Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Som en af grundstenene i denne opgave skal forholdet mellem kultur og business skitseres. Da formålet er at finde frem til i hvor høj græd der skal tages højde for de forskellige kulturer før en virksomheds indtræden på et nyt marked, er det essentielt at finde ud af hvordan lige netop disse to hænger sammen. Kultur består i brede træk af forskellige værdier, vaner, tanker, regler og trosretninger. Selv i samme samfund kan opfattelsen af kultur variere meget, fra person til person. Hofstede kalder kulturen for ”the software of the mind” , da kulturen bliver dannet på baggrund af følelser og bestemte tankegange, som ethvert menneske lærer fra de er født og igennem hele deres levetid. I hverdagen bliver begrebet brugt til at referere til ting såsom kunst, musik, film, litteratur og gastronomi. Med dette in mente kan vi lave den første tilkobling til business, da købsmønstre bliver skabs som følger af kundens sprog, tanker, smag og lyster. Da der med tiden er der kommet øget fokus på kundernes 'purchase behavior', har markering managers også været nødt til at tage et dybere kig på deres kunders kultur for at kunne finde frem til deres krav.

Enhver virksomhed har et oprindelsesland og derfor også en nationalitet. Dermed har de også ved definition nogle specielle kulturtræk og arbejdsmetoder der gør sig gældende. De større virksomheder med stor succes i deres oprindelsesland ekspandere helt naturligt, og i de mest succesfuldes tilfælde ekspandere de på tværs af landegrænser. Dette sker for at kunne nå ud til endnu flere kunder og dermed skabe mere profit. Ifølge Barlett og Ghoshal  kan disse koncerner kategoriseres i fire forskellige slags. 'Multidomestic', som har en stærk lokal tilstedeværelse. De respondere til det lokale marked og deres strategier og viden vil ofte blive på deres respektive markeder. Så er der 'International' som har base i oprindelseslandet. Her vil vigtige beslutninger blive truffet og ny teknologi til at producere lavet. 'Global' koncerner prøver at skære alle markeder over en kam, og behandle dem med samme strategi. Sidst men ikke mindst er der 'Transnational', der godt kan minde meget om 'Multidomestic', men har større fokus på at indsamle og dele de informationer de finder på de forskellige markeder for at opnå den størst mulige globale konkurrenceevne. For at kunne opnå global succes er det vigtigt for enhver virksomhed at de blander både erfaringer, professionelle studier og international marketing. For at kunne undersøge hvorvidt en deres egne kulturværdier kan blive anvendt på andre markeder, eller om de skal justere deres strategier.

Marketing Mix

For at kunne måle analysere hvorvidt en virksomhed er succesfuld med deres strategi på et givent marked vil jeg benytte mig af dette værktøj. De fire grundsten i marketing mix er de fire P'er; ”product, price, place, and promotion.”  Produkt kan enten være en fysisk vare, eller en service der bliver udøvet af produktudvikleren. Her er det ting som brand navn, kvalitet og funktionalitet som er et par af de faktorer der bliver brugt til at vurdere produktet. Prisen er direkte afhængig af de andre tre P'er. Det er det beløb som en kunde betaler for det efterspurgte produkt og er udgjort af omkostningerne plus profit. Det er vigtigt at prisen både er konkurrencedygtig i forhold til rivalernes priser men samtidig også elastisk da den kan svinge alt efter salg og efterspørgsel. Placeringen af produktet, hvor let tilgængeligt et produkt er fra købsøjeblik til det er kunden i hænde. Samtidig er det også tidspunktet hvor på kunden bliver præsenteret for produktet der er vigtig. Sidste P omhandler promovering. Det repræsenterer alle former for kommunikation der bliver foretaget for at nu ud til 'target audience'. Kommunikationen skal gerne indeholde informationer om produktets eksistens, tilgængelighed og andre relevante informationer der kan hjælpe kunden til at tage beslutningen om netop at købe dette produkt. Med disse fire P'er bliver samtlige marketings aktiviteter i en virksomhed bygget op ad. De er stærkt medhjælpende til at lære den eftertragtede kunde ordenligt og vedligeholde en succesfuld business på tværs af landegrænser.

Da IKEA både er den førende salgsleverandør af møbler på verdensplan, og samtidig har stort vokseværk på internationalt plan føler jeg at det er en stærkt repræsentativ virksomhed at lave denne undersøgelse på baggrund af.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2015-12-12-1449944615.php > [Accessed 29.05.20].