Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Spørgsmål 1: Analyser Slik-kompagniets værdikæde og vurder virksomhedens kernekompetencer

Metode:

For at analysere Slik-kompagniets værdikæde er der udarbejdet en værdikædeanalyse som er en analyse af værdikædens primære og støtteaktiviteterne med henblik på at tydeliggøre, hvor virksomheden skaber kundeværdi, samt vurdere virksomhedens kernekompetencer. Værdikæden er delt op i to hovedgrupper: Støtteaktiviteter og primæraktiviteter, som deles op i up-stream og down-stream. I up-stream findes der alt der foregår i produktprocessen og i down-stream alt der hvad der foregår under salgsprocessen. Der blev valgt to punkter ud af støtteaktiviteter ”Virksomhedens infrastruktur” og ”Menneskelige ressourcer” som jeg har fundet informationer til. Jeg har dog fravalgt de to andre punkter fordi mængden af informationer til det ikke var så stort.

Støtteaktiviteter

Virksomhedens infrastruktur:

Virksomhedens infrastruktur er ledelse, økonomiskstyring og planlægning. Her er de vigtigste beslutninger bliver taget som har enormt betydning for virksomheden.  I dag er virksomheden ejet af den danske Givesco-koncernen og har deres produktlinjer fordelt omkring i verden. Slik-kompagniet ejer 3 fabrikker, en i Danmark, der er bosiddende i Århus, en i Sverige og en i Polen.

Menneskelige ressourcer:

Slik-kompagniet i Danmark har omkring 135 ansatte. Af dem 60 funktionær og 75 timelønnede, samt 10 sælgere. Den svenske produktionsfacilitet har 110 ansatte og den polske 160. Der arbejdes i 2- og 3- holdskift på enkelte af produktionslinjerne. Dette kan dog variere op til specielle højtideligheder, hvor der er særlige behov og ønsker f.eks. øget produktionen af karameller til sidste skoledag. I alt beskæftiger de ca. 500 medarbejdere. Slik-kompagniet har styrket deres produktudviklingen ved at ansætte en produktudviklingschef.

Udover det bruger de mange ressourcer på at oplære og træne virksomhedens 10 sælgere, som tilsammen dækker det danske marked. Det er rigtig vigtig for virksomheden at dialog med varehuschefen og den afdelingsansvarlige er ordentlig, da de personlige relationer betyder meget for dem. Slik-kompagniet anvender salgsstatistikker fra de danske supermarkedskæder såsom Bilka og Føtex til at støtte sælgerne i salgsarbejdet i butikkerne.

Primære aktiviteter:

Indgående logistik:

Virksomhedens produkterne er delt op på forretningsområderne: skumprodukter, sæson (fx jule-og påskeprodukter), karameller og økologisk chokolade. Derudover har de også andre forretningsområder såsom pålægschokolade, løsvægt og dessertchokolade samt spotvarer. Hele 60% af Slik-kompagniets omsætning stammer fra salg af virksomhedens færdigvarer, fra både egne mærker og private label/handelsmærker. 40% af slik-kompagniets omsætningen kommer fra virksomhedens salg af ingredienser til industrielt brug f.eks. overtræk til is, kagefyld og toppings. Siden 2007 har virksomheden solgt økologisk chokolade i form af økologisk pladechokolade og en lys samt mørk pålægschokolade som er baseret på økologiske råvarer. Derudover lever virksomhedens produktion op til de internationale Fairtrade-standarder.

Produktion:

Slik-kompagniet ejer 3 fabrikker, en i Danmark, der er bosiddende i Århus, en i Sverige og en i Polen. Der er også et produktudviklingslaboratorium under opbygning, man kender dog ikke til beliggenheden. Virksomheden har 135 ansatte i produktionen og i Danmark findes der flere produktionslinjer. På hver produktionslinje produceres en bestemt type slik eller chokolade. De højteknologiske robotter pakker lynhurtigt over 500 skumbananer i minuttet.  Når virksomheden ønsker at producere nye typer af slik eller andre varer, skal der investeres i nye produktionslinjer. Derfor kræver det grundige overvejelser om markedsmulighederne samt økonomiske beregninger, før der begynder ske noget nyt med produktionsteknologi.

Udgående logistisk:

Slik-kompagniet har et tæt samarbejde med detailhandlen om udvikling og produktion af de private label produkter/handelsmærker, som leveres til de danske supermarkedskæder. De vil gerne være hurtige samt fleksibel, da det betyder meget for indkøberne i detailkæderne. Det er vigtigt for dem at hvis de holder et møde med en supermarkedskæde, så har de det hele klart samt et forslag til en ny produktvariant, som deres kunder forventer.

Markedsføring & Salg:

Virksomhedens anden kernekompetence er at de går op i at deres sælgere er oplært og derfor bruger de mange ressourcer på at træne de 10 sælgere, som tilsammen dækker det danske marked. De personlige relationer betyder rigtig meget for slik-kompagniet, da sælgerne, varehuschefer og afdelingsansvarlige skal have et godt samarbejde, som skabes loyalitet samt tryghed i samarbejdet om salget af slik-kompagniets produkter. Virksomheden anvender dog kun få ressourcer på markedsføring rettet mod deres forbrugerne, da de koncentrer sig mest om at salg til detailkæderne. Slik-kompagniet anvender dog få ressourcer såsom reklamer på indkøbsvogne, P-pladser og busstoppesteder som ligger tæt på supermarkederne hvor man finder deres produkter. Ved prisfastsættelsen lægges der vægt på en ”Would I buy it” filosofi, som er en slags for fornemmelse, kunden vil betale for varen ud fra filosofien. Her er priserne således lavere end konkurrenternes. Udover det afholder virksomheden i samarbejde med de enkelte kæder om at være med i de forskellige tilbudsaviser, samt forskellige in-store aktiviteter. De får f.eks. gode placeringer ved kasserne eller andre særlige kompagniet områder. Placeringen af varerne i butikken samt antal hyldemeter er meget afgørende for salget af de forskellige varer, det er netop derfor virksomheden arbejder for de forskellige aktiviteter for at øge salget, da 50% af alt slik sælges på tilbud.

Service:

Slik-kompagniet tilbyder økologiske produkter til kunderne, som gør at de forbrugere som er opmærksomme på dette vælger deres produkter frem for andre. Det er den ydelse virksomheden giver til deres kunder i form af ”Fair-Trade”. Det er vigtigt for virksomheden at kvaliteten på deres produkter er høj samt med at produktudvikling finder sted. Udover det tilbyder slik-kompagniet service overfor deres sælgere da leveringstiden overholdes. Dette skaber loyalitet mellem virksomhedens sælgere samt forbrugerne.

Konklusion:

For at samle op efter den udarbejdede værdikæde, kan man komme frem til, at en af deres vigtigste kernekompetencer er den fremstillingsproces de har gang i. Virksomheden har flere produktlinjer og flere produktioner i både Sverige, Danmark og Polen. Anden kernekompetence ved virksomheden er deres udgående logistik, da de bruger mange ressourcer på et godt samarbejde med sælgerne, varehuschefer og afdelingsansvarlige. På den måde opnå de tryghed og loyalitet for både virksomheden og detailhandlen. Udover det bruger virksomheden mange ressourcer på at oplære og træne virksomhedens 10 sælgere, som tilsammen dækker det danske marked. Deres vision er nemlig at blive en af de førende i branchen med engagerede medarbejdere og spændende produkter. De arbejder rigtig hårdt på det og prøver at ramme præcist den vision. Alle de kernekompetencer virksomheden gør brug af, skaber fortjeneste for dem i form af loyalitet, vækst, tryghed og bedre kendskabsgrad til deres produkter.

Spørgsmål 2: Diskuter og vurder Slik-kompagniets fremtidige strategiske muligheder.

Metode:

For at diskutere og vurdere Slik-kompagniets fremtidige strategiske muligheder bliver der beskrevet virksomhedens situation, for at se hvor virksomheden befinder sig lige nu og her. Bagefter bliver der kigget på slik-kompagniets mission, vision og værdier, som de arbejder efter hverdag. Der bliver også kigget på konkurrencemæssige strategi, for at se fordele ved de ressourcer, der tillader virksomheden til at udvikle sig i forhold til deres konkurrenter. Der bliver kigget på Ansoffs vækstmatrice, som er et forsøg på at systematisere virksomhedens vækstmuligheder. Til sidst bliver virksomhedens segmenteringsstrategier beskrevet.

Virksomhedens situation:

Væksten er stagnerende og nogle af produktkategorier er negativ, hvilket skyldes ikke finanskrisen men andre faktorer, der påvirker markedet negativt f.eks. sundhedsbølgen og stigende råvarepriser lyder fra salgsdirektør Lars M. Rasmussen. Virksomhedens kendskabsgraderne er svingende, men de absolutte topscorere er Choko-knas, Skumfrøer og skildpadden, hvor op til 95% af målgruppen kender til mærkenavnet. Det danske slik- og chokolademarked er præget af store internationale konkurrenter og her har slik-kompagniet kun en markedsandel på 1,5%, hvilket er meget svag, da virksomhedens konkurrenter har langt højere markedsandel f.eks. Toms Gruppen som har en markedsandel på næsten 30%. Det er dog meget vigtigt at virksomheden bibeholder den markedsandel på det danske marked, da slik-kompagniet har udarbejdet sig til en international virksomhed og deres produkter produceres ikke kun i Danmark men også i Sverige og Polen. For at få højere markedsandel kunne virksomhed vælge at producere nye typer af slik, som vil remme virksomhedens målgruppe. Det betyder dog også at de skal investere flere penge i produktionslinjer og derfor ligger det under en overvejelse for virksomheden.

Mission og vision:  

Det er vigtigt for slik-kompagniet at have en helt klar opfattelse af, hvad de skal kunne gøre for at være interessante på konfekturemarkedet dvs. for at forbrugerne får lyst til at spise deres slik, og for at kunderne finder virksomheden attraktiv at handle med. Virksomhedens mission er at udvikle og sælge dansk slik samt chokolade af høj kvalitet, der giver smagsoplevelser for deres kunder. Visionen er at være en førende slik-og chokolade virksomhed, hvor engagerede og dygtige medarbejdere skaber produkter af høj kvalitet. De værdier der er vigtige for virksomheden er kundeorientering, da uden kunder er der ingen virksomheden, ansvarlighed overfor omverden, kunder og aktionærer. Kvalitetsbevidsthed i høj kvalitet af produkter, samt konstant fokus på forbedringer.  

Konkurrencestrategier:

Virksomhedens strategi skal sikre sig, at virksomhedens mål opnås, og at virksomheden på den måde opfylder sin mission. Her benytter slik-kompagniet sig af differentiering-strategien, da de differentierer sig fra deres konkurrenter ved at sælge unikke produkter (såsom skumbananer og frøer) som målgruppen har kendskab til. Dermed følger de differentieringsstrategien. Udover det står de ved deres traditioner siden 1918 og siden danskerne holder fast ved deres traditioner er det en fordel ved at sælge ældre mærkevarer. Virksomheden burde satse på omkostningslederstrategi, da de har bredt målgruppe og kan dermed opnå konkurrencemæssige fordele gennem lave omkostninger. Gennem lavere omkostninger kan det være lettere for virksomheden at tage alle udfordringerne op og komme ud med nye produkter for at få en større markedsandel end den de har på det nuværende tidspunkt (1,5%).

 Ansoffs vækstmatrice:

Vækststrategi er en strategi, der giver virksomhedens styrke til at vinde markedsandele på udvalgte områder, og her kunne en produktudvikling være en mulighed for virksomheden for at skabe større markedsandel på markedet. Dette kunne dog også skabe en større risiko samt usikkerhed, da omkostningerne ville være højere. Her skal virksomheden hovedsageligt arbejde med handlingsparametrene såsom Product, Place og Promotion. Virksomheden kan i stedet for benytte sig af markedspenetrering. Her skal virksomheden forsøge at øge salget af de eksisterende produkter til de nuværende markeder. Virksomheden står over for de kendte markedsforhold og vil primært bearbejde markedet med Price og Promotion. De kan forsøge at øge det samlede marked ved at bearbejde dette, eller ved et uændret marked forsøge at tage markedsandele fra deres konkurrenterne. Hermed kan virksomheden tage en vurdering om kunderne har fået større kendskabsgrad til deres produkter. Bagefter kan virksomheden vurdere om de kan forsøge med produktudvikling. Slik-kompagniet kunne også forsøge at skabe vækst ved at sælge sit nuværende produkt på et nyt marked. Her ønsker de at komme ind på et marked, som den ikke i forvejen har kendskab til. Her kunne de satse på nærmarkeder såsom Skandinavien.

Segmentering strategi:

Med udgangspunkt i de mange segmenteringsvariable skal virksomheden udvælge netop de variable, der passer til det produkt, de ønsker at finde målgruppe til. De mest relevante vælges og her anvender Slik-kompagniet differentieret markedsføring, hvor der udarbejdes forskellige marketingmix, som tager hensyn til gruppers forskelligheder. Krisen har gjort at folk er mere prisfokuserede. Sliksalget stiger i lavprisbutikkerne og falder på tankstationerne og i kioskerne. Samtidig med at forbrugernes sundhedsbevidsthed stiger. Slik er nemlig også traditioner og vaner, som kan påvirke danskernes adfærd. Derfor er det vigtigt at virksomheden tager hensyn til danskernes madvaner samt udviklingen i madvanerne over tid.

Konklusion:

Man kan konkludere at det meget vigtigt at virksomheden bibeholder den markedsandel de har på det danske marked og prøve at skabe endnu højere end den de har på det nuværende tidspunkt. Slik-kompagniet er konkurrencedygtigt men det er stadig vigtigt for slik-kompagniet at have en helt klar opfattelse af, hvad de skal kunne gøre for at være interessante på konfekturemarkedet. Virksomheden står ved deres traditioner siden 1918 og differentierer sig på den måde fra deres konkurrenter.  Udover det så har de en bredt målgruppe til lave priser som skaber også en konkurrencefordel. Virksomheden skal forsøge at øge salget af de eksisterende produkter til de nuværende markeder for at skabe højere vækst samt med at udvikle produktion. I fremtiden kan virksomheden prøve at satse på nye markeder, her kunne de starte med at kigge på de skandinaviske lande, da deres efterspørgsel minder om det danske.

Spørgsmål 3: Forklar, hvad udtalelsen betyder for Slik-kompagniets distribution og promotion.

Metode:

Med udgangspunkt i udtalelsen fra Niels Petersen om forbrugernes distribution og promotion, bliver 2 dele af det klassiske marketingsmix 4 p'er anvendt for at beskrive hvad udtalelsen betyder for Slik-kompagniets distribution og promotion. Disse fire variabler justeres at virksomheden differentierer sig fra konkurrenten og tilpasser samt opfylder kundernes ønsker.

Place/ Distribution

Virksomheden prioriterer in-store aktiviteter i tæt samarbejde med detailkæderne såsom Bilka, Føtex og Rema 1000, hvilket gør dermed brug af intensiv distribution. Dette skyldes at produktet skal ramme en bred målgruppe. Virksomheden benytter sig af indirekte distribution, da varen går gennem flere mellemled, inden varen når slutbrugeren. Priserne ligger også typisk lavere end konkurrenternes f.eks. på gaveæsker og pladechokolade. Virksomheden satser nemlig på at få lave omkostninger samt med at differentiere sig fra konkurrenterne. Her har de også stort fokus på økologien. Mange kunderne foretrækker at handle i større butikker og her betyder placering samt antal hyldemeter i butikkerne rigtig meget, derfor arbejder slik-kompagniet på at få de gode placeringer i butikkerne f.eks. ved kasserne eller i særlige kampagneområder.  Det øger salget da hver kunde ser produkterne ved kassen og her kan de vælge en impulsiv beslutning ved at købe en af Slik-kompagniets produkter. Her køber konsumenten produktet efter en pludselig indskydelse, hvilket svarer til et impulskøb i købsadfærden.

Promotion

Slik-kompagniet anvender få ressourcer på markedsføring retter mod forbrugerne, da de koncentrerer sig mest om salgsarbejdet over for detailkæderne. De reklamerer dog på indkøbsvogne, P-pladser og busstoppesteder tæt på supermarkederne. På den måde sparer virksomheden markedsføringsomkostninger samt med så lille en promotionsindsats fører til en svækket kendskabsgrad, især ved de nyeste produkter som er ikke lige så kendt på markedet. Virksomheden benytter sig dog af Palle-displays i de forskellige kæder, da de mener det skal være lettere at håndtere for detailhandlen samt med det er med til at præsentere produkterne på en attraktiv måde for forbrugerne. Her fokuserer de på emballagen som er meget vigtigt, da den skal være iøjnefaldende samt praktisk for at kunderne vælger deres produkt. Virksomheden har en hjemmeside (Carletti.dk), hvor man kan finde alle produkterne samt kager opskrifter osv. Kendskabsgrad til dette er dog ikke særlig høj, da man skal selv søge efter det på nettet. Slik-kompagniet burde forsøge at øge salget ved at slutbrugerne får større kendskab til deres produkter og her kunne de anvende TV- reklamer, her ville det være smart at benytte sig af story-telling, da virksomheden har været på det danske marked siden 1918 og har en lang historie bag sig. Dette ville skabe loyalitet overfor slutbrugerne.

Konklusion

Det er vigtigt at virksomheden fastholde den lave pris og høj kvalitet, da det er præcis det som differentierer dem fra deres konkurrenter. Virksomheden er meget dygtig og virker til at have styr på mange ting, men det er også rigtig vigtigt at de begynder at fokusere lidt mere på kendskabsgrad over for slutbrugerne. Her er det vigtigt at blive bedre til promotion, da forbrugerne har ikke højt kendskab til deres nyeste produkter, hvilket er meget ærgerligt da på den måde vokser ikke deres markedsandel som er kun på 1,5% på det nuværende tidspunkt. Det er positivt for virksomheden at have så godt forhold til detailkæderne og får hermed gode pladser i butikkerne som skaber højere vækst. De fokuserer nemlig rigtig meget på at vise loyalitet overfor deres detailhandlerne samt kunderne. Her vurderes det at deres primære målgruppe er det violette segment som er kvinder mellem 35-55 år, med en lav uddannelse samt lav indkomst. Der bor i en små byer og som går op i traditioner. Den sekundære gruppe kan være den grå segment som er primær de unge mennesker. Virksomheden tilbyder økologiske produkter, hvilket skaber en værdi samt et unikt produkt. Forbrugernes sundhedsbevidsthed stiger og derfor er det et kæmpe plus at der findes økologiske varer under slik-kompagniets mærket. Virksomheden har nogle fremtidige strategiske muligheder som de burde gøre brug af. Her taler man om markedsudvikling og fokus på de skandinaviske lande.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-1-29-1485700914.php > [Accessed 07.06.20].