Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

PESTEL analyse

For at analysere Apps4all's omverden og hvilke forhold der påvirker branchen for IT og telekommunikation, er det vigtigt at undersøge de forskellige forhold der kan have indflydelse på strategiprocessen i virksomheden. Med en sådan analyse klarlægges de forskellige forholds betydninger for virksomheden og man får et indblik på hvad Apps4all skal være opmærksomme på og altid være på forkant med. En sådan analyse gennemgår de faktorer, som virksomheden normalt ikke selv har kontrol over, nemlig de politiske-, økonomiske-, sociale-, teknologiske-, miljømæssige og lovmæssige faktorer. Da Apps4all arbejder med apps, altså en produktion af et ikke reelt fysisk produkt, så vil denne analyse ikke indebære de miljømæssige forhold.

Politiske forhold

Markedsføringsloven i Danmark er en forholdsvis stram lovgivning (FODNOTE). Disse regler er til for at sikre forbrugerne i deres handel på et frit marked, uden at veksle tvivl for deres rettigheder og hvilke regler der gælder. Denne lovgivning spiller en stor rolle for en markedsføringsvirksomhed som Apps4all, hvor en ændring i denne kan få betydning for virksomhedens strategivalg. Alt materiale, som indlæses i virksomhedens kunders mobile apps skal overholde den danske lovgivning. Hertil er det vigtigt at virksomheden er opmærksomme på de ”push beskeder” og andet notifikation, som de installere i deres apps, er i overensstemmelse med de gældende regler for spam. Loven indeholder også en række bestemmelser som de erhvervsdrivende skal overholde, såsom god skik og ingen anvendelse af mangelfulde eller vildledende oplysninger i markedsføringen.  

Derudover vil en ændring eller anden lovgivning i arbejdsmarkedspolitikken kunne få seriøse problemer for Apps4all. Med en ændring i sammenhængen på arbejdsmarkedet vil Apps4all skulle tilrettelægge sig under lovgivningen, hvilket i værste tilfælde vil kunne få betydning for deres økonomiske udvikling. Iværksættere som denne virksomhed kan derfor lide stor nød under visse ændringer i lovgivningen.

Virksomhedsskatter og afgifter har samtidig også en stor betydning for virksomheden. Eventuelle ændringer i disse kan medføre negative såvel som positive konsekvenser for firmaet. En sænkelse af virksomhedskatten og eventuelle afgifter vil betyde at Apps4all vil kunne have muligheden for at skaffe et større overskud. Omvendt vil en stigning i disse betyde at der vil komme flere udgifter for virksomheden, hvilket automatisk fører til en forringelse i indtjeningen. Eventuelle afgifter vil dertil også ligge en prisstigning på Apps4all's produkt.

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i Danmark spiller en stor rolle for Apps4all som lever af at sælge markedsføring til deres kunder. Virksomheders marketingsbudgetter hænger i stor grad sammen med deres omsætning(FODNOTE), hvilket afspejles i deres påpasselighed med at investere i markedsføringen. Grundet usikkerheden i konjunkturerne i landet, vil virksomheder gerne kunne følge deres investering i markedsføring ned til mindste detalje. Denne tendens kommer Apps4all til gode, da man med deres mobile platforme, har muligheden for at følge, hvem der reagere på annoncerne, hvor de befinder sig og på hvilket tidpunkt de reagere på det. Sådanne date kan være yderst værdifulde for en virksomhed, der ikke ønsker at spilde penge på bred markedsføring uden målbar effekt. Med disse mobile apps har Apps4all's kunder muligheden for en mere målrettet markedsføring, rettet mod deres præcise målgruppe, hvilket i sidste ende gerne skulle medføre øget sikkerhed for virksomhedens kunder og et mindre markedsføringsbudget.  

Ydermere ligger forbrugernes rådighedsbeløb også under denne post da lønniveauet og den generelle økonomiske situation i Danmark er bestemmende for hvor meget Apps4all kan sælge.

Under højkonjunkturer er kundernes rådighedsbeløb større og de kan derfor købe mere ind, og i større mængder. Har de derimod færre penge at gøre godt med, vil de prioritere anderledes og dermed ikke købe ind i så store mængder og generelt spare mere på deres penge. I sidste ende vil dette påvirke Apps4all da deres kunder, som er virksomhederne, som sagt tidligere måske vil fravælge visse markedsføringstiltag.  

Sociale og kulturelle forhold

Det er vigtigt at Apps4all er opmærksom på demografien i landet, da de dermed bedst kan tilrettelægge deres apps, så de altid følger udviklingen og retter sig efter tendenserne i samfundet. Forbrugernes livstil og værdier er en vigtig faktor, for at Apps4all kan levere gode apps med den rette kvalitet for forbrugerne. Her er det vigtigt at virksomheden altid er på forkant med den rette teknologi som følger forbrugernes krav. Teknologien er til dels  en livstil for sig selv, som er i konstant udvikling. Derfor er det vigtigt at denne udvikling bliver fulgt nøje af virksomheden, så de altid vil være på forkant med tendenserne i samfundet.  

Ved den generelle brug af smartphones, spiller der mange sociale forhold ind. Brugen af mobiltelefoner ændrer sig hele tiden i takt med den nye generation som betjener dem. Mange år tilbage var brugen af mobiltelefoner minimalt og man brugte dem stort set kun til at kommunikere med hinanden via opkald. Dette har ændret sig merkant, og nu spiller mobiltelefoner en meget stor rolle i forbrugernes hverdag. Det er i dag blevet mere accepteret af omgivelserne, at man tjekker sin mobiltelefon, hvilket giver virksomhederne et direkte talerør til deres kunder og dermed skabes der et behov hos dem, som de endnu ikke selv var bevidste om.

Teknologiske forhold

Den teknologiske udvikling er som sagt stærkt fremadfående, hvilket betyder at en virksomhed som Apps4all, der spiller på at være innovative og følge udviklingen i samfundet, må følge med i hvad forbrugerne efterspørger i teknologien. Teknologien skal, som den i forvejen gør ved virksomhedens apps, indgå som en del af købeoplevelsen for slutforbrugerne. Derfor er det positivt at Apps4all udelukkende satser på markedsføring der virkelig går ind og rammer deres kunders målgrupper og som øger deres salg, ved at være på de platforme som forbrugerne benytter.  

Ved at følge disse tendenser i den teknologiske udvikling, formår Apps4all at sælge unikke markedsføringsløsninger som passer til den nye mobile verden vi lever i dag.

Lovmæssige forhold

Apps4all skal overholde diverse lovmæssige forhold der finder sted i Danmark. Der er fx tale om markedsføringsloven som er en væsentligt lovgivning, virksomheden skal rette sig efter, da der er en række begrænsninger som skal overholdes. Disse lovgivninger har en stor indvirkning i virksomhedernes valg af kampagne aktiviteter. I forbindelse med den mobile markedsføring som Apps4all tilbyder, skal virksomheden sørge for at markedsføringen ikke overstræder gældende lovgivning, såsom at sende uopfordrede elektroniske reklamer. Da det med en sådan mobil platform som en app, er mulighed for at indsamle data om forbrugerne, er det naturligvis vigtigt at lovgivningen om privatlivet overholdet og at håndteringen af denne data om forbrugerne overholdes.  

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2015-12-8-1449587206.php > [Accessed 05.06.20].