Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Hoofdstuk 2,Strategisch profiel

In hoofdstuk twee gaan we in op het strategisch profiel van Advocatenkantoor Loock. Hierbij worden de missie, visie, doelstellingen, synergie en strategie in kaart gebracht. Tevens wordt het (markt)onderzoek toegelicht dat ten grondslag ligt aan het strategisch profiel.  

2.1 Missie & visie

Missie

De missie van Advocatenkantoor Loock is hoogwaardige rechtshulp verlenen tegen een betaalbare prijs waarbij klantgerichtheid voorop staat.

 Klantgerichtheid: maatwerk oplossingen.

 Specialisatie staat centraal: wij kiezen ervoor om ons te focussen en te specialiseren. Alle advocaten die werkzaam zijn bij Advocatenkantoor Loock hebben een postdoctorale studie in een specifiek rechtsgebied afgerond.

Mission statement

Uw probleem binnen het rechtsgebied; Straf-, Privaat-, Bedrijfs-, Europees-, Familierecht is onze uitdaging.

Visie

Advocatenkantoor Loock staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een gespecialiseerde kijk op zaken. Tevens hebben we oog voor de wensen van de cliënt. We zorgen dat we waar mogelijk het onderste uit de kan kunnen halen en vechten voor de beste oplossing. Daarbij worden er altijd reële verwachtingen overgedragen aan de betrokkenen.

De input van de missie en visie komt voort uit het Derek Abell model. Voor het uitgewerkte model zie bijlage pagina …

2.2 (Markt)onderzoek

Voor deze strategie zie bijlage SWOT-Analyse pagina ……

Voor het tot stand komen van deze strategie heb ik gebruikt gemaakt van het boek van: Jan Eppink, Gert-jan Melker, Peter Tack (2011), Bouwstenen van Management en organisatie. 2de druk. blz. 88 t/m 104.

2.3 Doelstellingen & Strategie

Doelstellingen

1. Binnen vijf jaar (2020) het aantal cliënten, momenteel 300 cliënten, die door Advocatenkantoor Loock geholpen zijn met een gewonnen rechtszaak of een geslaagd advies met 35% verhogen.

2. Binnen vier Jaar (2019) de naamsbekendheid van Advocatenkantoor Loock met 15% verhogen, door de regio's uit te breiden van Midden- en Noord-Limburg naar Midden-, Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant.

Strategie

De meest doeltreffende concurrentiestrategie voor advocatenkantoor Loock is om de markt te penetreren, aanvallen.

Door middel van de juiste marketingactiviteiten de unieke dienstverlening kenbaar maken aan (potentiële) cliënten. Onze marketingactiviteiten waarmee we onze unieke dienstverlening aanbevelen is vooral via internet en social media. Via deze manier proberen we de mensen die opzoek zijn naar onze dienstverlening aan te trekken. Door middel van onze unieke dienstverlening en persoonlijke aandacht voor de cliënten, willen we ervoor zorgen dat onze cliënten meer dan tevreden zijn en overgaan op mond tot mond reclame voor ons bedrijf.

Deze strategie is gekozen aan de hand van het toepassen van het macro- (DESTEP), meso- (vijf krachtenmodel van Porter) en het micromodel (7s model). Deze modellen heb ik toegepast om uiteindelijk via de SWOT-Analyse met de confrontatiematrix een strategie te kiezen. Zie hiervoor bijlagen pagina ….

2.4 Synergie

Synergie

Naast de permanente bijscholing werkt Advocatenkantoor Loock met een sectie-overleg. Alle advocaten nemen deel aan 1 of meer secties en nemen regelmatig deel aan sectie-besprekingen in de voor hun relevante vakgebieden. Alle actuele zaken worden met elkaar besproken op specialisatieniveau. Zo word ervaring en kennis gedeeld. De nieuwste (wettelijke) ontwikkelingen worden doorgesproken en relevante jurisprudentie wordt toegelicht.

Op deze manier bent u verzekerd van zeer actueel en professioneel  juridisch advies. De cliënten doen zaken met een vaste aanspreekpunt en hebben dus één advocaat maar maakt ongemerkt gebruik van de ervaring en expertise van het hele kantoor!

Hoofdstuk 3, Organisatiestructuur

Arbeidsverdeling

- Staf

- Afdeling Strafrecht

- Afdeling Privaatrecht

- Afdeling Bedrijfsrecht

- Afdeling Europees Recht

- Afdeling Familie recht

- Afdeling HRM  verantwoordelijk voor alle personeelszaken.

Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsmanager hij/zij is verantwoordelijk en bevoegd voor het uitvoeren van de taken van de afdeling.

Relaties & bevoegdheden

Het bedrijf is een lijn- staforganisatie: Dit houdt in dat elke afdelingsmanager zijn eigen verantwoordelijkheden dient te nemen. Vervolgens dient elke afdelingsmanager zijn taken te verantwoorden naar de manager.  

Coordinatievoorzieningen

Maandelijks gaan alle advocaten naar een sectie-bespreking binnen hun vakgebied. Om zo actuele zaken te bespreken en de ontwikkelingen hiervan in de wetgeving.

Wekelijks vindt overleg plaats met de verschillende afdelingen over de stand van zaken in het kantoor.

Voor het organogram zie bijlage, pagina ….

Hoofdstuk 4, Planningen

Lange termijn planning:

• Binnen vijf jaar (2020) het aantal cliënten (nu 300 Cliënten) die door advocatenkantoor Loock geholpen zijn,  met een gewonnen rechtszaak of een geslaagd advies met 35% verhogen.

• Binnen vier Jaar (2019) de naamsbekendheid van advocatenkantoor Loock met 15% verhogen binnen de regio Midden- en Noord-Limburg uitbreiden naar Zuidoost-Brabant.

Capaciteitsplanning & Bezettingsplanning:

Aan de hand van de twee lange termijn planningen en op basis van de organisatiestructuur. Hebben we ervoor gekozen om de verschillende afdelingen te creëren. Deze verschillende afdelingen bestaan uit de volgende rechtsgebieden: Strafrecht, Privaatrecht, Bedrijfsrecht, Europees recht en familierecht.

In deze verschillende afdelingen hebben we een afdelingsmanager (Senior Legal Counsel) en drie medewerkers (Junior Legal Counsel).   

Afleverplanning & Werkdistributie:

Onze verschillende afdelingen in de verschillende rechtsgebieden zullen met sommigen zaken met elkaar moet samenwerken. Zo zal er werk verdeeld moeten worden over verschillende afdelingen als een zaak bijvoorbeeld twee rechtsgebieden overlapt. Op deze manier zullen de verschillende afdelingen met elkaar moeten samenwerken en hier een goede planning voor te maken. Zo word het werk concreet en gedetailleerd gesplitst. Doormiddel van regelmatig overleg met de verschillende afdelingen over de zaak met hierbij een afdelingsmanager als verantwoordelijk voor deze zaak. De afdelingsmanager kan hierbij de voortgang van de zaak controleren en aanvullen. Dit zal de afdelingsmanager doen volgens PDCA-cyclus van Deming.

PDCA-cyclus van Deming zie bijlage, pagina …..

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2015-11-11-1447252133.php > [Accessed 05.06.20].