Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Hoofdstuk 2 Online marketing

2.1 Wat is online marketing?

Online marketing omvat alle marketingactiviteiten op en over het internet. Internet wordt binnen de huidige samenleving steeds belangrijker. Online marketing gaat dus een steeds grote rol spelen binnen de huidige marketing. De marketingbudgetten verschuiven en er wordt steeds meer geïnvesteerd in de ‘nieuwe media'. De nieuwe media heeft alles met de digitalisering te maken, men koopt steeds meer producten online of doet veel meer online research naar producten.

2.2 Waarom online marketing?

Ten opzichte van de traditionele marketing heeft de nieuwe marketing zeker een aantal voordelen. Ten eerste is het relatief een heel stuk goedkoper dan de traditionele marketing en het bereik kan vele mate groter zijn. Bij traditionele marketing wordt vooral gebruik gemaakt van massacommunicatie. Het voordeel van reclame via het internet is dat het veel persoonlijker kan, de marketeer kan veel beter inspelen op de persoonlijke behoeften van de consument. De resultaten van het bereik is makkelijker te meten en het bereiken van de doelgroep is gerichter.

2.3 De verschillende vormen van online marketing

Online marketing is te verdelen onder meerdere technieken. Bijvoorbeeld zoekmachineoptimalisatie (SEO), zoekmachine adverteren (SEA), online advertenties, affiliate marketing, interactieve marketing, e-mail marketing en social media marketing.

Hoofdstuk 3 Het koopbeslissingsproces

3.1 Wat houdt het koopbeslissingsproces in?

Bij de aankoop van een product of dienst doorloopt de consument vijf verschillende fases. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Deze weg die de consument aflegt wordt het koopbeslissingsproces genoemd. (Figuur 1)

3.2 De verschillende fases (Verhage, 2013)

Probleemherkenning

In de eerste fase van het beslissingsproces wordt de consument zich bewust van een probleem, behoefte of verlangen.

Informatie zoeken

Vervolgens gaat de consument op zoek naar informatie, dit kan op twee verschillende manieren. Intern zoeken: de consument gaat na wat hij al weet over een product of dienst. Wanneer intern zoeken geen voldoende informatie oplevert, gaat de consument extern zoeken. Externe informatie kan onderverdeeld worden vier verschillende soorten bronnen: persoonlijke bronnen, openbare bronnen, commerciële bronnen en ervaringsbronnen.

Evalueren van alternatieven

Deze fase begint met de evoked set, de merken die iemand bij het nemen van een koopbeslissing in overweging neemt. Meestal vindt er binnen deze merken een ordening plaats. De mogelijke koper beslist aan de hand van welke producteigenschappen of attributen hij het belangrijkst vindt en aan de hand van verschillende criteria de rangorde van de merken. Deze lijst gebruikt de koper bij het beslissen welk merk het meest geschikt is.

Aankoopbeslissing

In deze fase wordt er door de consument het besluit genomen of er daadwerkelijk een product of dienst gekocht gaat worden om het probleem, de behoefte of het verlangen te verhelpen.

Evaluatie na de koop

Na de aankoop van een product of dienst kan er toch nog een onaangenaam gevoel ontstaan, een gevoel van twijfel over de koop. Dit gevoel wordt ook wel cognitieve dissonantie genoemd. De koper kan door het gebruik van rationalisme dit gevoel verminderen. Rationalisme is de pluspunten van het product te benadrukken en de minpunten goed te praten.

Hoofdstuk 4 Online aankoopgedrag

4.1 Online-shoppers

Het online aankoopgedrag van de consumenten blijft groeien. Afgelopen jaar kocht maar liefst 77 procent van de Nederlands boven de 12 jaar oud iets online. Dit komt neer op ongeveer 11 miljoen mensen, wat ruim 1 miljoen mensen meer is dan 3 jaar geleden. De meeste online aankopen worden gedaan door de 25- tot 45-jarigen. Toch zit de grootste groei bij de oudere generatie. Van de mensen tussen de 65 en 75 jaar heeft meer dan de helft voor het eerst een online aankoop gedaan. (Figuur 2) (Voogt, 2015) Kwaliteit, betrouwbaarheid en het assortiment spelen een grote rol bij de online-shoppers. Bij de keuze voor een bepaalde webshop wordt veel waarde gehecht aan een goede en snelle klantenservice. (Twinkle, 2011)

4.2 Waarde

Online-shoppers gaven eerder al aan dat kwaliteit, betrouwbaarheid en het assortiment bij een online aankoop een grote rol speelt. Hiernaast spelen ervaringen met een webshop ook een grote rol. Wanneer men een positieve ervaring heeft met de webshop, door bijvoorbeeld een snelle verzending of een goede afhandeling van een probleem, is men geneigd om hier eerder of sneller een volgende aankoop weer te doen. (Figuur 3) (Twinkle, 2011)

4.3 Social media

Veel online-shoppers oriënteren zich bij het doen van een aankoop ook op social media. Social media wordt het meest gebruikt voor het lezen van reviews en ratings (62 procent), het vergelijken van prijzen (50 procent) en voor het vragen naar de mening van vrienden (45 procent). (Figuur 4) (Twinkle, 2011)

4.4 Beweegredenen

De keuze van een consument om een online-aankoop te doen, hangt af van drie overwegingen (Twinkle, 2011):

1. Betrokkenheid

Hoe meer betrokken de consument zich voelt bij een product of dienst, hoe eerder de consument geneigd is om een product of dienst te kopen.

2. Expertise

Ook wanneer de consument er meer verstand wordt er eerder gekocht. Er hoeft geen informatie meer te worden gezocht en de consument weet exact waarop gelet moet worden.

3. Gepercipieerd risico

Ondanks dat consumenten steeds meer vertrouwen in webwinkels krijgen, geldt wel: hoe hoger de consument het risico inschat, des te groter de kans dat de fysieke winkel boven het web verkozen wordt.

Hoofdstuk 5 Conclusie

De centrale hoofdvraag: In hoeverre speelt online marketing een rol bij het koopbeslissingsproces van de consument?

Online marketing blijkt een hele grote rol te spelen binnen het koopbeslissingsproces van de consument. De consument zoekt informatie en oriënteert met name online bij de aankoop van een product of dienst. Met name social media wordt door online-shoppers het meest gebruikt voor het lezen van reviews en ratings, het vergelijken van prijzen en voor het vragen naar de mening van vrienden. Volgens online-shoppers is met name kwaliteit, betrouwbaarheid en het assortiment bij een online aankoop belangrijk. Hiernaast spelen ervaringen met een webshop ook een grote rol. De keuze voor een consument om een online aankoop te doen hangt af van drie verschillende redenen, namelijk betrokkenheid, expertise en gepercipieerd risico. Het online aankoopgedrag van de consumenten blijft groeien, waardoor online marketing voor de consument ook een steeds grotere rol gaat spelen. Ook het aantal internetgebruikers stijgt. En zo krijgt de online marketeer steeds meer invloed op het koopbeslissingsproces van de consument.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-12-15-1513351224.php > [Accessed 05.06.20].