Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Karakteriser kort jem & fix' målgruppevalg. 


Jem og fix har valgt kun at være på B2C markedet, altså business to consumer, og hat altså derfor valgt en del af markedet fra. De har kun 8000 varenumre, sammenlignet med fx Bauhaus der i gennemsnit har 120.000 i deres butikker. De benytter sig heller ikke af fagudannet arbejde, for at minimere omkostningerne.

Deres målgruppe er altså folk der ikke har brug for så meget at vælge imellem, og der ikke har brug for den store hjælp til at finde frem til hvad de skal bruge. Det er hovedsageligt mænd i 25-60 års alderen, der gerne vil spare penge og lave tingene selv, altså gør-det-selv-manden. Det er også typisk manden der ser håndbold, og de har derfor også valgt at sponsere BSV.

Analyser konkurrencesituationen på det danske marked. 


I dette afsnit vil opgaven komme ind på konkurrencesituationen for jem of fix på det danske marked. Her vil der gøres brug af skydeskivemodellen, porters five forces.

Truslen fra nye udbydere

Truslen fra nye udbydere er relativ lille, da der på markedet er nogle indtrængningsbarriere. Det kræver en forholdsvis stor kapital at åbne et nyt byggemarked, både i form af lokaler, men også produkter. Jem og fix har ca. 8000 varenumre, og man skal have mere end en af hver varer, så derfor kræver dette også noget kapital. Man hører dog om dagligvarebutikker, der er begyndt at få et større udvalg af produkter til hus og have. På trods af det, er truslen fra nye udbydere forholdsvis lille.

Truslen fra købere

Truslen fra køberene har jem og fix prøvet at eliminere ved at fastsætte priserne som de har gjort. Det er ikke muligt at forhandle om priserne, de er ens for alle, og der gives ikke nogle rabatter, hverken for loyalitet eller mængde. Derudover gives der heller ingen kredit. Derfor er truslen fra køberne forholdsvis lille.

Truslen fra udbydere af substituerende produkter

Når man skal til at bygge noget er det oftest et bestemt produkt man søger. Her er det enden pris eller kvalitet, man afgør på hvor dette skal købes. Da der er relativt få spillere på markedet og jem og fix er de billigste, er truslen fra substituerende produkter relativt lille.

Truslen fra leverandører

Som det fremgår i materialet er der ingen længere der siger nej til jem og fix da det har nået en hvis størrelse. Tidligere havde de problemer med at få lov til at forhandle nogle af de højere profilerede produkter. Derfor er truslen fra leverandørerne altså faldene  

Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder

Finanskrisen lagde en kæmpe dæmper på bolighandelen, både i ny- og ombyggeri. Dette har medført en hvis usikkerhed på markedet og der er ikke lysere tider i vente. Alligevel ser man at kæderne prøver at ekspanderer for at vinde markedsandele.  Jem og fix har altså her en fordel da de er prisbevidste og sælger deres produkter billigt, som også resulterede i at nogle kunder blev skubbet hen til jem og fix.  

Delkonklusion

Jem og fix er på et marked med forholdsvis få, men store aktører. De sælger alle produkter der minder meget om hinanden, men differentierer sig dog forskelligt. Det er et svært marked at komme ind på, da man skal have en hvis kapital hvis man skal ind og konkurrere med de allerede etablerede virksomheder.

Vurder jem & fix' konkurrence- og vækststrategier. 


I dette afsnit vil jem og fix' konkurrencestrategi, altså hvilke overordnede fordele virksomheden har i forhold dens konkurrenter på markedet, og der vil her blive brugt Porters konkurrencestrategier. Derudover vil jem og fix' vækststrategier også være beskrevet ud fra Ansoffs vækstmatrix.

Jem og fix går efter at være det  billigste byggemarkedet, eller i hvert fald ligge på niveau med konkurrenterne. Som det også fremgår i både bilag 1 og 2, er Jem og fix altså klart det billigste byggemarked, og man må derfor sige at deres konkurrencemæssige fordel er de lave omkostninger. Det siger de også selv ved ”Vi har forkortet ”hjem og fiks” til jem & fix. Det sparer os for 3 bogstaber. På samme måde skærer vi alle de fordyrende omkostninger væk or at sikre dig de billigste varer.” Netop pga. disse lave omkostninger rammer de også en bred målgruppe. Jem og fix benytter sig altså af konkurrencestrategien omkostningsleder.

Jem og fix ønsker at skabe vækst med de nuværende produkter, på det nuværende marked. Byggemarkedet de befinder sig på er i skarp konkurrence om markedsandelene. De prøver at vinde markedsandele ved hele tiden at holde skarpt øje med deres konkurrenters priser, og justere dem selv herefter hver fredag. Derudover har de også et mål om at åbne 125 butikker, som altså er 34 butikker mere end de 91 de allerede har. Dette er også et forsøg på at vinde markedsandele, ved at være placeret flere steder. Jem og fix benytter sig altså af markedspenetrering.

Delkonklusion

Sammenspillet mellem deres konkurrence og vækststrategi forholder sig utrolig godt. I og med de benytter sig af markedspenetrering passer omkostningsleder godt ind. De har her et forspring i priskrigen og kan benytte sig af den til at vinde markedsandele.

 ”Vi er blevet større på̊ grund af vores reklameaviser. Vores konkurrencekraft kommer af vores lave priser, og der har reklameaviserne været ideelle. Men vi skal mere over på̊ de sociale medier som Facebook og Twitter, fordi interessen for reklameaviser generelt er faldende, især i storbyerne”, udtaler administrerende direktør Svend Pedersen.

Diskuter jem & fix' promotion med udgangspunkt i overstående citat.

 Jem og fix bruger 2/3 dele af deres reklamebudget på deres reklameaviser. Det har dog vist sig at folk ikke læser disse på samme måde, og flere og flere får sat ”Nej tak til reklamer” klistermærker på deres postkasser. Det betyder altså at det er blevet sværere at  ramme målgruppen på denne måde, og når disse klistermærker er på postkassen, slår det fejl allerede inden læseren modtager det. Jem og fix er altså derfor nød til at finde en anden måde at nå målgruppen.

Det der rammer næst højst i deres reklamebudget er deres TV-reklamer. Her prøver de ikke på at få lokket kunder til med nye tilbud, men bruger det derimod som en form for brand vedligeholdelse.

En stigende tildens man ser i dag, er online marketing på de sociale medier. Sociale medier kan bruges både til at styrke brandet, idet kunderne kan skrive ris og ros på siden, og anmelde  den. Dette vil altså gøre at andre kunder kan se, at det er en troværdig virksomhed, og de også kan handle der. Virksomheden ville også kunne sende tilbud ud denne vej, det er en nem og hurtig vej, til at få mange læsere, da danskerne er utrolig meget online. Jem og fix kan også hele tiden følge med i hvor mange der læser deres opslag og tilbud, hvilke køn, hvor de er fra og hvilken alder de har. De vil altså lettere kunne tilpasse reklamen i forhold til læserne.

Dette er også en hurtig og billig måde at nå ud til læserne. Så snart det materiale man vil have ud er publiceret på det valgte sociale medie, er dette tilgængeligt for omverdenen.

De er også begyndt at se efter nye muligheder, og har i den forbindelse indgået en sponsor aftale med håndboldholdet BSV.

Delkonklusion:

Jem of fix' reklameaviser er efterhånden en outdated metode at nå omverdenen på. Færre læser dem, og også færre vil modtage dem. De har gjort nogle indtag for at stadig flere skal få øje på dem, bl.a. ved deres sposor aftale med BSV, og planen om at gå ud og støtte mere lokalsport. De snakker selv om de gerne vil mere over på sociale medier. Dette er en god ide, da mange mennesker i dag er på de sociale medier, og bruger meget tid derinde. De vil derfor nemt kunne få fat på folk, og dermed komme ud med deres budskab. Dette kræver dog også at virksomheden sætter sig ned og bruger tid på deres sociale medier, så hvis folk fx har spørgsmål, skal de sætte sig ned og have tid til at besvare disse. Hvis jem og fix kan få dette til at fungere, hvil de kunne nå langt og kan i sidste ende være med

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-11-2-1478125332.php > [Accessed 07.06.20].