Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Normal A/S er en forholdsvis ny butikskæde der først åbnede i 2013 med en prøvebutik i Silkeborg. Normal er en detail kæde, der siden åbningen har taget fart, og de nærmere sig deres mål med 100 butikker før udgangen af 2016. (BIQ.dk)

Butikken opererer med 15 forskellige varekategorier, hvor størstedelen udgør en blanding mellem daglig varer og personlig pleje, altså kun nonfood produkter. Normal er kendt for deres mærkevarer de sælger 20-60% billigere end andre kæder der tilbyder samme mærker. (Normal.dk)

Normal skiller sig ud fra konkurrenterne ved at sælge deres produkter til faste lave priser, så selvom konkurrencen mellem dagligvarer butikker er hård, mener normal at deres pris og strategi er vejen frem. Dette er muligt for normal, da de køber varer ind via parallel import og opkøber restpartier direkte fra producenterne.

Normal når ud til den mere prisbevidste gruppe af kunder, vi kan se er steget bl.a. ved at kigge på det stigende antal discountbutikker. (statistikbanken.dk)

Normal er styret af Torben Mouritsen, som i samarbejde med Bo Kristensen har udviklet konceptet og butikkerne.  

Problemliste

1. Problemstilling:

Normal har sat sig et mål der lyder på at nå 100 åbne butikker ved udgangen af 2016. (business.dk)

Dog ændrer kunders fokusområder sig med tiden, som virksomhederne bliver nød til at være bevidste om og følge.

Hvilke ændringer skal normal fortage sig, for at nå deres mål for 2016?

2. Problemstilling:

Normal når ikke hele deres målgruppe, da de har en begrænset distribution i forhold til deres konkurrenter. (normal.dk)

Derfor vil vi se på hvilke ændringer normal kan fortage sig få at nå bedre ud til deres målgruppe.

Hvilke ændringer skal normal fortage sig for at nå deres målgruppe bedre?

3. Problemstilling:

Normal har på kort tid haft en stor stigende vækst.

Dette resultere i at der skal købes flere varer ind og kundernes efterspørgsel bliver større.

Hvilke mulige problemer kan der opstå ved for hurtig vækst for normal?

Problem/løsning/konsekvens

1. Problemstilling

Hvilke ændringer skal normal fortage sig, for at nå deres mål for 2016?

Uddybet problematik

Normal har sat sig det mål at nå over 100 butikker ved 2016s udgang. Der er dog et par ændringer de bør fortage først, for at nå deres mål og samtidig holde deres økonomiske vækst kørende.

Vi har undersøgt at normal kun sælger deres produkter i små håndkøb størrelser, dette giver god mening at gøre i butikker lokaliseret i gågader, dog ikke i stor centre. Normal rammer altså kun små hustande med deres nuværende håndkøb strategi og ikke de større hustande, eller kunder der vil købe stort ind.

Vi ved at alle handelsvirksomheder bliver nød til at følge med kundernes fokusområder og rette deres produkter efter lige netop dét der er stor fokus på i perioder. Normal rammer som udgangspunkt godt deres målgruppe; de prisbevidste kunder. Vi har dog undersøgt, at der er kommet stort fokus på økologi og miljøvenlighed blandt mange kunder og at dette fokusområde har stor indflydelse på de produkter kunderne køber. Især inden for personlig pleje er økologi bevidstheden steget, her følger Normal dog ikke med. Normal sælger ikke økologiske eller miljøvenlige varer, men fokusere udelukkede på prisen. Dette kan resultere i tab af kunder med tiden især under deres mest eftertragtede kategori; mærkevarer af personlig pleje og makeup til kopivarer pris, hvor mange kunder heller vil betale det ekstra, men opnå økologiske kvalitetsvarer og derfor vælge Normals konkurrenter frem for Normal.

Mht. Normals hjemmeside er der ingen priser sat, da deres varer sortiment ikke er fast. Dog har de med tiden fået skabt enkelte aftaler, der gør at nogle af deres produkter er faste. Dog efter man ingen information eller pris kan finde om Normals faste varer, kan kunden ikke være sikker på om produkterne er i butikkerne, og her kan Normal blive valgt fra frem for konkurrenterne der tilbyde de samme produkter, men hvor kunderne kan finde de nødvendige informationer om produktet på hjemmesiden eller lign.

Løsning

Vi mener at for Normal kan nå deres mål om 100 åbne butikker før 2017, bør de differentiere deres produktsortiment, således så butikker i gågader beholder deres håndkøbsemballage, da det er mest praktisk, men at Normal butikker med placeringer i storcentre har større emballager der passer til store husstande og appellere til familie segmentet. Storcentre har som kontrast til gågaderne gode parkeringsforhold og indkøbsvogne til rådighed der går det muligt at fortage større køb.

Derudover bør de udvide deres produktsortiment til at indeholde økologiske varer, specielt inden for personlig pleje, for ikke at miste deres kunder til konkurrenterne der tilbyder samme produkter.

De økologiske varer skal fremstå tydeligt over for kunderne, ved at gøre dette vil Normal henvende sig til de forbrugere der bevidst handler efter økologiske produkter.  

Ud over de overstående ændringer, mener vi at Normal bør promovere dem selv bedre, især via. Hjemmesiden. Her bør Normal gøre deres faste sortiments priser og information tilgængelige for de kunder der søger bestemte produkter og laver en evt. Informationssøgning, inden de planlægger indkøb.

Konsekvens

Overstående ændringer i Normals parametermix vil resultere i at Normal kan have større chance for at nå de 100 butikker inden 2016 er omme, ved at gøre deres målgruppe bredere og også appellere til familier og større hustande.

Mht. Økologien, vil de kunne holde bedre på deres kunder der også er bevidst om økologi, men samtidig søger rabat. Dog er økologiske varer dyre at købe ind, så Normal ville i starten se et fald i overskuddet, men på længere sigt vil de penge blive tjent ind igen ved salg af varerne.

Ved disse ændringer vil kunne hjælpe Normal til at fange de prisbevidste kunder endnu mere end de gør nu, især ved at få opdateret hjemmesiden med priser og informationer.  

2. Problemstilling

Hvilke ændringer skal normal fortage sig for at nå deres målgruppe bedre?

Uddybning af problematik

Normal har valgt som en del af deres promotion kun at have beliggenhed i større byer der har gågader med butikker eller stor centre. Dette har de valgt, da mange mennesker går forbi og på denne måde ser butikken, bliver fanget og evt. Tager på et spontant indkøb i butikken. Denne måde at promovere sig selv på virker godt for Normal, men de når ikke ud til nok.

Dette mener vi, da vi spejler Normal i deres største konkurrent; Dagligvarer butikker.

Dagligvarer butikker tilbyder de samme nonfood produkter som Normal, ud over deres fødevarer sortiment. Dagligvarer butikker er placeret ikke kun i de større byer og stor centre som Normal, men også de mindre byer finder man altid en dagligvarer butik tæt på.

Dette resultere i at mange forbrugere at Normals nonfood produkter, der bor i mindre byer, køber de nødvendige varer igennem den lokale dagligvarebutik og ikke Normal.

Normal når altså ikke ud til forbruger i mindre byer, hvor dagligvarebutikkerne gør.

Normal bruger altså store mængder penge på en god beliggenhed, men generelt ikke så mange på promotion. Det ses i deres meget på promoverings faktorer.

Denne fordeling er ikke optimal hvis de vil nå deres prisbevidste målgruppe fuldt ud, samt ikke blive overgået af deres konkurrenter.

En anden ulempe ved manglede promovering, er at mange mennesker ikke ved at normals varer er af den rigtige kvalitet, men ser udelukkende Normals varer som kopi eller dårlige.

Dette kan tros, da Normal køber deres varer fra EU og mange af varernes brugsanvisning eller indholdsfortegnelse står på et andet sprog. Dette kan godt få nogle kunder have en negativ effekt.

Løsning

Vi mener at en løsning for Normal kunne være at generelt lægge langt flere i promotion af deres butikker. De skal nå ud til mindre byer og pointere hvorfor de burde transportere sig selv til Normal, i stedet for lige at tage de nødvendige nonfood produkter imens forbrugerene alligevel er ude og handle. Dette kunne gøres ved en evt. Annonce i lokalaviserne rundt om en større by, tv eller radio reklame eller begivenheder/events sponsoreret af Normal.

En anden løsning kunne være salg over nettet, dette ville dog være svært at holde kørende pga. Deres skiftende sortiment, men med de rigtige opdateringer ville det godt kunne fungere.

Normal skal gøre mere ud af at pointere kvaliteten af deres varer, for at få flere forbrugere med på vognen. Der bliver ikke lagt nok energi i at fortælle om deres varer.

Normal skal altså generelt skrue op for promoveringen af deres butikker for at nå målgruppen bedre.

Konsekvens

Konsekvensen af denne ændring ville være at Normal skulle bruge flere penge end de gør nu og der ville derfor ske et dyk i overskuddet, dog ville flere være bevidste om kvaliteten og butikkens lave priser ville også fange mange mennesker udover forbrugerne i storbyerne, så salget ville ryge op.

De ville også være nød til at ansætte nogle folk, der har forståelse inden for promotion, hvilket også ville koste firmaet penge.

Så alt i alt, ville det blive dyrt for Normal at promovere dem selv optimalt, men i længden mener vi at det ville være det værd, hvis de har fremtidsplaner om at blive flere og flere butikker.

3.Problemstilling

Hvilke mulige problemer kan der opstå ved for hurtig vækst for normal?

Uddybelse af problematik

Normal har opnået en stor og hurtig vækst der gik fra ***** til **** på blot 3 år.

Denne vækst viser at Normal har klaret sig meget godt indtil videre.

Dog kan væksten i butikken også tage for hurtigt fart, så virksomheden ikke ville kunne følge med mere i kundernes forbrugs tempo.

Dette vil sige, at hvis Normal bliver ved med at have voldsom stigende vækst, vil det til sidst påvirke virksomheden negativt. Eftersom Normal opkøber restpartier via parallel import, er de aldrig sikker på mængden eller hvilket produkt der er restpartier af. De ville altså kunne komme i en situation hvor de manglede fysiske varer at sætte i butikkerne, eller til sidst blive tvunget til at ændre import metode for at få den rette mængde og blive en del af det autoriserede markedet og derfor også nødsaget til at sælge deres produkter dyre.

Efterspørgslen på specifikke produkter ville også med tiden blive større, hvilket Normal ikke kan imødekomme hvis de beholder deres nuværende strategi.

Løsning

Hvis der opstod for hurtig vækst i virksomheden, ville de kunne bremse processen lidt, ved at holde pause i åbninger at butikskæden efter deres mål her i 2016 er nået.

En anden idé kunne være at lave mindre butikker, så der også skulle færre fysiske varer på hylderne.

Evt. Lave nogle aftaler med producenterne, om en fast mængde varer, så virksomhedens butikker var dækket.

Konsekvens

Konsekvensen ville være at hovederne bag Normal og bestyrelsen kunne holde et overblik over butikker, så Normal holdte niveauet med en positiv oplevelse og altid mange varer i butikkerne.

Hvis først de overordnede har mistet overblik, skal der ikke meget til før rodet fra deres hoveder ender i butikkerne, altså sjusk.

Konsekvensen kunne også være at Normal ikke kunne importere via. Parallel import og derfor mistede deres største kernekoncept og strategigrundlag.

Hvis dette skete, var Normal automatiks nøs til at sætte priserne op, hvor idéen om billige priser på mærkevarer ville ryge.

Kildeliste

Business.dk

Danmarksstatistik.dk

Statistikbanken.dk

Finans.dk

Børsen.dk

Euromonitor.dk

Normal.dk

Afsætningsbog niveau A, bind 1

VØ, niveau B, systime

Wikipedia.dk

Gyldendal.dk

Bilag – Analyser

Virksomhedskarakteristik

Virksomhedstype og ejerforhold;

Normal A/S er en handelsvirksomhed, detailkæde.

Normal A/S er ejet af 4 forskellige virksomheder:

Bok Invest ApS

Lehrmann Holding ApS

Tmou Holding ApS

Aktieselskab af 17.9.2014

Dette fortæller os altså at mændene bag Normal, i forvejen har haft viden om at fører virksomheder frem.

Virksomhedens idegrundlag, målsætning og strategi;

Hos Normal sælger de helt basale varer til underpris.

Deres mål er at os som kunder får en unik oplevelse hver gang vi besøger deres butik, derfor får de - ud over det faste sortiment - hele tiden nye, spændende varer.

Dette er også pga. Parallel importen Normal bruger til at importere varer med, ikke altid kan tilbyde de samme varer, mærker eller mængder, derfor er deres sortiment ikke fast.

Normals målsætning for 2016, lød på at nå op på 100 butikker i DK, dog har Normal indtil videre nået en omsætning på 75 butikker.

Det langsigtede fremtidige mål er for Normal at starte butikker op i udlandet. De er bare ikke kommet så langt endnu. De mener der også er potentiale i udlandet for Normal, da produkterne i udlandet er langt billigere end i DK, så de ville kunne holde deres priser nede.

Værdikæde analyse

Primære aktiviteter

Indgående logistik og lagring:  Normal adskiller sig fra resten af branchen, da de sælger mærkevareprodukter langt billigere end markedsprisen. Dette kan de gøre, da de indkøber deres varer via parallelimport og da de opkøber restpartier. Disse to ting kombineret med lave markedsføringsomkostninger gør, at de kan sælge deres varer helt op til 60% under den generelle markedspris.

Normal har ét lager i Galten, Østjylland.

Derudover køber Normal restpartier, altså overskudsproduktion direkte fra mærkevarer producenterne. Dette er muligt for normal da direktionen gennem mange år har opnået et stort netværk i samme branche.

Normal opkøber restpartier via parallelimport. Dette gør dog at normal ikke kan være sikker på deres sortiment fra periode til periode, eftersom det er forskellige varer der er til rådighed hos de forskellige grossister.

Vi har dog undersøgt at normal har faste købsaftaler med ca. 50% af butikkens sortiment.

Kernekoncepter;

Parallelimport er et af virksomhedens kerne koncepter da hele virksomheden er bygget op omkring muligheden for at importere billige varer.

For at man kan kalde et kernekoncept et kerne koncepter skal det opfylde et par kriterier til gode for virksomheden. De skal give en konkurrencemæssig fordel - dette opnår normal via parallelimport og opkøb af restpartier. Her kan de købe de samme mærkevarer som deres konkurrenter, bare billigere. Det er dog svært for kunden at være sikker på sortimentet og derfor får en ny oplevelse når man handler i Normal fra periode til periode. Den samme oplevelse kan store detailvirksomheder ikke tilbyde. Dette er ikke muligt da store detailvirksomheder ikke kan købe deres varer via parallelimport, da det forventes at der altid er et fast sortiment.

Marketing- De 4 p'er;

Promotion;

Normal promovere sig selv gennem de sociale medier og deres egen hjemmeside.

Ud over disse 2 elementer, har Normal valgt at lægge stor vægt på beliggenheden af deres butikker, som alle er placeret i større byer eller stor centre. Dog spiller dette også en stor role for Normals promovering af sig selv.

De har placeret sig et sted hvor mange mennesker går forbi hver dag, altså bliver Normal set mange gange og flere forbrugere tager nok på et spontant indkøb i Normal, ved blot at gå ned af gaden eller i centeret.

Product;

Normal har lavet 15 overordnede varekategorier over deres sortiment, så selvom kunderne ikke kan være sikre på den enkelte varer, kan de vide sig sikre i at Normal altid vil have varer indenfor de forskellige kategorier;

Babergrej

Duft og deo

Dyremad

Helse

Husholdning

Hårpleje

Kontorartikler

Kosmetik

Kropspleje

Opvask

Personlig hygiejne

Rengøring

Tandpleje

Tekstiler

Tøjvask  

Alle normals produkter er altså nonfood products eller få langtidsholdbare snacks.

Normal er en blandingsbutik mellem en dagligvarebutik og Matas.

Matas delen dækker de lidt dyre mærkevarer, hvor dagligvarebutikken kommer til udtryk igennem Normals discount og mærkevarer produkter.

Normal importere deres varer fra EU, dette gør at der også findes produkter i Normal ingen andre konkurrenter kan tilbyde. Normal sælger disse udenlandske varer, da de kan få langt billigere end fra DK. Som konsekvens af dette kan indholdsfortegnelser m.m. være udenlandske, så Normal skal altså være struktureret og gode til at vise hvilket produkt der er tale om.  

Alle Normals varer er pakket i små emballager, det er altså ikke muligt at finde family sized produkter til de større husstande.

Dette gør det dog nemmere for kunden at transportere varerne med hjem eftersom parkeringsforholdene omkring Normal sjældent er god pga. Deres placering i indre byer.

Price;

Generelt er Normals priser billigere end andre butikker der har samme varer til salg. De importerer varer fra andre EU-lande, hvor priserne generelt er billigere end i DK. Normals priser er ca. 20-60% billigere end deres konkurrenters.  

Normals priser er faste.

En dagligvarer butik kan godt have tilbud på samme produkter som Normal sælger, men her er der ofte mersalg, hvor dette ikke er tilfældet for Normal.

Place;

Som nævnt under promotion, har Normalt valgt kun at placere sine butikker i større byer der har enten en gågade eller et storcenter. På denne måde tiltrækker Normal kunder til sig, der ikke nødvendigvis havde tænkt sig at handle i Normal.

Konceptet i Normal er at kunderne ikke ved hvad der er på hylderne, hvilket gør at kunderne får en oplevelse hver gang de handler i Normal.

Normals placering har altså også noget at gøre med deres strategi om lave omkostninger. Alt i alt virker udseendet af Normal og beliggenheden som reklame i sig selv.

Distribution;

Normal har mange butikker som ligger på populære gader hvor der kommer mange mennesker forbi dagligt.

   

Markedsføring og salg;

Normal bruger få ressourcer på marketing, herunder promotion, hvilket også bidrager til at normal kan sælge deres varer billigt. Dog har normal valgt at købe en hel side i en lokalavis hver gang de åbner en ny butik, altså så lokalbefolkningen er klar over de åbner.

Normal har ikke valgt at bruge store penge på markedsføring, i stedet går de ekstra penge til beliggenhed. Normals butikker er alle placeret centralt i større byer, hvilket er dyrt. Eftersom at de har valgt ikke at lægge penge i promotion, er det vigtigt at de er placeret steder, hvor der går mange mennesker forbi så synligheden af butikken fungere som reklame i sig selv.

Service;

Da produkterne er billige, færdigproduceret og produkter som de fleste kunder kender i forvejen, kræver butikken ikke at de ansatte har en lang uddannelse for at arbejde i butikken, hvilket også gør at de kan holde lønningerne nede.

Salg og service;

Butiksindretning;

Deres indretning af deres butik, er ret struktureret. Butikken er indrettet, med nogle hylder med varer på, som står specielt, så du bliver guidet én vej.

Vareopstilling og display;

De opstiller deres butikker sådan at man går igennem hele butikken som en slags rute hvor der kun er en vej,  så selv om man har valgt det man skulle have prøver de at lokke med en masse andre varer da der kun er en vej da man ikke kan gå til kasse når man har valgt det man ville have.

Kundeservice og reklamation;

Vi skrev til Normals facebookside, for at spørge om kundeservice og reklamation, og svaret lyder således;

“Ved reklamation har man mulighed for at tage i butikken og få byttet varen eller få sine penge retur. Derudover har man mulighed for at skrive til os her på Facebook ved spørgsmål eller klager, så Facebook fungerer som kundeservice”

Kasselinje;

Deres kasselinje er ikke den traditionelle, velkendte kasselinje med bånd, som alle supermarkeder har. Kassemedarbejderen står ved et højt bord, hvor han kan stå og bippe varen ind. Normal har valgt denne metode fordi at man ikke forventer et stort indkøb, som man går i et supermarked.

Uddannelse af butikspersonale;

Det kræver ingen uddannelse at arbejde i Normal, og det er helt sikkert også en af grundene til at der er så mange ungarbejdere i butikkerne.

Infrastruktur;

Da Normal ikke er en stor kæde endnu, vil vi mene at kontakten mellem øverste chefer og managere stadig er der.

Dog kan vi ikke få nogle information til at bekræfte denne teori.

Omverdens modellen

Uafhængig omverden

Politik og lovgivning;

Parallelimport er en af Normals kernekoncepter, men selvom varerne er parallelimporterede slipper de ikke for at betale dansk moms af det Normal køber. Den eneste måde at man som virksomhed, kan slippe for at betale moms, er hvis du ikke er momsregistreret og importerer varer for under 80.000 kr. årligt.   

Økonomi;

Hvis den disponibel indkomst er faldne kan det være godt for Normal da de har de samme produkter som dagligvarebutikker og er en del billiger end dem, så vil folk der skal have de produkter måske gå ned i Normal for at spare nogle penge end at købe dem i supermarked. Men dog vis den disponibel indkomst er stingene vil det måske gå ud over dem da folk nok ville tage de samme varer som de kan få i Normal men bare i deres supermarked i sted at gå ind i en Normal da de allerede kan få samme varer i supermarked bare lidt dyrere.

Disponibel indkomst stigning:  

Demografi;

Der er sket en større stigning af enlige i DK. Dette resultere i mindre husstande.

For normal er mindre husstande lig med indkomststigning, da normal henvender sig til mindre husstande i form af størrelse og mængde af produkter. Alt normals materiale bliver ompakket til mindre portioner (fx. vaskepulver) og derfor henvender normal sig altså til mindre husstande frem for store. Derfor vil der kunne ske en stigning hos normal hvis de mindre husstande blev forøget.

Kultur;

For Normal er det rigtig godt, at kvinder står for det meste af indkøbene til husholdningen. Blandt Normals kunder er langt størstedelen kvinder, dette udnytter Normal helt bestemt, ved eksempelvis at sælge skønhedsprodukter. Normal har ikke et særlig stort fokus på økologi, og det kan være et problem, da det i dag er meget in at købe økologiske produkter.

Teknologi;

Teknologi er ikke en del af Normal sortiment, og Normal går ikke meget op i at tilpasse sig den teknologiske udvikling.

Miljø;

Normal stiller ikke store spørgsmål, til deres leverandørers C02-udslip.

Normal tager bare de restpartier de kan få, jo billigere jo bedre.

Interesseorganisationer og massemedier;

Normal får god omtale i medierne og der er ikke nogen interesseorganisationer eller massemedier der har set sig sure på Normal, dette kunne være pga. Deres manglede bevidsthed omkring miljøvenlighed.

Det internationale miljø;

For Normal er det internationale marked, ikke særlig aktuelt endnu, de er en lidt one-of-a-kind virksomhed, men det kan blive aktuelt, hvis de eksempelvis vælger at gå internationalt.  

   

Afhængig omverden

Kunder;

Normal har mindre husstande som målgrupper, da mindre husstande typisk ikke har så mange penge og rykke rundt med, og derfor gerne vil spare hvor de kan.

Konkurrenter;

Normals 2 største konkurrenter er Matas og dagligvarebutikker. Normal har et bredt sortiment af nonfood products som både de let tilgængelige dagligvarebutikker og Matas også sælger.  

Mellemhandler;

Normal har ingen mellemhandler, de køber direkte fra grossister til dem selv.

Leverandører;

Normal springer alle de normale steps over. Når Normal køber deres varer fragter de dem hjem til deres lager i Danmark. I modsætning til andre virksomheder der køber ind i andre lande. Normalt køber man varen og den bliver sendt til et dansk lager, derefter fragtes den til en dansk supermarkeds central, for derefter at blive kørt ud i butikkerne  

Interessentanalyse

Ejere;

Ejerne giver kapital til Normal da de startet og har en masse viden med som de kan

drage nytte af.

Ejerne for en del at sige og for penge hvis Normal har et overskud.

Det offentlige:

Det offentlige for skat, afgifter og en masse i beskæftigelse som er ufaglært da Normal gerne tager ufaglærte

Det Normal for ud af det offentlige er byer og samfundene der fungerer, infrastruktur

altså veje, lufthavne osv.  

Leverandører;

Ingen information.

Kunder;

Normal henvender sig primært til de meget prisbevidste kunder, der vælger at handle i Normal udelukkende for prisen.  

Medarbejdere;

Medarbejderne hos Normal behøver ikke have nogen uddannelse i service, på denne måde er det også muligt for Normal at holde lønnen til personalet nede.

Skydeskivemodel

Alle Produkter;

Matas har nogenlunde samme priser som Normal. Men Tiger og søsternegrene følger også med. Søsternegrene er også en nonfood butik, så derfor kan de også holde deres faste lave priser på andre produkter så langt nede.

Dækker samme behov;

Normal sælger næsten alle de produkter til ¨personlig pleje ¨som Matas også sælger. Man kan næsten købe de samme nonfood vare i dagligvarer butikker, som du kan købe hos Normal.

Samme produktkategori;

Man kan godt sige at Normal og Matas har en ens, Produktkategori, i og med de begge har personlig pleje produkter. Som bliver solgt at alle aldre, og nogenlunde samme pris. Dagligvarer butikker med deres nonfood afdelinger er også ”trusler” for Normal. Fordi de også har store udvalg af produkter til faste lave priser.

Samme produkt til samme målgruppe;

Matas har mange af de samme ¨pleje produkter ¨som Normal også har, målgruppen er den samme, om de er teenage piger, eller ældre damer der kommer og køber neglelakfjerner. Priserne på de produkter er ca. de samme.

Vurdering af virksomhedens fokus på shareholder og stakeholder

Stakeholder er når virksomheden, ikke kun tænker på overskuddet, men på alle interessenter.

Normal følger mest stakeholder tankegangen, de tænker på virksomhedens bedste og ikke kun overskuddet til aktionærer. Det er dog ikke ens betydning med at Normal ikke tænker på overskuddet.

Man kan især se der stakeholder tankegang, ved at de hele tiden udvider, og åbner nye butikker, og med nye butikker kommer nye medarbejdere.

Konkurrent analyse

Normal har en del af konkurrenter, da de har varer der dækker flere butikker i én. Dvs. Der både er konkurrenter inden for parfumer og personligpleje såsom ”the Body shop”, men også Matas og dagligvarebutikker dækker de samme produkter.

Der er også mange webshops der har et bredt sortiment inden for mange af de varer Normal tilbyder. Disse vareopdelinger i en butik kaldes stratetiske grupper.

Så Normal har altså forskellige konkurrenter til de forskellige stratetiske grupper.

Dog bedømmer vi at Normals største konkurrent er dagligvarebutikker.

Her bliver der solgt – ligesom hos Normal – Nonfood produkter både som discount og mærkevarer.

Dagligvarer butikker er let tilgængelige og spredt rundt i Danmark med deres 8.010 butikker.

Dagligvarer butikker har et bredt sortiment, dog ikke så dybt, hvilket gør det lettere overskueligt for kunden.

Dagligvarebutikker går hen bliver Normal største konkurrent, da de også sælger madvarer. Dette gør at eftersom alle mennesker skal købe mad og drikkevarer produkter ind, er det meget nemmere og let tilgængeligt at købe nonfood produkterne med på vejen fra samme evt. Lokale butik, end at tage i Normal efter madindkøbet som også kun har beliggenhed i større byer. Derfor fanger dagligvarebutikkerne en del af Normals kunder.

Dog har dagligvarebutikker langt flere omkostninger og langt større pres end Normal pga. Deres fødevaresalg med begrænset holdbarhed.

Dagligvarebutikkers 4 p'er;

Produkt;

Fødevarer produkter samt nonfood produkter. Bredt sortiment på nonfood produkter, der matcher Normals.

Pris;

Prisen i dagligvarer butikker variere del alt efter hvilken kæde man handler i.

På dette markedet finder man både discount og kvalitetsvarer.

Der er de mere eksklusive såsom Irma og de mere discount præget som Netto.

Discount har dog vist en stor fremgang det sidste stykke tid og det er blevet eftertragtet blandt et stigende antal forbrugere.

Dette kan vi se på det stigende antal discount butikker i DK.

Place;

Dagligvarebutikker er let tilgængelige i mange byer, hvor Normal derimod kun har beliggenhed i større byer. Dette gør at mange kunder i dagligvare butikker køber alle deres nonfood produkter i den lokale dagligvarebutik.

Derfor rammer dagligvarer butikker en langt bredere målgruppe, ved at have satset på de mindre byer i DK også.

Promotion;

Dagligvarebutikker lægger langt flere penge og mere energi i promotion af butikkerne end Normal.

Dette gør dagligvarebutikkerne for at ramme den bredeste målgruppe som muligt. Butikkerne gør bl.a. stor brug af reklamer i form af TV, aviser, tilsendte tilbudsaviser til lokale samt sponsorere flere arrangementer.

Opsummering, parametre mix;

Dagligvarebutikkernes placering og sortiment gør at deres kunder nemt kan få dækket deres behøv for fødevarer og nonfood produkter i samme butik. Derudover skal kunderne ikke transportere sig langt for den nærmeste dagligvarebutik, dette er også gældende for de mindre byer.

Samt formår butikkerne at ramme kundernes behov der variere fra periode til periode.

Konkurrencestrategi;

Normal rammer deres kunder på de faste lave priser.

Deres strategi er at få lokket folk ind til spontane indkøb i butikken, det ses på deres placering.

Konkurrenceform;

Oligopol – Der er få men store konkurrenter til Normal.

Der er en stor én stor udbyder, samt et antal små, så der er altså tale om et homogent markedet.  

Hos Normal kan man aldrig være sikker på hvilke producenter der har rast partier til overs og derfor går man ikke i Normal hvis man søger bestemte mærker.

Normal tilbyder lave priser, men selve produkterne kan man ikke være sikker på fra periode til periode.

Virksomhedens målgruppe;

Virksomheden Normal, henvender sig til enlige eller mindre husstande. Det ses ved om pakningen til mindre emballageformer, så alt sælger i håndkøb.

Pga. Virksomedens placeringer, henvender de sig altså til folk der stadig tager til stor byer og går ture i gågaden, dette udelukker ældre mennesker.

Overordnet set henvender Normal sig mest til de prisbevidste kunder, der bevidst handler i Normal pga. Prisen.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-12-14-1481726383.php > [Accessed 06.06.20].