Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

PStabilirea şi revederea obiectivelor şi ţintelor de mediu

Organizaţiile trebuie să stabilească şi să menţină documentat obiective şi ţinte la fiecare nivel şi funcţie relevantă din cadrul organizaţiei. Când îşi stabileşte şi revizuieşte obiectivele, o organizaţie trebuie să ia în consideraţie şi cerinţele legale sau de alt fel, aspectele ecologice semnificative, opţiunile tehnologice, cerinţele financiare, operaţionale sau de afaceri şi părerile părţilor interesate. Obiectivele şi ţintele trebuie să fie conforme cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluării.

Implementarea politicii şi realizarea obiectivelor şi ţintelor

Organizaţiile trebuie să stabilească şi să întreţină programe pentru realizarea obiectivelor şi ţintelor stabilite. Aceste programe includ:

1. Desemnarea responsabilităţii pentru realizarea obiectivelor şi ţintelor la fiecare funcţie şi nivel relevant al organizaţiei.

2. Mijloacele şi intervalul de timp în care să fie realizate.

Dacă un proiect se referă la noi dezvoltări, activităţi noi sau modificate, produse sau servicii, programul va fi modificat în punctele relevante pentru a se asigura că managementul ecologic se aplică unor asemenea proiecte.

Beneficii în urma implementării unui SMM

O organizaţie care implementează un SMM eficient va ajuta la protejarea sănătăţii umane şi a mediului de potenţialele impacte ale activităţilor, produselor sau serviciilor sale şi va ajuta la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Deţinerea unui SMM poate ajuta o organizaţie să dea părţilor interesate încrederea că:

• Există un efort managerial de asigurare că prevederile obiectivelor, ţintelor şi politicii sunt realizate.

• Accentul este plasat mai degrabă pe prevenire decât pe acţiune corectivă.

• Evidenţa îngrijirii necesare şi a conformării cu reglementările poate fi  asigurată.

• Proiectul sistemului cuprinde un proces de continuă îmbunătăţire.

O organizaţie al cărei management cuprinde un SMM are o bază de echilibrare şi integrare a intereselor economice şi de mediu. O organizaţie care a implementat un SMM, poate realiza un avantaj competitiv semnificativ cu beneficii economice. Acestea tebuie să fie identificate pentru a demonstra părţilor interesate şi clienţilor, în special acţionarilor, valoarea pe care o are pentru organizaţie un bun management de mediu. Oferă de asemenea organizaţiei ocazia de a lega obiectivele şi politica de mediu de rezultatele financiare specifice și astfel, să se asigure că resursele sunt disponbile acolo unde oferă cele mai mari beneficii şi în termeni financiari şi în termeni de mediu. Beneficiile potenţiale asociate unui SMM eficient sunt:

1. Asigurarea clienţilor de angajamentul la un management de mediu demonstrabil.

2. Întreţinerea bunelor relaţii publice / comunitare.

3. Satisfacerea criteriilor investitorilor şi îmbunătăţirea accesului la capital.

4. Obţinerea asigurării la un cost rezonabil.

5. Marirea imaginii şi a sectorului de piaţă.

6. Satisfacerea criteriilor de certificare de vânzare.

7. Îmbunătăţirea controlului costurilor.

8. Reducerea incidentelor care rezultă din responsabilităţi.

9. Demonstrarea grijii necesare.

10. Conservarea materiilor prime şi energiei de alimentare.

11. Facilitarea obţinerii permiselor si autorizaţiilor.

12. Favorizarea dezvoltării şi aport la rezolvarea problemelor de mediu.

13. Îmbunătăţirea relaţiilor industrie – guvern.

Programul Managementului de Mediu

Programul Managementului de Mediu  este o descriere a obiectivelor şi activităţilor specifice pe care o companie trebuie să le stabilească pentru a asigura o mai mare protejare a mediului într-un anumit loc, incluzând o descriere a măsurilor luate sau avute în vedere pentru atingerea acestor obiective.

Crearea şi folosirea a unuia sau a mai multe programe, este un element cheie pentru îndeplinirea cu succes a Standardelor de Management de Mediu. Aceste programe descriu cum vor fi atinse obiectivele şi ţintele organizaţiei, incluzând intervalele de timp şi personalul responsabil pentru implementarea politicii de mediu a organizaţiei. Programele pot fi împărţite pentru a se adresa elementelor specifice ale operaţiunilor organizaţiei. Ele trebuie să includă o revizuire ecologică pentru activităţile noi şi poate include, acolo unde este practic sau necesar o apreciere ale stadiilor de planificare, design, producţie, marketing şi dispunere.

aste your essay

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-3-30-1459366443.php > [Accessed 01.06.20].