[3]

 Fig. 12. Producătorii sistemului KNX [3]

3.2. Ce este un KNX ?

Pentru a asigura transferul datelor între toate componentele de management al clădirii, este necesar un sistem care să rezolve problema comunicării cu dispozitivele izolate, asigurându-se că toate componentele comunică într-un limbaj comun unic.

 Dispozitivele KNX pot fi: senzori sau elemente de acţionare, necesare controlului diferitelor sisteme ale clădirii, precum: iluminat, jaluzele/storuri, sisteme de securitate, managementul energiei, încălzire, ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, sisteme de semnalizare şi monitorizare, interfeţe cu sistemele de service şi control al clădirii, control de la distanţă, contorizare, control audio/video, electrocasnice, etc.  Toate aceste funcţii pot fi controlate, monitorizate şi semnalizate prin intermediul unui sistem unitar fără a fi necesare centre de control suplimentar.

    Fig.13. Funcți ce pot fi controlate cu sistemul KNX [4]

Cum functioneaza sistemul KNX

In instalațiile convenționale, fiecare funcție necesită un cablu de alimentare propriu, iar

fiecare sistem de comandă se realizează separat. Cu ajutorul sistemului KNX, se comandă, se

urmăresc și se anunță toate funcțiile și secvențele de lucru prin intermediul unui cablu comun.

Astfel, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se face direct, fără să mai fie necesară trecerea prin elementele de comandă.

 Prin utilizarea sistemului KNX, in afara reducerii necesarului de cabluri rezultă și alte

avantaje:

Instalațiile se realizează mult mai usor;

Instalațiile pot fi ulterior foarte usor modificate sau extinse.

In cazul in care se doreste modificarea ulterioară a impărțirii in incăperi sau a funcțiilor

participanșilor la BUS, sistemul KNX permite o organizare foarte usoară a acestora prin

simpla modificare a parametrilor acestor aparate, fără a fi necesară o modificare a cablajului

existent. Modificarea parametrilor se realizează cu ajutorul unui PC, care se conectează la sistem și cu ajutorul softului de proiectare și instalare ETS (EIB Tool Software), software utilizat și la punerea in funcțiune a sistemului.

Astfel se poate folosi sistemul KNX într-o casă în care locuiește o familie

cât și în hoteluri, școli, bănci, clădiri de birou, etc.

Printr-un traseu comun, care este cablul de BUS, se realizează schimbul de informații între toți participanții la BUS.

Transmisia datelor se face serial, informația fiind transformată într-o telegramă și

transportată prin cablul de BUS de la un senzor (element de comandă), la unul sau mai multe

elemente de execuție.

Fiecare participant la BUS primeste în timpul proiectării, cu un software specializat, o

adresă fizică proprie, cu ajutorul căreia să poată fi oricând identificat fără echivoc. Pentru

dialogul dintre participanți în timpul funcționării este însă utilizată adresa logică, numită și

adresă de grup. În fiecare telegramă este introdusă adresa de grup de către emițător.

In timpul proiectării sistemului KNX cu ETS, se stabileste pentru fiecare participant

la BUS, care este adresa de grupa la care el trebuie să reacționeze. Un participant la BUS care urmăreste telegramele ce circulă prin BUS, recepționează o telegramă numai dacă aceasta îi este adresată prin intermediul adresei de grup. Dacă telegrama nu ii este adresată, participantul la BUS o ignoră.

Fiecare receptor confirmă receptarea mesajului atunci când acesta a fost recepționat.   În cazul în care această confirmare nu este recepționată de către emițător, acesta repetă telegrama de maximum trei ori. Dacă nici în acest caz nu se primește confirmarea, se întrerupe procesul de transmitere a telegramei, iar eroarea este înscrisă in memoria emițătorului.

Cablul BUS

Fig. .Cablul Bus

Cablul Bus  dispune de 2 poli (twisted pair) și alimenteaza toate dispozitivele cu 29 V (SELV)

            Fig. . Cablul Bus[3]

Acest cablu este ecranat si are izolatie dubla care suporta o tensiune de 400V.

Fig. .Componentele unui cablu Bus

Cablul bus are o multitudine de variate de conectare si o topologie flexibila.

 

Fig. . Conectarea dispozitivelor cu cablul Bus[3]

Pentru a conecta cablul la dispozitive, se folosesc blocuri terminale fără șuruburi. Se pot obține 4 conexiuni bipolare (utile pentru o  “conexiune stea” sau pentru o joncțiune).

Fig. . Conectarea dispozitivelor  de ieşire şi a celor de intrare cu ajutorul cablului Bus[3]

Fig. . Conectarea dispozitivelor  de ieşire şi a celor de intrare cu ajutorul cablului Bus[3]

           Fig.14. Sistemul electric convențional

Fiecare dispozitiv se afla sub tensiune . Posturile de comanda inchid si deschid contactele din circuit.

Se poate observa multitudinea de cabluri de care este nevoie pentru a realiza un sistem electric convențional.

  Fig. .Sistem controlat prin cablul BUS

Comenzile sunt transmise numai prin cablu bus. Acesta interconecteaza toate dispozitivele sistemului iar curentul este prezent numai acolo unde este nevoie (doar la actuatori). Sistemul funcționează datorită “telegramelor” trimise prin cablu bus. Când un receptor primește o telegramă adresată lui, el o convertește într-o acțiune.

Configurarea sistemului KNX

Sistemul KNX se poate configura in două moduri:

Easy Mode

Acest mod ofera funcți limitate , are o configurare ușoară și nu necesită formare profesională riguroasă.

System Mode

System Mode are un soft pentru configurare( ETS - Engineering Tool Software ), necesită formare profesională și înalte standarde de calitate.

Fig. . Configurarea sistemului KNX[5]

                  Fig. . Configurarea sistemului Easy Mode[5]

AL= sursa de alimentare

RP= Repetor

Poat fi integrate maxim 64 de dispozitive pe segment .

Fig. . Configurarea sistemului System Mode[5]

   Fiecare linie poate fi divizată în maxim 4 segmente . Fiecare segment poate îngloba maxim 64 de dispoyitive. Arhitectura poate fi extinsa până la 64000 de adrese. Curentul maxim debitat de sursa este de 640 mA

   Distanta maxima intre dispozitive: in – out este de 700 m, iar distanta minima  de cablu BUS intre 2 surse KNXeste de 200 m.

Componentele necesare realizarii unui sistem KNX

Dispozitive de intrare.

 

Fig. . Dispozitiv Gewiss de intrare[6]

 

Terminale BUS;

Led de programare;

Buton de programare;

Canele interfațare;

Ureche de prindere.

    

Fig. . Pulsantiere ICE TOUCH KNX[6]

Canale multifuncționale;

Senzor de temperatură;

Conector BUS KNX;

LED de programare;

Buton de programare.

Semzori

                                      

Fig. . Senzor Gewiss 10 786[6]

Potențiometru de reglaj sensibilitate luminoasă;

Potențiometru temporizare;

Senzor crepuscular;

LED detectie mișcare;

LED programare KNX;

Buton programare KNX;

Terminal Bus KNX.

Este alimentat la o tensiune continua de 29V si un curent maxim de 5mA. Are o deschidere verticală de 30 de grade si orizontală de 105 grade.

Controlul prin internet

                                             

Fig. . Controlul sistemului KNX prin intermediul internetului [6]

Fig. . Webserver GW 90816 [6]

Conector alimentare;

Port USB;

Port LAN 1;

Conector KNX;

Port LAN 2;

Rs232 pentru uz viitor.

Webserver-ul permite comanda si controlul temperaturii, programarilor orare/zilnice/săptamânale, evenimentelor si alarmelor.

Controlul temperaturii

Fig. . Controlul monitorizat al temperaturii[6]

Dispozitive de iesire.

Proiectarea luminotehnică a unei săli de sport cu ajutorul sistemului KNX

Componentele necesare realizării proiectului

4.1.1. Actuator dimabil leading-edge 2 canale 230V 75W

   

Fig. . Actuator GWA9302                          Fig. . Componentele actuatorului

Butoanele de comandă locală ale fiecărui canal  permit efectuarea comutării ciclice PORNIT/OPRIT, aducând nivelul de luminozitate de la 0% la 100% şi invers la fiecare apăsare.

Mecanismul de acţionare a dispozitivului de reducere a tensiunii este alimentat de linia 230 Vca ,luată din faza canalului 1, astfel încât să permită comanda locală a sarcinii şi în lipsa tensiunii pe magistrala KNX.

 Dispozitivul este dotat cu butoane şi cu LED-uri frontale pentru comanda şi indicarea stării ieşirilor şi pentru selectarea tipului de sarcină şi cu un LED de semnalare a anomaliei . Mecanismul de acţionare a dispozitivului de reducere a tensiunii permite activarea şi dezactivarea sarcinii conectate, reglarea valorii luminozităţii, executarea comenzilor temporizate, a comenzilor prioritare şi a comenzilor de activare blocare pentru forţarea stării de ieşire, memorarea şi executarea scenariilor, gestionarea funcţiei secundare pentru controlul luminozităţii din partea unui dispozitiv principal KNX

Configurarea comportamentului butoanelor de comandă locală se realiyeaya cu ajutorul software-ului ETS.

Pentru a începe modul de configurare trebuie apasată tasta de programare, aprinzându-se LED-ul roşu de programare. Se apasă simultan butoanele de comandă CH 1 şi Load 1 sau CH 2 si Load 2. LED-ul roşu de programare trebuie să clipească de trei ori. În acest moment toate canalele sunt dezactivate, în timp ce LED-urile CH1 şi CH2 indică parametrul care trebuie configurat.

Se poate modifica setarea parametrului canalului 1 acţionând tasta Load 1 şi al canalului 2 acţionând tasta Load 2. Se poate confirma setarea unui parametru şi se poate trece la setarea următorului  apăsând butonul CH1 pentru canalul 1 şi CH2 pentru canalul 2.

 Pentru a se salva noile setări se apasă pe butonul de programare. Pentru a ieşi fără a salva setările se aşteaptă 10 secunde de la ultima apăsare de buton.

  Încheierea modului de configurare este semnalată prin intermediul a trei aprinderi scurte ale LED-ului roşu de programare urmate de stingerea acestuia.

Dacă in system intervine o defecţiune LED-urile actuatorului ne avertizează de acest lucru.

Fig. .Tabel avertiyare defecte

Interfată cu 4 canale (10m)

  Fig. . Interfaţă cu 4 canale GW90721

 Fig. . Componentele interfeţei

Terminale magistrală

LED de programare

Tastă de programare

Orificiu pentru fixare

Fig. . Schema conexiunilor electrice

  Interfaţa contactelor cu 4 canale KNX permite conectarea unui număr de până la 2/4 contacte de intrare fără tensiune şi independente (butoane, întrerupătoare, senzori etc.) şi trimiterea comenzilor corespunzătoare la mecanismele de acţionare prin intermediul magistralei KNX. Interfaţa este alimentată de la linia magistralei.

Fiecare intrare este configurată cu ajutorul software-ului ETS pentru a realiza una din funcţiile:

Gestionare intrări/transmiterea obiectelor pe magistrală

Trimitere comenzi de memorare scenario

Trimitere comenzi prioritare

Comandă jaluzele/perdele

Comandă dispozitiv de reducere a tensiunii

Contor impulsuri

Presiuni multiple/închidere contact

Control LED de ieşire

Senzor de temperatură

Senzor de miscare KNX

Senzorul de mişcare KNX permite trimiterea unei comenzi de activare către mecanismele de acţionare prin intermediul magistralei KNX în funcţie de mişcările detectate şi, eventual, de luminozitatea măsurată. Dispozitivul controlează constant nivelul de luminozitate în încăpere şi atunci când lumina naturală este suficientă, dispozitivul opreşte mecanismul de acţionare pentru iluminare artificială, chiar dacă încăperea este ocupată.

             

Fig. . Senzor de miscare GWA9532                                  

                   

 Fig. . Componentele senzorului                         Fig. . Raza de acţiune a dispozitivului

1. Tastă de programare

2. LED de programare

3. LED de semnalare a detectării prezenţei/recepţionării comenzii IR

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/engineering/2017-6-13-1497345763.php > [Accessed 02.06.20].