Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Beskrivelse af praktikken

Marketing

Den 1. februar 2016 startede jeg i praktik på Kvadrat. De første 3 måneder af praktikperioden fandt sted i marketing.

Opgaverne bestod af oprydning af image arkivet, hvor der skulle navngives og sorteres i Kvadrats meget store image arkiv, som at datere sig tilbage til år 2000. Denne opgave varede i ca. 2-3 uger, men var en tilbagevendende opgave, dvs. det var en opgave som man altid kunne vende tilbage til, når der ikke var andet at lave. Denne opgave har til tider været meget tidskrævende og kunne hurtigt gå hen og blive kedeligt. Kvadrat fandt hurtigt nogle flere udfordrende opgaver, hvor jeg skulle læse op på Kvadrats projekter og lære deres ”sprog”, dette skete med henblik på selv at skulle tage ansvar for at lave reference cases som vil blive offentliggjort på hjemmesiden samt trykt i en bog. Disse cases gik ud på at samle informationer fra div. samarbejdspartner, såsom sælgere, arkitekter, designer, fotografer og andre vigtige personer som har været involveret i projektet. Til sidst vil der blive lavet en beskrivelse af det færdige projekt, som jeg har været en del af. En reference case kan tage rigtig lang tid, da man har kontakt til mange forskellige mennesker, og der er rigtig lang ventetid når det gælder arkitekter og designer. Jeg endte med at færdiggøre 2 reference cases.

I samarbejde med Architonic holdet, skulle der laves en større opdatering på www.architonic.com på Kvadrats nye produkt billeder ligeledes med beskrivelse, som jeg fik delvist ansvar for. Dette var en meget ensformigt opgave, og blev også en af de opgaver, man kunne vende tilbage til.

Marketing er en specielt afdeling og deres arbejdsopgaver er fordelt på tværs af afdelingen i København og her på hovedkontoret i Ebeltoft, så der bliver kontaktet på kryds og tværs, og for mig var det meget svært at finde ud af hvem der var ansvarligt for hvad, men der blev altid fundet en løsning uanset.

Til tider skulle jeg også klargøre marketingsmaterialer til sælgere i form af udklip af produkter, dette gav mig en følelse for de tekstiler som der arbejdes med til dagligt. I forbindelse med Milano Messen, har jeg assistere min kollega Pernille med at klargøre Exhabition list og invitationer til vores VIP kunder og var ansvarligt for at disse bliver sendt korrekt afsted.

Vores deputy manager Shawn Cook sidder til dagligt i København og kommer til Ebeltoft ca. hver 2. uge for at deltage i fællesmøder, hvor han beskriver de events og store opkommende projekter, samt et overblik over situationen og hvad der skal gøres for at nå årets mål, og jeg har en enkelt gang været en del af mødet.

Kundeservice

Praktikken fortsætter i Kundeservice fra 1. maj. Kundeservice beskæftiger sig med kunderne, sælgerne, indkøb og lageret, hvilket betyder jeg fra dag 1 fik en bred berøringsflade med resten af virksomheden. Kundeservice anses også som værende et serviceled mellem kunden og sælgeren. Sælgeren starter dialogen med nye kunder og holder løbende dialogen med eksisterende kunder i gang, men Kundeservice er dem som har den daglige kontakt med kunderne.

Mine opgaver indtil nu har primært gået med at servicere kunder, gennemføre og fakturere ordrer, men også at lære virksomhedens produkter bedre at kende, for at være bedre kvalificeret til at svare på de spørgsmål, som kunderne nu unægtelig engang imellem stiller.

At være i Kundeservice er meget anderledes end Marketing, da der sker rigtig meget i løbet af dagen. Der kommer rigtig mange ordrer ind, man skal reservere op og derefter plukke det ud fra lageret, så på den måde er der et samspil mellem lageret og kundeservicen.

Min daglige gang i kundeservice består af at hjælpe alle i afdelingen med at indtaste ordre, og lære systemet at kende, med henblik på at komme på telefonen. At komme på telefonen betyder at man skal betjene kunder via telefonen, hvilket det normalt tager gennemsnitlig 6 måneder at blive lært op i det, og mit mål er at komme i gang efter 2-3 måneder i kundeservice.

I og med at jeg allerede havde rigtig meget erfaringer indenfor faget, fik jeg hurtigt lov til at betjene kunderne via telefonen.

Udover dette assisterer jeg vores Team Manager Ann Kari (kontaktperson) med div. praktiske ting til projekter mm. F.eks. hvis der kommer gæster i huset og kollegaer fra udlandet, så er min opgave at sørge for de får booket hotelværelser og sørge for det praktisk under deres ophold i Ebeltoft.

Alt i alt lyder dette ikke til ret meget i forhold til Marketing opgaverne, men der kommer løbende opgaver hele tiden, så på den måde går dagene rigtig hurtige i Kundeservice. Man skal kunne håndtere rigtig mange ting på en gang ligeledes skal man holde hovedet kold når det brænder på.

Faglig udvikling

Refleksion over de faglige læringsmål (Marketing og Kundeservice)

En af de faglige læringsmål som blev fremstillet under marketingsafdeling var:

“Lære at udforme og formidle nye ideer og kreative processer til gavn for såvel Kvadrat som kunder og andre interesser. Eksempelvis gennem udvikling af div. marketingsredskaber gennem hjemmeside, apps og andre sociale midler. ”

Da handlingsplanen blev lavet havde jeg ikke en ide om størrelsen på organisationen eller en ide om hvor langvarig denne type proces kan være i denne slags organisation. Dette betød min forventning til praktikforløbet hurtigt ændrede sig og jeg blev mere bevidst om den udviklingsfase der finder sted hos Kvadrat.

Der var dog stadig masser muligheder for at være en del af de kreative processer, selvom de ikke var de forventede.

En af opgaverne jeg blev stillet ved Kvadrat under min periode, som marketingspraktikant var at lave reference cases af projekter, som Kvadrat har været en del af. Dette betød at man skulle finde informationen om projekter igennem

- Sælgere for at finde en specificeret liste af tekstiler som blev brugt til projektet.

- Kontakte arkitekter for at få et citat om arbejdsprocessen med Kvadrat.

- Finde eller bestille billeder ved fotografer.

Efter de 3 dele var fuldført, skulle der sammensættes et dokument med oplysningerne og billeder.  Der er vedlagt min første reference case jeg fik produceret hos Kvadrat, den vil på et tidspunkt, når hjemmesiden skal opdateres vil den bliveoffentliggjort, derefter blive printet i en bog over Kvadrats projekter.

”At kunne kommunikere professionelt med kunder, konsulenter og andre samarbejdspartnere samt at kunne kommunikere med kollegaer mellem afdelinger globalt. Evt. betjene kunderne direkte på telefonen. ”

En anden opgave i marketingsafdeling som jeg fik var et delvist ansvar for, var at holde Kinnasand  produkter opdateret på  www.architonic.com, dette betyder at jeg skulle kommunikere professionelt med Architonic's konsulenter, hver gang der kommer ændring af priser, billeder eller andet tekst på produktbeskrivelsen.

Efter jeg bevægede mig over i kundeservicen, blev lige præcis dette faglige læringsmål virkelig opfyldt. Jeg havde kontakt med kunder, sælgere, partnere mm. hver eneste dag, enten på e-mail eller på telefonen.

”Finde sammenhæng mellem virksomhedens arbejdsopgang/opgaver og teori/metode fra studiet og dermed at reflektere over dette. ”

 I forbindelse med praktikopholdet i marketing, gik mit arbejde ofte ud på kommunikere med arkitekter og designere, hvilket betød at min formuleringer var vigtige da arkitekter og designere har stor indflydelse på Kvadrats omsætning. Her blev AIDA modellen taget i brug fra undervisning i kommunikation og ledelsesteorier.

AIDA modellen blev brugt i forbindelse med at jeg skulle lave reference cases, hvor jeg skulle hente informationer, citater og alt hvad der er om projektet, fra arkitekter, indretningsdesignere og sælgere. Modellen blev brugt, da det var den jeg mest kan huske fra undervisningen, hvor den både kunne bruges i mailskrivning og udførelse af markedsføringsmateriale.

Nedenfor er der vist, hvordan jeg har brugt AIDA modellen til at komme i kontakt med arkitekter og designere.

Attention: Respondentens opmærksomhed fanges.

Interest: En plan over hvordan respondenten kontaktes.

Desire: Hvorfor skal de hjælpe mig? Der skal en begrundelse til, hvorfor det lige er mig som de skal hjælpe.

Action: Deadline på hvad der skal bruges og hvordan respondenten kan hjælpe.

Denne model har ikke været brugbart, hvis det handler om mails, men mere i markedsføringsaktive metoder. På et tidspunkt havde jeg og en anden praktikant fået et ansvar for at producere en invitation til et VIP arrangement i Dubai. I denne invitation var det vigtigt at budskabet blev synligt uden alle mulige andre unødvendige oplysning. Invitationen kan findes som bilag 2, så kan man selv danne et billede af den nødvendighed, det har været at have AIDA modellen tilgængelig.

Ligeledes blev teorien om Maslows behov pyramide brugt i forhold til mit ophold på Kvadrat.

Kvadrat går meget op i at alle de praktikanter som kommer i virksomheden lære virksomheden at kende helt under huden.

At skulle forstå virksomheden, var en opgave i sig selv, da Kvadrat har den størrelsen den har og med den vækst de har fortæller også at virksomheden er i konstant udvikling og dertil er der rigtig mange faktorer der skal med.

Mine erfaringer i forbindelse med undervisningen i organisation og ledelse har hjulpet mig med at forstå den struktur, kultur samt de processer som finder sted i en stor organisation som Kvadrat nu er. I praktikperioden har kontakten til HR været ret tæt og der er blevet hold oplæg om organisationsstruktur og kultur på arbejdspladsen.

Maslows engagement og motivations teori har været rigtig god til at beskrive de faktiske forhold som finder sted på arbejdspladsen.  

For at opstille, hvordan Kvadrat forsøger at opfylde Maslows behovspyramide  med muligt vil jeg opstille behovene i følgende rækkefølge:

Nedefra og op:

1. Fysiske behov

2. Tryghedsbehov

3. Sociale behov

4. Egobehov

5. Behov for selvrealisering

1. Fysiske behov:

Som praktikant på Kvadrat fik vi tilbudt en gratis madordning, denne bestod af morgenmad og en stor middagsbuffet med en varm ret og stort salatbord. Ydermere var der om fredagen, fyraftens øl eller sodavand som de ansatte kunne tage.

2. Tryghedsbehov:

Kvadrat har stresscoaches og mentors man kan tage brug af, hvis man føler sig presset i sin dagligdag samt massør, som man kan tilgå hvert anden uge. En kombination af det fysiologiske og psykologiske aspekter, som skaber trygge rammer for de ansatte hos Kvadrat.

Ofte bliver fejret i jubilæum i virksomheden, for den kollega som har været der henholdsvis 5 år +. Under min praktikperiode oplevede jeg 5, 10, 15 og 30 års jubilæum, som blev fejret med stor buket blomster og en gave til den ansatte samt en lille gave fra afdelingen. Dette er også med til at skabe værdsættelse samt tryghed i sine rammer.

3. Sociale behov:

Kvadrat afholder ofte arrangementer, hvor jeg blandt andet er blevet inviteret til ”Learning2Go programmer” som er noget alle har været igennem over 4 gange, som er oplæg i; design og arkitektur, Kvadrats historie, oplæg i segmenter og kunder samt lageropbygningen. Ydermere er jeg blevet inviteret på weekendtur til Skagen og på Aros. Sådanne aktiviteter er blevet normen hos Kvadrat og de gør meget for at sørge for en social trivsel finder sted.  Jeg har flere gange inviteret familien på Aros, da Kvadrat har et samarbejde med Aros, får de ansatte derfor gratis entre dertil.

4. Ego behov:

Grundet Kvadrats Brand i designverdenen, kan der hos nogens ego behov blive opfyldt, ved at fortælle at de arbejder hos Kvadrat. De arbejder trods alt med verdens bedste arkitekter og designere og på nuværende tidspunkt er Raf Simons  i et tætsamarbejde med Kvadrat.

5. Behov for selvrealisering:

Grundet matrix organisation, er der ofte medarbejdere som ikke nødvendigvis har haft meget indflydelse før kan få ansvaret for styring af projekter. Jeg fik selv ansvaret for både invitationer samt reference cases, det opfyldte hurtigt mit selvrealiserende behov, da jeg som praktikant hos så stor og respekterede organisation som Kvadrat havde forventet at skulle være deres ”piccoline” til at starte med, men sådan blev det heldigvis ikke.

Men hjælp fra teorien, betyder det at jeg har været i stand til at forstå en af de faktorer, der gør at Kvadrat en succesfuld virksomhed, og hvordan deres medarbejdere bliver motiveret og engageret.

Ved hjælp af Maslows behovspyramide har jeg fundet, hvad jeg syntes er de vigtigste faktorer i en virksomhed som Kvadrat, det har haft betydning for mit helhedsbillede, hvilket har gjort mig mere bevidst om vigtigheden af en god trivsel og motivation af medarbejdere.

”I forbindelse med min uddannelse som Handelsøkonom har dette givet mig mange teoretiske kompetencer og et stort indblik i branchen, men Kvadrat forventer jeg at få praktiske virksomhedsbaserede erfaringer og ”ægte” branchekendskab. Dette er dog med henblik på at kunne bruge erfaringerne i fremtidig arbejdssammenhæng. ”

Dette læringsmål er i høj grad blevet opfyldt. Jeg har fået virksomhedsbaserede erfaringer via brug af Kvadrats systemer, heriblandt Axapta  og Targit . Mit branchekendskab er også steget siden jeg begyndte hos Kvadrat, f.eks. selvom jeg bor så tæt på stedet, troede jeg at Kvadrats salg i forbindelse med messerne lå i løbet af eller efter messerne, på grund af det markedsføringsfremstød det er at være på messe, men det har i stedet vist sig at der sker lige så meget salg i forbindelse med messerne allerede inden de starter, hvilket skyldes at mange producenter fremviser deres møbler med Kvadrat-tekstiler på messerne. Ligeledes har jeg lært at der er flere segmenter for møbelindustrien end først antaget, for Kvadrat er det kontrakt, industri og detail.

”I samarbejde med Kvadrat kunne jeg godt tænke mig at udvikle større kendskab til – og mere erfaring i konceptet kundeservice, da dette ikke er det jeg har arbejder mest med i løbet af min uddannelse”

Mine erfaringer er steget indenfor kundeservice på relativ kort tid, dette betyder at jeg hurtigt fik ansvar. De første 2 uger har været lidt op ad bakke men jeg lære fortsat nye ting. Et af de ønsker jeg havde var at kommunikere professionelt med kunderne og samtidig kunne rådgive dem, når de har nogle spørgsmål til produktet. På den måde lærte jeg også hurtigt produkterne at kende, og med 3 måneders erfaring som marketingspraktikant har det kun været en fordel, jeg har været i fysisk kontakt med produktet og det taktile.

Ligeledes har jeg været så heldig at have en mentorer og en kontaktperson som bare ikke har været interesseret i at ”hjælpe en praktikant”, men faktisk har givet mig tid og plads til at lære og forstå processerne, hvilket har øget min læringshastighed.

Konklusionen af min faglige udvikling hos Kvadrat

Udover at jeg er ret tilfreds med min faglig udvikling har jeg også erfaret at mange af de faglige egenskaber fra undervisningen bliver lagt på hylden og man i stedet bygger sine egne modeller gennem årene, en virksomhed som Kvadrat der kun sælger B2B , har opdelt alt deres markedsføring i segmenter og dertil i undersegmenter.  Det er derfor et kompleks system af markedsføring som man bliver en del af. Der er desværre ingen model der passer på alle, men ideerne fra modeller gennem undervisningen bliver stadig brugt. Dette betyder at jeg i det daglige hos Kvadrat ikke har benyttet mig så megen teori, som jeg havde håbet på. Med flere års erfaringer på arbejdsmarkedet, overrasker det mig ikke at der ikke bliver brugt flere teorier, som min kontaktperson siger ”vi gør bare tingene”, hvilket hun har ganske ret i.

Udover dette har jeg erfaret at hos Kvadrat er en langt højere selvstændighed i når det gælder arbejdsopgaver, det er ikke det mine erfaringer er hos Erhvervsakademiet, hvor man egentlig laver projekter og opgaver i grupper. Jeg har dog stadig brugt de andre fra afdelingen meget, når jeg havde spørgsmål eller havde brug for sparre med de opgaver jeg blev bedt om at løse.  

Det har været lidt af en udfordring i starten, da jeg skulle tilpasse mig med at stå til ansvar alene for mine opgaver, da det faktisk er knap 3 år siden jeg har været fuldbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Men i og med jeg har disse år med i bagagen fandt jeg hurtigt mig selv og tilpassede mig den rolle jeg fik tildelt og tog de selvstændige beslutninger der nu var. På den måde fik det mig til at føle at jeg faktisk havde en ”vigtig” rolle i afdelingen.  

Personlig udvikling

Refleksion over de personlige læringsmål (Marketing og Kundeservice)

∙ Udvide kompetencer ∙ Udtrykke holdninger ∙ Præsentation og gennemslagskræft ∙ Sproglig og skriftlig i engelsk (global) ∙ Kommunikation

Praktikperioden på Kvadrat har udvidet mine kompetencer indenfor nogle punkter. Jeg er blevet bedre til at udtrykke mine holdninger og meninger i forhold til arbejdsopgaver, som jeg finder interessant, hvilket betød at jeg hurtigt fik ansvar for opgaver som faktisk havde min interesse. I kundeservice kom jeg hurtig ind på nogle større projekter i samarbejde med kunden og vores retail-sælger, dette betød at min motivation steg markant, da jeg pludselig fik en følelse af at jeg faktisk kan bidrage med noget som virksomheden kunne bruge.

På et tidspunkt arbejdede marketing teamet med en relancering af et produkt, som var en gardin løsning Kvadrat har udviklet på i mange år. Jeg fik lov til at deltage en task gruppe, hvor der blev diskuteret eventuelle problemer og hvor der så kom forslag til løsninger deraf.  Her blev min egen erfaring indenfor salg taget i brug og mine forslag blev taget seriøst. I forbindelse med dette havde jeg endnu en fornemmelse af at jeg havde en ”vigtig” rolle, da de faktisk tog min viden til sig.  

Praktikperiode i marketing har været en god oplevelse, men jeg fandt også ud af at den afdeling hos Kvadrat ikke lige var mig. I samarbejde med HR afdeling fandt vi hurtig ud af at jeg skulle udfordres i kundeservicen, hvilket passer mig rigtig godt, da jeg nok ærligt må sige at jeg som person passer meget bedre ind der. Det er også her i kundeservice, hvor jeg føler at mine kompetencer vokser sig større med tiden, jeg er blevet mere og mere sikker på mig selv og hvad mine arbejdsopgaver angår.

Ligeledes udviklede jeg mig også meget indenfor design og arkitektur verden, da det hele faktisk handler om hos Kvadrat.

Hvis jeg kigger tilbage på min tid både i marketing og kundeservice generelt, så vil jeg sige et det har indtil videre været en fed og erfaringsrig oplevelse. Jeg har vist mig fra min stærke side, og har en fornemmelse af at de også har følt det sammen. Selvom de har givet mig en del ansvar for projekter mm. føler jeg stadig at der er plads til meget mere. Selvom jeg en del med mig fra tidligere erhverv, søger jeg derfor hele tiden nye udfordringer og et ønske om at min bagage vokser sig større, hvis ikke de personlige del så de faglige, inden jeg afslutter min praktik her hos Kvadrat.  

Fremtidige indsats

Med de gode feedbacks fra virksomheden og en forholdsvis høj læringsgrad har dette givet mig en stor motivation og det har Kvadrat også kunnet mærke, da jeg er blevet tilbudt arbejde hos dem fra 1. oktober.

Sådan et tilbud får man ikke hver dag, så det betyder at jeg rent faktisk har udviklet mig meget både på den faglige og ikke mindst personlige del. Jeg har dog ikke taget stilling til dette endnu, da jeg allerede har fået tilbudt job et andet sted.

Min plan er at jeg skal fremfør mit afsluttende eksamens projekt for min afdelingsleder samt HR manager. Denne udfordring har jeg i samarbejde med Kvadrat stillet mig selv og Kvadrat selv har også en forventning og krav til min gennemslagskræft, som jeg allerede føler at jeg har fået boostet under min praktikperiode.

Denne udfordring har givet mig en motivation og jeg håber på at kunne præsentere i det niveau de forventer, hvis ikke bedre.

Den sidste tid jeg har på Kvadrat som praktikant, vil jeg bruge på at finde oplysninger og lave research til mit hovedprojekt. Få snakket med de ansatte og suge alt til mig som muligt, samtidig med at jeg også passer mine daglige arbejdsopgaver.

Problemformulering

Det overordnede formål med opgaven er på baggrund af analyse af faktiske forhold, udarbejde et forslag til en markedsføringsplan af Soft Cells. Kvadrat ønsker at ekspandere deres handel af Soft Cells samt undersøge deres nuværende markedsførings indsats i sammenligning med øvrige konkurrenter, dette skal ske via. Segment orienteret konkurrent analyse og en intern/ekstern analyse.

• Opgavens formål er at:

• Estimere mulighederne for ekspansion

• Identificere de mest relevante konkurrenter

• Vurdere markedets størrelse

• Komme med forslag til ændring i markedsføring af gardiner

• Opstille handlingsplan og budgetter for perioden

Handlingsplan  

Min overordnede handlingsplan til løsning af min afsluttende eksamen vil struktureres således:

1. Introduktion

- Introduktionen vil indeholde en beskrivelse af det problem som Kvadrat har samt baggrunden for dette.

2. Værdikæden

- Værdikæden vil blive brugt til at beskrive Kvadrats værditilførsel til produktet, samt vurdere om der er steder i værdikæden som kan justeres for at skabe mest muligt værdi for Kvadrat samt for kunden.

3. Ekstern analyse

- Den eksterne analyse som vil finde sted vil indeholde Porters 5 Forces, som er med til at vurdere rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder i branchen.

4. Internanalyse

- Den interne analyse vil bestå af et Parametermix – De 7 p'er. Dette vil bringe nogle nye aspekter ind over som er værdifulde at kigge på, da Kvadrat ligger meget vægt i de menneskelige aspekter.

5. SWOT eventuelt TOWS

- SWOT/TOWS vil blive brugt til opsamling og indramme de resultater som er fundet via den interne og eksterne analyse og vil ikke blive brugt som et analyse redskab, men mere son en hjælp til den konkluderende del af dette afsnit.

6. Konkurrent analyse

- Konkurrent analyse kommer til at blive et indblik i konkurrenternes produkter og hvordan de markedsfører deres Custom made gardiner, ydermere vil den kaste lys på konkurrenterne stærke og svage sider, samt et kig på deres strategi.

7. Markedsføringsplan

- Markedsføringsplanen vil fastlægge målgruppen, målet vil blive formuleret, fastlæggelse af budget, valg af parametre, formulering af budskab og opfyldelse af dette.

8. Konklusion

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-9-5-1473075184.php > [Accessed 05.06.20].