Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Evolutia istorica a relatiilor dintre logistica si marketing

În prezent, logistica este un domeniu de studiu distinct, iar la nivelul multor organizații un departament special, separat de cel de marketing, de cel comercial și de cel de producție.

Evoluția istorică a relațiilor dintre logică și marketing. Proiectarea oricărui sistem logic are ca element de referință un anumit nivel de servire al clienților. Obiectivele și deciziile din domeniul logistic sunt interdepent legate de cele de marketing, atât sub aspectul satisfacerii necesităților și așteptărilor clienților, cât și din perspectiva profitabilității. În plus îndeplinirea unor obiective de marketing impune existența unui sistem logic capabil să ofere utilitățile de timp, loc și posesie, dorite de clienți. La prima vedere această relație dintre logistică și marcheting nu a fost însă permanentă, pe parcursul evoluției lor.

Raporturile dintre logistică și marketing au constituit obiectul multor controverse. În timp ce unii specialiști au considerat că logistica a dobândit dreptul de a exista independent, alții au susținut ideea apartenței logisticii la domeniul marketingului. O periodizare importantă a dezvoltării istorice a marketingului și logisticii este cea realizată de W. Harris și J. Stock. Cei doi specialiști americani au identificat patru etape de evoluție : perioada conceptualizării, perioada integrării, perioada separării și perioada reintegrării. În esență, semnificația acestor etape a fost următoarea:

Perioada conceptualizării

În a doua jumătate a secolului XIX, consecințele revoluției industriale au determinat cristalizarea conceptului de distribuție. Trecerea de la producția manufacturieră la producția industrială a impus identificarea unor mijloace mai rapide și mai eficiente de deplasare a materiilor prime și produselor finite. Deopotrivă firmele prelucrătoare au început să solicite în pare măsură serviciile intermediarilor, cu scopul de a crea o rețea de distribuție pentru propriile produse. Piața aparținea vânzătorilor, în condițiile în care cererea consumatorilor depășea oferta disponibilă. Importanța acordată logisticii era mult mai mare decat cea asociată strategiilor de marketing cum sunt strategia de preț, sau diversificarea produselor, pentru abordarea anumitor segmente de piață. Astfel la începutul secolului XX, odata cu apariția marketingului, sunt puse și bazele conceptuale ale distribuției, ca un domeniu distinct.

Perioada integrării

În primele decenii ale secolului XX, demeniul logisticii a trezit interesul mediului universitar. Cele mai importante tendințe care s-au manifestat în perioada respectivă au fost: extinderea piețelor, concentrarea populației în mediul urban și dezvoltarea accentuată a producției. Decalajul dintre necesitățile firmelor și studiul incipient al investigațiilor referitoare la distribuția mărfurilor a generat întrebări privind cauzele absenței unor studii sistematice în domeniul distribuției. Până în anii 50, marketingul și logistica au fost definite și integrate din punct de vedere conceptual. Funcțiile intermediarilor au constituit una dintre temele majore din aria distribuției, care au fost abordate de specialiștii de marketing.

Perioada Separării

1. Economiile potențiale în domeniul logisticii. Reducerea costurilor a devenit o prioritate pentru managerii de producție și financiar-contabili, în anii 50 respectiv anii 60, în vederea creșterii profitabilității. Managerii de parketing erau interesați, de asemenea, de creșterea eficienței. Exista convingerea că firmele trebuie să investească mai mult în marketing pentru a obține rezultate de piață mai favorabile. În privința logisticii, se considera că desfășurearea activităților cu cel mai mic cost ar duce la cea mai înaltă eficcacitate. Relațiile dintre logistică ți cererea pieței sau satisfacția clienților nu erau clar definite și erau considerate, de foarte puține firme, un subiect relevant.

2. Inter-relațiile dintre logistică și alde domenii decat marketingul. În aceeași perioadă, logistica preia numeroase concepte și instrumente din alte domenii, cum sunt managementul, finanțele și contabilitatea. În activitățile și deciziile logistice sunt utilizate, din ce în ce mai frecvent următoarele concepte : costurile standard, bugetele flexibile și măsurarea performanțelor. Abordarea sistematică promovată în managementul general este aplicată în mediul logistic, ceea ce facilitează analiza costurilor logistice și apariția coneptului de sistem logistic integrat. Comunicarea cu alte domenii, în special producția și finanțele, se realizaează în arii cum sunt : controlul stocurilor, aprovizionarea, managementul depozitelor etc.

3. Imaginea aplicativă a logisticii. Specialiștii din domeniul logisticii reflectau o orientare practică accentuată. Cele mai importante vizau amplasamentul depozitelor, stabilirea rutelor de transport precum și programarea mijloacelor de transport, proiectarea și amenajarea depozitelor, prelucrarea comenzilor.

4. Dezvoltarea conceptului și orientării de marketing.  Orientarea spre un nou concept de marketing a însemnat focalizarea asupra consumatorului. Ca și efect secundar al acestui nou concept, au apărut viziuni înguste care puneau accentul pe orientarea spre consumator și structura organizatorică. În paralel cu noul concept de marketing, apare și evoluează conceptul de distribuție fizică, fără ca, la nivelul firmelor, cele două funcții să fie întotdeauna corelate.

Perioada reintegrării. Începând din anii 80, se desfășoară un proces de reintegrare a marketingului și logisticii. La nivelul fiecărei organizații, este necesară corelarea obiectivelor, deciziilor și activităților din domeniul logisticii și marketingului. Separearea logisticii de marketing nefiind benefică pentru firmă. Cu ajutorul logisticii, marketingul oferă utilitățile de timp, loc și posesie solicitate de clienți. Integrarea logisticii și marketingului are un dublu efect. Marketingul poate îndeplinii în mai mare măsură rolul de componentă a strategiei globale a firmei. Totodată, aplicarea conceptelor de marketing referitoare la consumator facilitează împlinirea obiectivelor logistice referitoare la nivelul serviciului.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-3-8-1457449325.php > [Accessed 05.06.20].