Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

CAPITOLUL 1-Importanta si rolul promovarii in cadrul intreprinderii

1.1 –Importanta si rolul promovarii in contextul actual

Trăim în secolul al XXI-lea şi clienţii sunt mult mai pretenţioşi decât cei de altădată. Un antreprenor eficient trebuie să staisfacă şi să depăşească aşteptările analizând atent toate aspectele afacerii şi înţelegând ce vrea clientul. Unul dintre lucrurile pe care le vrea orice client este calitatea.

Există două lucruri pe care trebuie să le învăţăm despre calitate de la bun început. În primul rând, calitatea reprezintă al doilea motiv pentru care oamenii devin clienţi fideli ai unei firme, clasându-se imediat după încrederea în marcă şi înaintea gamei serviciilor oferite. În al doilea rând, calitatea nu reprezintă ceea ce se oferă prin produsul sau serviciul oferit, ci ceea ce ia clientul din tot ceea ce îi oferă compania.

Un antreprenor trebuie să fie conştient, de asemenea, ca în prezent calitatea reprezintă preţul ce trebuie plătit pentru a avea success în afaceri. Fără calitate, marketingul nu va face decât să accelereze eşecul afacerii deoarece mai mulţi oameni vor afla mai repede şi mai uşor de calitatea îndoielnică a produselor sau serviciilor oferite. Marketingul reprezintă o risipă de bani dacă se oferă servicii sau produse de proastă calitate.

Activitatea promoţională vinde produse şi servicii. Dar le vinde o singură dată. Numai o calitate foarte bună este cea care produce vânzări repetate şi recomandări pentru a obţine noi clienţi. De asemenea, calitatea le face viaţa mai uşoară celor care vând ceea ce oferă firma. Nici cele mai scăzute preţuri de pe Pământ nu vor salva o companie în cazul în care calitatea este proastă. Cele mai rapide servicii şi cea mai variată ofertă nu vor proteja societatea de ravagiile proastei calităţi.

Există milioane de oameni care nu sunt interesaţi de acest criteriu de cumpărare. Una dintre sarcinile companiei este să nu îşi îndrepte eforturile de marketing spre ei. Dacă se procedează correct, toate eforturile de marketing vor fi îndreptate spre acei oameni cu standarde înalte, care pot devein clienţi fideli. Marketingul eficient îşi concentrează atenţia pe crearea  unor relaţii care să conducă la vânzări repetate pe o perioadă cât mai lungă de timp. A vinde doar o singură dată nu are nici o valoare cu excepţia cazului în care este vorba despre vânzarea unor produse sau servicii care costă milioane de Euro.

Aproape toţi marketerii sunt conştienţi că 80% dintre vânzările lor se fac pe seama a 20% dintre clienţi. Agenţii de marketing eficienţi caută numai clienţi din cei mai profitabili, care aduc 80% din vânzări.

Serviciile de marketing includ semnificaţia valorii produsului sau serviciului, excelenţă şi muncă în echipă, statistici şi tehnologie. Rezultatul efortului este reprezentat de către valoarea pe care clientul crede că o obţine. Aceasta nu este identică cu preţul. În schimb, este direct proporţională cu percepţia clientului, iar percepţia clientului defineşte realitatea.

Prin urmare, secretul constă în controlul preţului anticipat. Poate că firma nu are prea multă influenţă asupra preţului real – producţia şi materiile prime sunt oarecum în afara controlului companiei. Totuşi, o firmă poate ridica preţul anticipat de client datorită reputaţiei sale, a prezentării produsului, char şi cu ajutorul unor materiale şi grafice de marketing. Dacă produsul unei companii este prezentat în magazine scumpe, oamenii se vor aştepta ca el să aibe preţ mai mare. Ei vor fi influenţaţi, de asemenea, de articolele de birotica folosite de către firmă, de adresa firmei, de decorul birourilor sau de ţinuta angajaţilor,aspectul acestora.

   În contextul actual de accelerare a fluxurilor materiale, financiare şi informaţionale în mediul de afaceri, orientarea strategică a activităţii de marketing este deci un imperativ. Strategia de marketing reprezintă interfaţa între firmă şi mediu şi desemnează liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei întreprinderii în vederea atingerii unor obiective majore. Poate fi strategie de piaţă, de produs, de preţ sau de promovare.

    Proiectarea, organizarea şi realizarea politicii de marketing la nivelul întreprinderii presupune o ierarhizare judicioasă a deciziilor de marketing, decizii, care au în vedere o serie de activităţi pe care întreprinderea le realizează.

    Pentru atingerea obiectivelor politicii de marketing întreprinderea trebuie să-şi stabilească atât atitudinea şi conduita necesare (care reprezintă strategiile de marketing corespunzătoare) cât şi modalităţile concrete pentru îndeplinirea lor (tacticile de marketing).

    Evoluţia politicii de marketing este legată de necesitatea adaptării firmei la cerinţele mediului economico-social în care îşi desfăşoară activitatea.Această capacitate de adaptare măsurată prin sinergia întreprinderii, depinde de potenţialul material, uman şi financiar  de care dispune aceasta, precum şi de modul cum este el materializat în raport cu cerinţele pieţei.

Identificarea şi materializarea obiectivelor majore ale întreprinderii, circumscrise unei viziuni strategice, precum întărirea poziţiei pe piaţă, creşterea cifrei de afaceri, îmbunătăţirea performanţelor de eficienţă etc. reprezintă obiective ale politicii de marketing ale oricărei organizaţii economice.

    

1.2. Componentele acţiunii promoţionale

Dintre numărul de criterii care stau la baza clasificării activităţii promoţionale, în lucrarea de faţă m-am focusat doar pecâteva dintre ele, şi anume: destinatarii activităţii promoţionale, canalele de comunicare utilizate, eficienţa cu care sunt folosite, conţinutul diverselor acţiuni promoţionale. Raportându-ne la aceste criterii, am puteadistinge patru mari categorii de activităţi promoţionale: a)Publicitatea;b)Promovarea vânzărilor; c) Relaţiile publice şi d) Forţele de vânzare.

Consider că aceste patru categorii de activităţi promoţionale se deosebesc printr-o structură complexă şi numeroase elemente. Dacă luăm în considerare numai modalitatea în care se percepe procesul de comunicaţie, în acest caz, pentru primele trei categorii de activităţi promoţionale ne confruntăm cu ocomunicaţie de masă, în timp ce, în cazul celei de patra categorii, putem afirma că ne situămîn faţa unei comunicaţii interpersonale. Un rol deosebit îl are coordonarea acestor tipuri deacţiuni promoţionale, astfel încât firma să poată realiză o comunicaţiepromoţională având cheltuieli cât mai mici, şi, în acelaşi timp, rezultate cât mai bune.Însă, pentrua atinge această performanţă este necesar să se asigure o organizare şi oconducere foarte bună a personalului care se ocupă cu transpunerea înpractică a politicii promoţionale pe care şi-a propus-o firma.

Foarte mulţi manageri consideră că, dacă le trece prin minte un concept, atunci îl pot şi prezenta. Din păcate nu există nici o regulă care spune că, dacă este propusă o idee, atunci bugetul permite materializarea acelei idei. Nimic nu este mai rău decât conştientizarea faptului că un efect care s-a dorit spectaculos a fost realizat într-un mod ieftin. Secretul unei campanii este reprezentat de fuziunea unei idei bune cu un buget corespunzător. O idee bună, transpusă în practică intr-un mod inovator îşi formează, de obicei, proprii susţinători.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-12-14-1481738381.php > [Accessed 24.02.20].