Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

I denne analyse af bogen ”Fat Land”, har jeg valgt bl.a. at benytte det retoriske pentagram og lave en retorisk gennemgang af bogen, til at gå i dybden med teksten.

”Fat Land” er skrevet af Greg Critser, der i mange år har skrevet journalistiske artikler angående videnskab og medicin (http://www.science20.com, 2016) Sætter man bogen ind i det retoriske pentagram, der ses på bilag 9, kan man fremlægge det således at ”Fat Land” er en bog hvis fokus ligger på det efterhånden store voksende emne, nemlig den tiltagende udbredelse af fedme og ringe fysiske aktivitet i USA. Den gør det med god grund, og er ikke ene om det. Over de seneste par år har båder medierne, politikere og den medicinske verden belyst omstændighederne angående fedme og det stigende antal i overvægtige befolkninger. Som Critser skriver er der omkring 61 procent af den amerikanske befolkning, der er overvægtige og som begynder at mærke til følgesygdommene jeg belyste i tidligere afsnit. Herudover er der fem millioner, der lider af sygelig fedme (Fat Land, 2003, s. 4). Som journalist gør Critser et godt informativt stykke arbejde i hans måde at bruge sproget på til at sammenfatte informationen og give en god historisk fornemmelse af de tendenser, der var skyld i den dræstige stigning af overvægtige og fede mennesker i USA.  

Critser henviser til at den stigende fedme var et sammenstød med både politiske, økonomiske og sociale tendenser og hændelser. I starten af 1970'erne nåede priserne for mad deres højdepunkt. Den daværende præsident, Richard Nixon, ville gerne dæmpe utilfredsheden hjemme i USA, da der samtidigt blev udkæmpet krig i Vietnam. Til at løse madproblemerne satte han Earl Butz, landbrugsminister. Han slog to lovforslag igennem, der ville komme til at have en langvarig effekt på amerikanernes livvide. Disse to lovforslag inkluderede lempelser indenfor majsproduktionen og gav lavere importrestriktioner på palmeolie. Disse lovændringer, gav anledning til nye teknologier inden for fødevareproduktion. Man omdannede majs til et lavpris sødemiddel, billigere end sukker. Palmeolien blev tidligere refereret til som hjulakselolie, men igen med ny teknologi fik man omdannet det til en velsmagende og langtidsholdbar olie, der kunne bruges i fødevare, problemet med denne olie er dog, at den er bestående af mættet fedt, hvilket vi ved fra tidligere afsnit ved, er meget dårligt for vores krop. (Fat Land, 2003, ss. 7-15).

Critser forklarer også igennem bogen, hvordan markedsføringen inden for fastfood har været med til at ændre både mængden og måden vi spiser på. På side 21-22 præsenteres der en mand ved navn David Wallerstein, der er direktør hos McDonald's. Wallerstein opdager at selvom forbrugerne ”scrape and pinch around at the bottom of the bag for more and even eat the salt!” (Fat Land, 2003, s. 22 l. 1-3), så køber de i frygt for at se grisk ud, ikke nummer to bakke pomfritter. Herved fandt han ud af at han kunne komme denne frygt til livs ved at forstørre portionen og øge prisen bare en smule og derved få folk til ikke kun at spise mere, men også betale mere (Fat Land, 2003, s. 21). Heraf udsprang, hvad vi kender som 'supersize'. Ved at størrelserne voksede uden at forbrugerne vidste det, ekspanderede det kaloriemæssige indhold i portionerne også. Hvad der før (1960) var en 'normal' størrelse pomfrit og indeholdte 200 kcal, indeholder i dag over 600 kcal. (Fat Land, 2003, ss. 28 l. 20-23). Herved blev forbrugernes mæthedsfornemmelse øget i og med at måltiderne de købte blev forøget, uden de tænkte over det. Altså på samme måde som det tidligere i bilag 2, vidste sig at når man hævede tærsklen for ens fedtdepoter, gjorde man sig selv mere resistens over for mæthedsfornemmelsen.  

Critser's generelle kultur observationer er ikke lige så dokumenteret som hans historiske pointer, dette gør dem dog ikke mindre interessante. Han beskriver en ny kultur tendens, som han kalder ”new boundry-free culture” (Fat Land, 2003, s. 31 l. 18). Denne nye kultur skulle lette de der lod kalorierne komme indenbords, ved at lave større stole på restauranterne og ekstra ”baggy” tøj. Hertil argumenterer Critser også med en udtalelse fra Irma Zall, der forsker i ungdoms marketing – ”Biggness is addictive because it is about power”. (Fat Land, 2003, s. 29 l. 7-8). Teenagere købte ikke superzised sodavand eller burgere fordi de kunne spise det op, men simpelthen fordi det føltes magtfuldt, at kunne købe og holde disse madvarer i gigantisk størrelse.

Kulturmæssigt, klassificerer Critser også den parallelle struktur mellem det stigende indtag af føde med den formindskede mængde aktivitet, og pålægger samfundet skylden, grundet at det ikke længere var obligatorisk, at dyrke en form for sport i eller udenfor skolen. Til gengæld blev Tv'et en ny form for fritidsaktivitet. (Fat Land, 2003, s. 70-71 l. 18-21).  

Selvom Critser omhyggeligt giver en oversigt over konsekvenserne ved og grundene til fedme, ender ”Fat Land” med en saglig men samtidigt meget ukonkret diskussion af, hvad der kan blive gjort. Han argumenterer gennem hele bogen med brug af beretninger fra succesfulde resultater samt videnskabelige undersøgelser, dog mest fra ”Journal of the American Medical Association”. Men dertil kommer han ikke med en konkret vurdering af denne store mængde litteratur, som han bruger til at underbygge hans ikke særlig optimistiske billede af fremtiden. Efter at have identificeret de miljømæssige faktorer og have konkludereret, at disse til dels er skyldige for fedme og hertil komme med potentielle samfundsmæssige løsninger på problemet, skifter Critser nærmest kurs i den sidste del af bogen (Fat Land, 2003, s. 155). Her forudsætter han, at overvægtige mennesker er grådige og dovne og at der er be-

hov for individuel viljestyrke. Dette er en meget overraskende slutning og modstrider hans ellers meget veludviklet tema i gennem bogen, der som sagt er veldokumenteret fremstillet.

Selvom det er rigtigt, at vi hver i sær er ansvarlige for vores velbefindende og vores sundhed, så er det, som hans research i resten af bogen påpeger, svært for mange amerikanere at opnå et succesfuldt vægttab og skabe en god vægtbalance, netop pga. det omgivne miljø.   

Udover dette diskuterer Critser tilmed også meget detaljeret kom-

plikationerne af diabetes, der tidligere er omtalt i

afsnittet ”Type 2-diabetes” (Fat Land, 2003, ss.94-95, 134-35, 158-59).

Igennem bogen anvender Critser i sin argumentation både logos og etos, da han som ovenstående nævnt argumenterer logisk og gennemskueligt og tilmed fremlægger eksempler og dertil understøtter med undersøgelser og er i stand til at dokumentere dette indhold. På denne måde er Critser også i stand til at skabe en stor tillid til sig selv for læserens vedkommende. (http://www.Metoderidansk.systime.dk,2011)

Hertil anvender han bl.a. ekspertkneb i hans brug af videnskabelige undersøgelser og udtalelser fra eksperter, som på side tre nævner han James O. Hill, fysiolog på Colorado's Health Science Center, specialiseret i fedme, ”It was Hill who, only a few years ago, coined what may be the single most quoted line in regard to today's soaring obesity rates. ”If obesity is left unchecked”, he told the Associated Press, ”almost all Americans will be overweight be 2050.” (Fat Land, 2003, s. 3 l. 16-26) Her bruger Critser også James O. Hill's udtalelse som sit belæg og rygdækning for hans egen påstand om de stigende overvægtskurver.

Alt I alt er Critser's gennemgang af videnskaben og sundhedssystemet god. Forholdet mellem fattigdom og fedme er yderst veldokumenteret med brug af medicinsk litteratur som nævnt i forrige afsnit. Tilmed giver han afgjort denne forbindelse den fornødne opmærksomhed, da kulturen også har en vigtig rolle i fedme epidemiens vækst. Netop kulturen og samfundets påvirkning katalyserede udvidelsen af amerikanerens kroppe, hvilket er de emner der i de følgende afsnit vil analyseres og diskuteres.   

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-1-17-1484670219.php > [Accessed 04.06.20].