Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Cercetarea comportamentului consumatorului presupune: pe de-o parte cercetarea consumului propriu-zis: a dimensiunilor, structurii şi direcţiilor în care acesta va evolua, iar pe de altă parte cercetarea nevoilor ce determină procesul de consum şi a factorilor ce îl influenţează. Comportamentul consumatorilor de asigurări este influenţat de o multitudine de factori de natura endogenă, dar şi de variabile exogene. Comportamentul consumatorilor de asigurări se schimbă în timp şi de aceea este importantă monitorizarea regulată a percepţiilor şi aşteptărilor consumatorilor astfel încât schimbările de comportament să poată fi anticipate. Populaţia studiată este formată din posesorii români de contracte de asigurare cu vârsta peste 18 ani.

Obiectivele cercetării sunt:

 Determinarea măsurii în care participanţii la cercetare sunt familiarizaţi cu tipurile de asigurare existente pe piaţa românească;

 Determinarea modalităţii în care asigurările şi societăţile de asigurare sunt percepute de consumatori;

 Determinarea atitudinii vizavi de asigurări şi societăţile de asigurare;

 Identificarea preferinţelor consumatorilor în materie de asigurări şi a gradului de interes pentru tipurile de asigurări existente pe piaţă;

 Identificarea criteriile folosite de cumpărători în alegerea societăţii de asigurare;

 Identificarea factorilor exogeni ce influenţează decizia de asigurare;  :

 Determinarea motivaţiilor de cumpărare / necumpărare a asigurărilor;

 Identificarea gradului de satisfacţie / insatisfacţie a clienţilor faţă de poliţele şi societăţile de asigurare;

 Identificarea gradului de loialitate faţă de societăţile de asigurare;

 Identificarea aşteptărilor asiguraţilor vizavi de serviciile de asigurare.

Pentru a înţelege mecanismul comportamentului consumatorului sunt utilizate metode de cercetare calitative. Pentru acest studiu cercetarea de marketing efectuată este de tip calitativ, iar tehnica folosită aste interviul semidirijat, având ca instrument ghidul de conversaţie. în cadrul ghidului de conversaţie sunt menţionate temele şi sub-temele discuţiei (vezi anexa 2). Ghidul de conversaţie utilizat cuprinde 10 subiecte de discuţie şi începe cu întrebări mai generale pentru a identifica măsura în care participanţii la cercetare sunt familiarizaţi cu tipurile de asigurare existente pe piaţa românească şi se încheie cu Testul Magicianului, o tehnică de intervievare care se bazează pe stimularea imaginaţiei persoanelor intervievate şi este folosită în această cercetare de piaţă pentru a studia aşteptările asiguraţilor vizavi de serviciile de asigurare.

Cercetarea a fost proiectată în septembrie 2008 şi culegerea informaţiilor a fost realizată în luna octombrie 2008. Selecţia subiecţilor intervievaţi s-a realizat cu ajutorul unui chestionar de selecţie. Au fost realizate 41 de interviuri semidirijate.

Criteriul ales pentru repartiţia teritorială a interviurilor a fost distribuţia primelor bmte subscrise pe regiuni de dezvoltare, care a fost în semestrul I din 2008 conform comunicatelor CSA următoarea: Bucureşti - Ilfov: 46,51%, Nord - Vest: 9,60%, Centru: 8,83%, Sud: 8,57%, Sud - Est: 8,04%, Nord - Est; 6,89%, Vest: 6,37%, Sud -Vest: 5,20%.

Eşantionul de persoane intervievate deşi reflectă structura populaţiei studiate nu este reprezentativ, rezultatele obţinute în urma acestei analize nu pot fi extrapolate la nivelul întregii populaţii cercetate, neputând fi generalizate.

Durata medie a unui interviu a fost de 60 de minute. Discuţiile au fost transcrise pe fişe. Informaţiile au fost apoi analizate. Analiza de conţinut a presupus studiul fiecărei fişe, punându-se în evidenţă temele abordate şi importanţa atribuită acestora de către subiectul intervievat în funcţie de caracteristicile acestuia. Analiza de conţinut a cuprins mai multe tipuri de analiză: analiză tematică (analizându-se conţinutul interviului), analiza sintaxei (analizându-se structura discursului), analiză lexicală (analizându-se vocabularul utilizat).

Instrumentele cercetării:

Cod chestionar.

Nume şi prenume operator de interviu;

Data şi ora interviului:

Adresa:

CHESTIONAR DE SELECŢIE

Bună ziua, numele meu este …………………………………………. şi particip la realizarea unei cercetări de marketing din partea Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Vă rog să-mi acordaţi câteva minute din timpul Dvs. pentru a răspunde la câteva întrebări:

1.  Care este domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea ?

   Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare fiecărui răspuns:

       DA  NU

a) publicitate / relaţii publice         Dacă DA stop   interviu

b) marketing / cercetare de marketing         Dacă DA stop interviu

c) mass media / jurnalism          Dacă DA stop interviu

d) domeniul asigurărilor           Dacă DA stop interviu

e) altul. Precizaţi domeniul:           Dacă DA stop interviu

2. În cursul ultimului an aţi mai participat la o cercetare de marketing, fie această discuţie individuală sau în grup

   Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare fiecărui răspuns:

a) DA       Dacă DA stop interviu

b) NU   

Din lista următoare care sunt produsele sau serviciile pe care le-aţi cumpărat în acest an ?

Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare fiecărui răspuns.

     DA   NU

a) Autoturism    

b) Apartament / casă       

c) Aparate electronice şi electrocasnice    

d) Poliţă de asigurare        dacă varianta d)NU este menţionată stop inteniu

e) Vacanţă în străinătate      

f) Mobilă     

Din lista următoare vă rog să precizaţi în ce categorie se încadrează asigurarea pe care aţi cumpărat-o în acest an ?

   Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului persoanei intervievate.

a) Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare

b) Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii

c) Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere

d) Asigurări de accidente şi de boală

e) Asigurări de sănătate

f) Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale

g) Asigurări de daune la proprietăţi

h) Asigurări de răspundere ci vilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi carte verde)

i) Asigurări de credite

j)  Altele. Precizaţi care

In. ce categorie de vârstă vă încadraţi ? :

   Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului persoanei intervievate.

a) mai puţin de 18 ani - stop interviu  d) 28-32 ani   g) 43-47 ani j) 58-62 ani

b) 18-22 ani e) 33-37 ani   h) 48-52 ani k) peste 62 ani

c) 23-27 ani .   f) 38-42 ani  i) 53-57 ani

Care este ultima şcoală absolvită ?

a) tară studii

b) şcoala primară - clasele 1-4

c) gimnaziu - clasele 5-8 .

d) liceu - clasele 9-12 .

e) universitate

Numărul de membri ai familiei Dvs. este de:

În  ce categorie de venit net lunar pe membru de familie vă încadraţi ?  .

a) mai puţin de 500 RON  c) 1001- 1500 RON   e) 2001-2500 RON  g) peste 3000 RON

b) 500-1000 RON d) 1501-2000 RON   l) 2501-3000 RON

Sexul persoanei intervievate : (se observă de către operatorul de interviu)

    a) Bărbătesc b) Femeiesc

 

Care este ocupaţia Dvs. ?

   

Care este localitatea în care aveţi domiciliul stabil: i.

 Alexandria    Botoşani    Constanţa  Giurgiu  Satu-Mare

 Arad  Braşov   Craiova  Iaşi  Sibiu

 Bucureşti   Brăila    Drobeta Turnu Severin  Olteniţa  Suceava

 Baia Mare    Cluj    Galaţi  Oradea  Timişoara

 Dacă persoana intervievată corespunde criteriilor de selecţie se continuă interviul folosind ghidul de conversaţie.

Cod ghid de conversaţie:

Nume şi prenume operator de interviu: Data şi ora interviului: ________

Adresa:

GHID DE CONVERSAŢIE

Bună ziua, numele meu este …………………………………………………. şi vom discuta astăzi despre piaţa asigurărilor din România. Opiniile Dvs. sunt foarte importante pentru-studiul nostru şi de aceea vă rugăm să ne spuneţi cu sinceritate care este părerea Dvs. despre subiectele în discuţie. Nu există răspunsuri greşite sau corecte, ne interesează să aflăm doar opiniile Dvs. Vă asigurăm că toate informaţiile rezultate din discuţie sunt confidenţiale, iar datele Dvs. personale nu vor fi prezentate nimănui sub nici un motiv. Vă asigurăm că anonimatul tuturor respondenţilor la această cercetare va fi păstrat cu stricteţe.

I. Măsura în care participanţii la cercetare sunt familiarizaţi cu tipurile de asigurare existente pe piaţa  românească

1. Ce înţelegeţi prin noţiunea de asigurare ?

2. Vă rog să daţi o definiţie a contractului de asigurare.

3. Numiţi vă rog cel puţin trei tipuri de asigurări existente pe piaţa românească.

4. Ce înţelegeţi prin noţiunea de asigurare de viaţă ? Daţi vă rog câteva exemple.

5. Ce societăţi de asigurare cunoaşteţi că practică asigurări de viaţă în România? Vă rog să numiţi primele trei  societăţi care încheie asigurări de viaţă ce vă vin în minte.

  …………………   …………………    …………………

6. Ce înţelegeţi prin noţiunea de asigurare generală ? Daţi vă rog câteva exemple.

7. Ce societăţi de asigurare cunoaşteţi că practică asigurări generale în România ? Vă rog să numiţi primele trei societăţi care încheie asigurări generale ce vă vin în minte.

    …………………   …………………    …………………

II. Modalitatea în care asigurările şi societăţile de asigurare sunt percepute de consumatori

8. Din lista următoare care sunt cuvintele cu care aţi asocia piaţa românească a asigurărilor:

    incertă....,   stabilă....,    sigură..,   dinamică....,   în creştere..,

9. Ce părere aveţi despre produsele de asigurare existente pe piaţa românească ?

10. Ce părere aveţi despre societăţile de asigurare din România ? Vă rog să numiţi societatea de asigurare pe care o consideraţi ca fiind cea mai bună. Care sunt calităţile acesteia?.

11. Ce părere aveţi despre asigurările de viaţă de pe piaţa românească? Vă rog să numiţi societatea de asigurare pe care o consideraţi ca fiind cea mai bună în domeniul asigurărilor de viaţă. Care sunt calităţile acesteia ?

12. Ce părere aveţi despre asigurările generale pe piaţa românească? Vă rog să numiţi societatea de asigurare pe care o consideraţi ca fiind cea mai bună în domeniul asigurărilor generale. Care sunt calităţile acesteia ?

13. Achiziţia unei poliţe de asigurare a fost în cazul Dvs. o experienţă stresantă sau plăcută ?

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-4-5-1459873600.php > [Accessed 04.06.20].