Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Hummel er en dansk sportskoncern, som er ejet af selvskabet Thornico. Hummel har både B2B og B2C salg, og driver forretning i 28 forskellige lande.

Hummel er en mindre virksomhed, sammenlignet med deres konkurrenter Adidas, Nike & Puma. De har simpelthen ikke lige så stor en økonomisk kapital, til at kunne konkurrere som de ønsker på de mere sikre eksport markeder. Resultatet af et penetreret marked og den hårde konkurrence, har virket som en ekstern trigger og har fået Hummel til at åbne op for muligheden, for at udvide deres virksomhed til Mellemøsten. For seks år siden valgte Hummel at træde ind på det tyrkiske marked, og det er ifølge artiklen blevet deres største marked over de seneste år. Det er også derfor, at det for Hummel er blevet aktuelt, at prøve at indtræde lande som Saudi Arabien og Iran.

Bestyrelses forman Christian Stadil udtaler: ''Hummel skal være en virksomhed som har mod og tør – også at tabe. Vi skal turde at sponsorere det afghanske fodboldlandshold og lave nye projekter i Mellemøsten på markeder, hvor de fleste vestlige firmaer er mere afventende. Det kan vi som en – i dette spil – mindre virksomhed sammenlignet med store konkurrenter.''

I opgaven bliver der taget udgangspunkt i Hummels indtrængen i Saudi Arabien.

Selv om Hummel har etableret sig succesfuldt i Tyrkiet, vil det ikke være uden udfordringer eller problematikker at drive forretning i Saudi Arabien. Der er stadig betydningsfulde kulturelle og økonomiske forskelle mellem et Europæisk land og et land i Mellemøsten.

Derfor skal Hummel igennem en stor research proces, hvor de skal indsamle alle relevante oplysninger om Saudi Arabien. Og først derefter, vil de være i bedre stand til at vælge hvilken form for indtrængningsstrategi der er bedst for dem.

Problemstilling

Hvilke faktorer påvirker Hummels valg af indtrængningsstrategi1, hvis de ønsker Saudi Arabien som nyt marked?

¥ Hvad er Hummels interne situation?

¥ Hvilke eksterne forhold skal Hummel overveje, når de vil eksportere til det Saudi Arabiske marked?

¥ Hvilke former for indtrængningsstrategier, vil give Hummel det bedst mulige outcome?

¥ Kan de kulturelle forskelle mellem Danmark og Saudi Arabien skade Hummels Company karma2?

¥ Hvilke tiltag kan styrke Hummels placering og omtale i Saudi Arabien?

¥ 1 Indtrængningsstrategi (entry mode) forståes som virksomhendens valg af strategi og distributionsformer, når de ønsker at indtræde internationale markeder.

¥ 2 Company Karma er Hummels navn for deres CSR strategi.

Afgrænsning

Saudi

Hummel virksomhedsbeskrivelse

Værdikæde, fokus på de primære aktiviteter.

Hvordan er Hummels interne situation?

Beskrivelse af Hummel:

Hummel blev i 1923 stiftet i Hamborg og havde i sin første levetid en del op og nedture, samt skiftende ejerskab. I 1992 gik virksomheden konkurs og blev efterfølgende overtaget af selv skabet Thornico. Dette medførte i et kursskifte, som betød Hummel ikke længere kun solgte sportstøj, men også trend baseret modetøj. Populariteten og efterspørgslen omkring Hummel steg markant, hvilket har gjort Hummel til det vi kender i dag.

Hummel har altid været kendt for deres sponsorater af holdsportstøj og er ikke bange for at differentiere sig fra de andre sports mærker, når det gælder valg af sportshold. Som f.eks. deres sponsortrøjer til Christianias foldboldhold. Denne strategi fungere rigtig godt for Hummel, da det øger omtale og opmærksomheden mod dem, trods de ikke har den økonomiske kapacitet til at sponsorere de helt store sportshold.

Kilder (Hummels hjemmeside) (artikkel)

Værdikæde (påvirker valg ad dis)

Michael Porters værdikæde, (global bog)

Værdikæden inddeles i en virksomheds støtte aktiviteter og primære aktiviteter, tilsammen skaber aktiviteterne et produkt eller en service, som skaber en værdi hos forbrugeren.

Støtte aktiviteterne er de aktiviteter der får virksomheden til at fungere. De er ikke i direkte kontakt med selve produktet, men deres funktion er nødvendig for produktets udvikling.

Virksomhedens infrastruktur

De helt basale grund aktiviteter, som skal danne fundament for de andre aktiviteter i værdikæden. Herunder er det elementer som struktur, systemer og planlægning. Hummel har en flad organisationsstruktur og det betyder der er få led i niveauer mellem ledere og medarbejderne. Dette betyder at der er mindre hierarki og betyder ofte at medarbejderne involveres mere i beslutningstagning.

Menneskelige ressourcer

Vil hos Hummel være deres human ressource afdeling. Deres opgave er de aktiviteter, som omhandler ansættelse af medarbejdere og udvikling eller uddannelse af disse. Det er en meget vigtigt proces, som berører de primære aktiviteter, da de sørger for der er de rigtige medarbejdere, de rigtige steder i værdikæden.

Produkt og teknologiudvikling

Herunder hører udviklingsprocessen af nye produkter, trendforskning og design. For Hummel er dette et vigtigt punkt, da de hele tiden skal være et skridt foran hvad angår nye tendenser i modebranchen. Dertil handler det om forbrugernes efterspørgsel og at have forståelse for produkternes livscyklus.

Indkøb / Forsyninger

Denne del af processen handler om alle de aktiviteter der er forbundet med indkøb. Det er f.eks når Hummel køber råvarerne til deres produktion eller inventar til deres butikker.

Herunder hører også forhandlinger af aftaler med leverandører og valg af nye leverandører.

De primære aktiviteter omhandler alle de produkt orienterede faser og er de faser der udvikler produktet fra produktion til salg. Det er også disse aktiviteter der forøger produktets værdi.

Indgående logistik

Herunder er den planlægning og de aktiviteter som involvere bestilling, modtagelse, opmagasinering af råvarer og kvalitetskontrol.

Produktion

Herunder er alle de aktiviteter der er under produktionen af et produkt. Hummel har en lang række samarbejdspartnere, f.eks. samarbejder de med en række produktionsfabrikker i Vietnam og Kina.

For at kunne blive et led i Hummels produktion er der en række krav fabrikkerne skal opfylde.

Udgående logistik

Den udgående logistik sørger for opmagasinering af de færdige produkter. Herunder er der også aktiviteter som ekspedition af deres B2B kunder og valg af distributionsformer.

Marketing og salg

Denne del af værdikæden er aktiviteter der skal få forbrugerne til at købe det færdige produkt. Herunder arbejder man med prisfastsættelse, reklame og salgsfremmende aktiviteter.

Service efter salg

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-1-25-1485360254.php > [Accessed 16.02.20].