Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

De citymarketing in Den Haag heeft als doel het merk Den Haag te versterken. Hiermee wordt bedoeld dat het bureau citymarketing probeert om op verschillende manieren de stad aantrekkelijker te maken voor mensen, bedrijven of andere organisaties. Dit doen ze met behulp van het Aanpak Haagse Citybranding 2020. Dit is een plan, online maar ook in een los boekje, waar alle ideeën en alle activiteiten in waar citymarketing Den Haag zich op focust. De Aanpak Haagse Citybranding 2020 is op 17 december in 2015 ingesteld. Naast de Aanpak Haagse Citybranding 2020 is er ook een merkboek Den Haag waarin van alles wordt vastgelegd.

Om het Merk Den Haag te bepalen, is het merk Den Haag in vijf verschillende elementen opgedeeld. Dit doen ze omdat ze Den Haag dan niet beperken tot één, door het Aanpak Haagse Citybranding genoemde, oneliner. Een oneliner is een kernachtige uitspraak die niet langer is dan één zin. In één zin kan het merk Den Haag niet omschreven worden, en kunnen de doelgroepen niet allemaal worden aangesproken. De vijf elementen waar het merk Den Haag in is opgedeeld in twee hoofdelementen en drie ondersteunende elementen. De hoofdelementen zijn:

Internationale Stad van Vrede en Recht

Het hebben van deze positie heeft voor een positief imago van de stad Den Haag gezorgd. In de stad wordt namelijk aandacht besteed aan een betere wereld. Dit gebeurt al sinds 1899, in dat jaar was al de aller eerste internationale vredesconferentie. Deze internationale vredesconferentie vond plaats in Den Haag en heeft Den Haag internationaal op de kaart gezet voor mensen die zich willen vestigen, bedrijven of bijvoorbeeld organisaties. Den Haag speelt dus een belangrijke rol in de wereld en het heeft een duidelijk internationaal statuur met vele bewoners.

Stad aan zee

Een belangrijk punt dat Den Haag onderscheid van vele andere grote en belangrijke steden, is de unieke ligging aan zee. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland is dit vrijwel uniek. Deze bijzondere ligging aan zee trekt veel mensen naar zich toe. Vaak wordt er ook gesproken over het strand van Den Haag en wordt dit strand té weinig gekoppeld aan Scheveningen. Dit zorgt er natuurlijk alleen maar voor dat Den Haag meer mensen trekt en sterker wordt neergezet.

Naast de hoofdelementen zijn er dus ook ondersteunende elementen. In tegenstelling tot de hoofdelementen zijn de ondersteunende elementen niet voor elke doelgroep even relevant. De hoofdelementen zorgen echt voor de basis en de ondersteunende elementen ‘geven deze basis een kleur'. De drie ondersteunende elementen zijn:

Regeringscentrum

Den Haag is verbonden met verschillende tribunalen en gerechtshoven. De aanwezigheid van deze tribunalen en gerechtshoven zorgt voor veel interesse bij verschillende partijen.  Je zit namelijk erg dichtbij de beslissingsmacht. Ook dit is iets unieks. Dit komt omdat het niet vaak voorkomt dat het regeringscentrum niet in de hoofdstad van een land zit gevestigd. En aangezien het regeringscentrum van Nederland in Den Haag ligt en niet in Amsterdam is het internationaal erg bijzonder.

Toonaangevende bedrijven en instellingen

Er zijn in Den Haag veel bedrijven en instellingen die toonaangevend zijn in de wereld. Dit kunnen hele verschillende soorten bedrijven of instellingen zijn. Het bijzondere is dat al deze verschillende bedrijven en instellingen samenwerken. Dit zorgt ervoor dat Den Haag op de kaart wordt gezet en dat er meer mensen naar Den Haag komen. Omdat het zoveel verschillende soorten bedrijven en instellingen zijn, is er iets voor elke doelgroep dat in de smaak zal vallen.

Koninklijke residentie en allure

Den Haag is de koninklijke residentie van Nederland. Dit betekent dat er in Den Haag veel koninklijke aspecten te vinden zijn. Voorbeelden hiervan zijn de vele monumenten die door de hele stad staan of het paleis Noordeinde. Dit maakt de stad een stukje aantrekkelijker.

Om het merk Den Haag goed duidelijk te maken moet je aan verschillende doelgroepen aandacht besteden op verschillende manieren. Deze doelgroepen zijn ingedeeld in sectoren en personen. Onder de subdoelgroep sectoren vallen bijvoorbeeld bedrijven, organisaties, congressen en investeerders of ontwikkelaars. De belangrijke doelgroepen bevinden zich regelmatig ook buiten Nederland en dit betekent dat citybranding Den Haag zich ook op de internationale doelgroepen focust. Onder de subdoelgroep personen vallen bijvoorbeeld recreatieve bezoekers, zakelijke bezoekers, studenten en de bewoners van Den Haag. Vaak legt citybranding Den Haag de focus op jonge talentvolle mensen. Deze groep is volgens Den Haag vaak open en flexibel. Dit is natuurlijk een groot voordeel voor de stad omdat deze groep mensen een aantrekkingskracht uitoefenen op belangrijke bedrijven of organisaties.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-5-26-1464272782.php > [Accessed 26.01.21].