Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Capitolul I Aspecte generale privind investițiile

I.1 Conceptul de investiții

    

   Conceptul de investiții este strâns legat de noțiunea viitorului înțelegându-se prin acesta că investițiile reprezintă cheltuieli prezente realizare pentru satisfacerea unor dorințe viiroare. Privite din acest punct de vedere investițiile fac legătura ăntre generații, presupunând o privire anticipată asupra dezvoltării economico – sociale.

   Noțiunea de investiții are un domeniu mai larg de circulație datorită domeniului complex in care este implicată după cum urmează:

• Investiții umane – atunci când urmărim perfecționarea forței de muncă a omului ca individ;

• Investiții materiale – care urmăresc dezvoltarea bazei tehnico – materiale a societății;

• Investiții social – culturale pentru construirea de clădiri, cum ar fi: școli, spitale, muzee, teatre, etc.;

• Investiții financiare – care presupun procurarea de hârtii de valoare.

   Proces investițional este specific omului, doarece încă din cele mai vechi timpuri acesta caută să-și perfecționeze existența. Acest lucru fiind posibildoar atunci când se produce mai mult decât ceea ce se consumă, o parte din surplus fiind destinată economisirii, iar mai apoi investirii adică consumării pentru perfecționarea acțiunii viitoare.

   În economie într-un dens larg prin investiție se înțelege o cheltuială prezentă făcută pentru a obține un profit viitor. În sens mai restrâns investițiile înseamnă cheltuieli noi în fonduri fixe, sau pentru dezvoltarea și perfecționarea celor existente.

   În economia de piață se aplică o abordare mai concretă și pragmatică a noțiunii de investiție. Investiția este privită ca o cotă parte din venit destinată formării și lărgirii capitalului unui agent economic. Dacă pentru sporirea capitalului se uitilizează o pare sin profit atunci vorbim despre investiții nete, iar dacă se utilizează și amortizarea atunci avem de-a face cu investițiile brute in capital.

   Sub aspectul financiar, investiția reprezintă un ansamblu de cheltuieli efectuate în scopul procurării de active reale sau financiare de la care se așteaptă ca in viitor să aducă diferite beneficii.

    Investițiile de capital reprezintă o altă categorie importantă de investiții. Acestea presupun „totalitatea cheltuielilor prin care se crează sau se achiziționează noi capitaluri fixe, prosuctive și neproductive se dezvoltă, modernizează cele existente”1.

   Noțiunea de investiție este strâns legată de timp prin elementele de cheltuieli pe care le angajează în scurgerea timpului și veniturile aferente scontate a se obține. Între cheltuieli și veniturile aferente, datorită timpului in care are loc procesul de investire, apare riscul de investție. Cu cât perioada de investiție este mai mare, cu atât riscul este mai mare.

    Ca urmare a informațiilor prezentate se desprind următoarele caracteristici ale investițiilor:

• Reprezintă o angajare de resurse, în special de fonduri bănești urmărind transformarea acestora în viitor sub forma profitului;

• În timp există un decalaj între momentul cheltuirii și cel al obțineri veniturilor scontate;

• Presupun asumarea unui risc din cauza viitorului incert;

• Au ca punct de plecare de obicei fonduri banești care vor antrena procurarea de materiale, utilaje, echipamente, lucrări specifice;

• Se realizează pe baza unor proiecte fundamentate în cadrul studiilor de fezabilitate.

I.2 Tipologia investițiilor

    Cunoaşterea, gestiunea, managementul financiar al procesului investiţional presupun o clasificare foarte laborioasă a investiţiilor. Apar noi criterii de clasificare şi noi grupe. Din ansamblul acestora, se redau mai jos cele pe care le-am apreciat a fi mai uzuale şi mai semnificative:

1. După natura lor:

• investiţii corporale (în general, în active fixe);

• investiţii ne corporale (în general, în fonduri de comerţ, licenţe);

• investiţii financiare (titluri financiare, împrumuturi pe termen lung etc.).

2. După natura efectelor scontate:

• investiţii productive

• investiţii neproductive.

3. După locul în care se fac:

• interne

• externe (participare cu fonduri la formarea capitalurilor altor firme, pentru diversificarea activităţii).

4. După influenţele pe care le au asupra patrimoniului:

• investiţii de menţinere;

• investiţii de expansiune.

5. După gradul de risc pe care îl prezintă:

• investiţii cu risc sporit – în general, cele mai riscante sunt investiţiile de expansiune sau de diversificare;

• investiţii de risc scăzut – în special, investiţiile de menţinere şi de ameliorare.

6. După resursele financiare utilizate:

• investiţii finanţate din surse proprii;

• investiţii finanţate din surse împrumutate;

• investiţii finanţate din surse mixte.

7. Din punctul de vedere al relaţiilor ce se stabilesc între întreprinzător şi sursa străină de resurse pentru investii, investiţiile străine se grupează în două categorii:

• investiţii străine directe, când agentul finanţator străin capătă şi posibilitatea de a lua decizii şi de control asupra proiectului pe linie managerială, tehnologică, de marketing etc;

• investiţie străină de portofoliu, care este un plasament pur financiar, fără alte implicaţii în viaţa proiectului.

8. După scop:

• investiţii de înlocuire (de menţinere);

• investiţii de modernizare, dezvoltare, expansiune;

• investiţii strategice (pentru fuziuni, şi altele).

9. După stadiul în care se găsesc:

• investiţii în curs de execuţie;

• investiţii terminate.

10. După forma de proprietate:

• investiţii private;

• investiţii private ale statului;

• investiţii publice.

11. După modul de execuţie:

• investiţii executate în antrepriză;

• investiţii executate în regie proprie;

• investiţii executate mixt.

12. După natura activelor create prin investiţie:

• investiţii reale (proprietăţi, bunuri, echipamente etc.);

• investiţii financiare (titluri de valoare, plasamente bancare etc.).

13. După cauzele care le generează:

• investiţii productive(de menţinere, de expansiune, de modernizare, de inovare);

• investiţii obligatorii(impuse de angajator, de reglementările existente, etc);

• investiţii strategice(ofensive sau defensive).

14. In raport cu baza de plecare şi specificul proiectelor de investiţii

• investiţii de tip greenfield-spaţii noi (producţie sau activităţi administrative); suprafeţe de teren pe care nu s-a mai construit niciodată;

• investiţiile de tip brownfield.

   Fiecare categorie impune o atitudine managerială specifică, un mod specific de alocare a resurselor, de proiectare, urmărire şi control al obţinerii efectelor.

I.3 Rolul investițiilor în societatea contemporană

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-1-2-1483369433.php > [Accessed 28.05.20].