Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Hvilke organisatoriske og strukturelle forandringer er der foretaget?

Martin Winterkorn var en succesfuld topleder, set ud fra traditionelt ledelsessyn. Omsætningen hos Volkswagen blev fordoblet til €200 mia. siden Martin Winterkorn tiltrådte for 8 år siden. Martin Winterkorn indtog Kina, gav Toyota og General Motors baghjul og fik Volkswagen op på førstepladsen som den største bilfabrikant i verden. Alt på papiret så ud som det skulle.

Den 18 september kom der afsløringer fra den amerikanske miljøstyrelse EPA, om at Volkswagen har installeret software i flere bilmodeller, der er disponeret specifikt til at snyde de amerikanske emissionstests.  Den 20 september 2015, er der en video hvor Martin Winterkorn indrømmer at have kendskab til emissions-svindelen, og undskylder til Volkswagens kunder . Efter egen tilsagn var Martin Winterkorn selv ”chokeret” over hvordan manipulation med mindst 11 millioner biler formå at kunne ske på hans vagt.

Imens at Volkswagen skandalen eskalere verden over, har Volkswagens mest magtfulde personer i selskabet sat sig sammen for at finde en løsning på krisen. Denne krisemøde havde til formål at placere et ansvar og på hvordan organisationen kommer bedste videre.

Oven i sagen har der været nogle spekulationer i hvorvidt bestyrelsen kunne finde på at fjerne Martin Winterkorn som CEO og i stedet udskifte ham med Porsches topchef, Matthias Müller. Dette afviste en talsmand for Volkswagen i starten af skandalen. Allerede tilbage i 2007 har Bosch firmaet varslet, om at have leveret snydesoftware, hvilket betød at der var noget galt, men uden held. Igen i 2011 fra en intern rapport som viste at en Volkswagen tekniker/mekaniker op til ledelsen havde advaret at der var problemer med emissionsmålingerne.

Den administrerende direktør Martin Winterkorn, stod over for Volkswagens bestyrelse for at meddele sin side af skandalen. Her nægtede Martin winterkorn i starten at have kendt til den årelange bedrageri med snydesoftwaret. Men efter en omgang af undersøgelser på hvem der viste hvad, træk Martin Winterkorn sig tilbage den 23 september 2015, med sin €28,5 mio. aftrædelsesordning under armen tog han rollen som uforstående CEO, der ofrede sig ”for en frisk start”, mens han fastholdte, at han ”ikke var bevidst om, at han havde gjorde noget galt og kun agerede i virksomhedens interesse .

Efter Martin Winterkorn Volkswagens topchefs afgang den 23 september 2015 begynder personerne på de andre skyldige udviklingschefer også at få konsekvenser for at have været med i billhistoriens største sag om miljøsvindel. Det drejer sig om den tyske Der Speigel som dels om professor Ulrich Hackenberg, der fra 2007 til 2013 var udviklingschef for Volkswagen og siden 2013 også har været udviklingschef for Audi.  Også hans efterfølger som Volkswagen-udviklingschef siden 2013, Heinz-Jakob Neusser, må forlade posten. Det samme må Wolfgang Hatz som er udviklingschef for Porsche og ansvarlig for motorudvikling i Volkswagen koncernen mv. Volkswagen ledelsen opfordrede alle medarbejdere til at skulle gøre brug af en ordning, et såkaldt whistleblower-ordning som bestod af at de ansatte kunne fortælle, hvad de ved, til interne efterforskere uden frygt for fyring eller erstatningskrav om skandalen. Den 25 september erstattes direktørposten af Porsches chef, Matthias Müller. Han overtager efter Martin Winterkorn, som tilbagetrådte under et massivt pres tidligere på ugen.

Når virksomheder går ud og laver organisatoriske og strukturelle forandringer kan det være bevidst eller ubevidst. Det er nemlig sådan at det ikke kun er ledelsen i en organisation som igangsætter forandringer i en organisation.  Alle dens medlemmer har en indflydelse, og er dermed med til at udvikle den. Omgivelser i organisationens omverden spiller også en rolle for om hvorvidt organisation fortager forandringer. Den 25 september 2015 kommer der forandringer i Volkswagen, her for de en ny ledelsesstruktur for koncernen, mærkerne og den nordamerikanske religion. Dette sker blåt få da efter at skandalen i Volkswagen kom frem. Berthold Huber som er midlertidige formand for bestyrelsen, udtalte følgende:

“Den nye struktur styrker mærkerne og regionerne, giver koncernens direktion det nødvendige spillerum til strategi og styring inden for koncernen og sætter fokus på en målrettet udvikling af fremtidsorienterede områder”.

Bestyrelsen i Volkswagen bestemte sig at omorganisere koncernens aktiviteter i Nordamerika.  Her var der tale om markederne USA, Canada og Mexico som skulle sammenføjes og styrkes markant i en ny nordamerikansk region. Denne omorganisering af koncernens aktiviteter vil have virkning fra den 1. november 2015 og vil være under Prof. Dr. Winfried Vahland ledelse som var tidligere adm. direktør hos Skoda, som i sin friske rolle bliver en ny deltager i direktionen hos Volkswagen . Prof. Vahlands efterkommer som administrerende direktør hos Skoda bliver Bernhard Maier, som tidligere har været salgs- og marketingdirektør hos Porsche AG. Michael Horn vil fortsat være adm. direktør hos Volkswagen Group of America. Ledelsesstrukturen på koncerns niveau bliver endnu mere ordentligt indstillet i retningen af modulopbygninger. Modulopbygninger består af ensrettede tekniske elementer til hvert segment af biler (premium, volumen sport og erhvervsbiler). Som en direkte virkning deraf indtrædes en enhed, bestående af Porsche, Bentley og Bugatti til modulopbygning af sportsvogne og biler med centermotor. Disse modulopbygninger vil få ekstra opmærksomhed fra koncernens topchef, og der vil blive etableret en særlig afdeling til dette formål. Koncernens funktioner vil blive mere centreret på effektivisering og fremtidsorienterede områder. Når det er sagt vil der blive dannet nye organisationsmæssige enheder for Volkswagen nye forretningsområder, koncernens produktstrategier, samarbejder og CO2-styring mv. Volkswagen har desuden også indgået et samarbejde om at Chief Technology Officer skal analysere om det skulle være nødvendigt styre fælles tekniske udviklingsteknologier i koncernen i henhold til et mandat fra koncernens direktion .  Imens vil de daværende koncernelementer, strukturer og processer blive strømlinet på koncernniveau, ved kraft af mærkerne de regionale ansvar. Ud fra dette vil Volkswagen mærket indlede en ledelsesstruktur med fire regioner, som hver styres af en lokal adm. direktør, der rapporterer direkte til mærkets adm. Direktør, Herbert Diess. Også Volkswagens produktionsafdeling nedlægges med øjeblikkelig virkning. Det er en af effekterne af at uddelegere ansvar til mærkerne og regionerne.

Bestyrelsen påpeger at de vigtigste punkter er at reducerer kompleksiteten i koncernen. Volkswagen har taget adskille vigtige skridt som fx at adskille koncern- og mærkefunktioner. Den nye ledelsesmodel virkeliggøres i starten af 2016. Det vil give direktionen endnu større frihed til at håndtere vigtige sager i forbindelse med koncernens strategi, udvikling og styring.

Definition på hvad en forandring er at det er en forandring af en hvis størrelse som rammer en hel afdeling eller en hel virksomhed. Forandringen skal gå ind og ændre måden man på organisere og tilrette lægger arbejdet på. En forandring kan, som eksempelvis involverer omstrukturering, flytning eller fusion, men det kan også være indførelsen af nye systemer eller tekniske hjælpemidler .

Når man går ud og laver ændringer skal ledelsen være indstillet på om det er en god ide og om hvorvidt det vil gavne virksomheden. I Volkswagen er det bestyrelsen og den siddende administrerende direktør som beslutter, om hvor vidt man skal ændre sig.  Der kan være mange årsager for hvorfor at Volkswagen har iværksæt en så stor organisatorisk forandring. Denne forandring som dette er en organisatoriske forandringer, som indebærer store dele af virksomheden, evt. hele afdelinger, og som er langt mere omfattende end almindelige dag-til-dag forandringer.

Til at pege på årsager til forandringer har vi valgt at refererer til Det danske ledelsesbarometer fra 2011 som har fundet resultaterne ved hjælp af spørgeskema hvor 2040 ledere på forskellige niveau er blevet spurgt: Procentandel af udsagn hvor ledere anmodes om at angive, i hvilken grad de karakterisere situationen i deres organisation. Der er blevet taget udgangspunkt i enkelte punkter, som måske kunne have været grunden til at Volkswagen også har valgt at ændre sig.

Figur 1 I høj grad I nogen grad I ringe grad

Sammenlægninger, fusioner eller opkøb 32 30 38

Intens konkurrence 55 26 19

Stor fokus på omkostningerne 86 12 2

Kilde: Det Danske Ledelsesbarometer + egen tilskrivning og valgte punkter

Figur 1 er et udkast på hvorfor at Volkswagen der måske kunne være grunden til at de har valgt at ændre sig, som nævnt tidligere. Efter en kæmpe mediestorm, som virksomheden har været med i, som har fået aktierne i Volkswagen til at falde markant, har Volkswagen sat mere fokus på omkostningerne. Disse forandringer Volkswagen tager sig, et med til at give et henblik i udgangspunkt i at skabe en organisation, der står stærk og kan modsvare udfordringerne, når de opstår.  At bestyrelsen i Volkswagen vælger at fusioner flere at deres aktivister i nordamerikaner, herunder markederne USA, Canada og Mexico er med til at styrke Volkswagen markant i den ny nordamerikansk region.

Der vil opstå modstand på vejen gennem de organisatoriske og strukturelle forandringer, men Volkswagen bliver nød til at gøre det for at vinde tillenden tilbage hos kunderne efter snyderiet.

Ved at bruge modellen Kotters otte trins proces som udgangspunkt længere oppe i opgaven, har vi beskrevet, på hvordan en ændring kan implementeres.  Ved at gøre brug af denne model, kan vi beskrive en ændring og hvilke effekter den vil have for Volkswagen.  Også ved bruge af denne teori/model, giver et organisationsændringen en bedre chance for at lykkedes.

Delkonklusion

Volkswagen er i gang med en række større gerninger for at genvinde troværdigheden hos kunderne igen og få styr på resterne af Volkswagen. Kerne handlingen i 'den friske start' er en ændring af virksomhedens governancemodel, der har været efterlyst længe. Men vil en omstrukturering af hvem der bestemmer hvad over hvem, øget kontrol og transparens løse det grundlæggende problem for Volkswagen. En ting er helt sikkert, at de troværdigtvist sikre, at de skandaler som har præget virksomheden på det seneste, og herunder dieselskandalen ikke sker igen. Beslutninger som Volkswagen fremover vil blive taget ville blive overholdt herunder også love og regler.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2015-12-18-1450397779.php > [Accessed 21.09.20].