Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Aplicaţiile WEB reprezintă atât prezentul cât şi viitorul, ele funcţionând pe baza unei arhitecturi client/server. Aplicaţiile realizate cu PHP şi MySQL utilizează un singur client şi anume browser-ul WEB. Limbajul de bază al browser-ului WEB este HTML. Acest limbaj dispune de o serie de tag-uri care descriu modul în care va arăta o pagină WEB. Majoritatea prelucrărilor efectuate de aplicaţiile Web au loc pe sever.

O aplicaţie specifică, numită server Web, va asigura comunicarea cu browser-ul. Un server de baze de date relaţionale stochează informaţiile pe care le va accesa aplicaţia. În final mai este nevoie de un limbaj care să intermedieze interogările ce apar între serverul Web şi serverul de baze de date. Acest limbaj va fi utilizat şi pentru a executa anumite operaţii asupra informaţiilor care vin spre şi dinspre serverul Web.

    1.2. Comerţul electronic

    În ultimele două decenii dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor informaţionale determinate de necesitatea stocării şi a transmiterii rapide a informaţiilor cu costuri cât mai mici, a revoluţionat comerţul global, redefinind principiile clasice ale marketingului. În prezent noţiunea de “comerţ electronic” a devenit  sinonim cu creşterea profitului.

Pentru cei mai mulţi, termenul comerţ electronic reprezintă “efectuarea cumpărăturilor online, în World Wide Web. Totuşi, comerţul electronic (Electronic Commerce sau E-Commerce) este mai mult decât procesul de cumpărare/vânzare de produse şi servicii. Acesta poate să cuprindă multe alte activităţi, cum ar fi: schimburi şi negocieri efectuate între companii, procese interne ale companiilor pe care acestea le desfăşoară ca suport pentru activităţile de cumpărare/aprovizionare, vânzare, angajări, planificare. De asemenea comerţului electronic implică transferul de documente - de la contracte sau comenzi, până la imagini sau înregistrări vocale”[2].

Potrivit Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OEDC), comerţul electronic reprezintă “desfăşurarea unei afaceri prin intermediul reţelei Internet, vânzarea de bunuri şi servicii având loc on-line sau off-line”[3]. “Comerţul electronic constă în derularea unei afaceri, ca activitate generatoare de valoare, având ca suport reţeaua Internet şi utilizarea unor pachete de programe software specifice.”[4]

Într-o accepţiune “tradiţională”, comerţul electronic presupune “utilizarea în reţele cu valoare adăugată a unor aplicaţii de tipul transferului electronic de documente (EDI), a comunicaţiilor fax, a codurilor de bare, a transferului de fişiere şi a poştei electronice” [5]. Dezvoltarea tot mai accentuată a interconectivităţii calculatoarelor în reţeaua Internet a avut ca efect utilizarea, tot mai evidentă, de către companii a acestei reţele în cadrul unui nou tip de comerţ şi anume comerţul electronic care apelează pe lângă vechile servicii amintite şi altele noi.

Primele intenţii de a definii comerţul electronic au fost făcute din nevoia de a legifera comerţul electronic, cum ar fi de exemplu definiţia elaborată de Parlamentul European şi publicată în Directiva 31/2000 a Comisiei Europene cunoscute şi sub numele de „Directiva asupra comerţului electronic”. În afară de aceasta la ora actuală există o multitudine de definiţii ale comerţului electronic:

„ … cumpărarea şi vânzarea bunurilor şi serviciilor pe Internet, în special cu ajutorul World Wide Web-ului. În practica acesta şi un nou termen „e-business” sunt adesea folosiţi ca sinonime. Pentru vânzarea on-line cu amânuntul termenul „e-tailing” este folosit câteodată.” [6]

 „… aplicarea integrală a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor la început şi până la finalul întregului lanţ de valori a procesului de afaceri ce are loc electronic şi are ca scop obţinerea de profit.  Aceste procese pot să fie parţiale sau complete şi de asemene pot să fie tranzacţii business-to-consumer sau business -to-business” [7]

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-9-8-1473317690.php > [Accessed 03.06.20].