Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Jeg har valgt at tage fokus i den forenklede værdikæde, da det er den værdikæde jeg præsterer bedst i, og har mest styr på. Det ville kunne give mig det bedste overblik over Pandora, og give vallide informationer omkring deres virksomhed. I min opgave har jeg valgt de underemner i værdikæden, som jeg syntes er relevant for Pandora.

Produktionsudvikling

-Design

Der kigges på 3 kvalitetsdimensioner ved analyse af produktet. Der vil i løbet af opgaven blive taget meget udgangspunkt i Pandoras produkt charms armbånd, da de er afhængige af salget af dette og dermed ikke ville kunne kører økonomisk rundt, hvis dette salg går ned af bakke. De 3 kvaliteter: Funktionelkvalitet, Smagsmæssig kvalitet, og Tillægsydelse, spiller alle en rolle i Pandoras produkter, men den smagsmæssige er dog den der er mest tale om, ved Pandoras produkter. Den smagsmæssige dimension, er hvordan produktet er udseendemæssigt - altså hvordan produktet er designet, farverne på produkterne og ikke mindst hvilke materiale de er lavet i, det er disse egenskaber der tiltrækker kundernes opmærksomhed i første øjeblik. Emballagens funktion for Pandora er den beskyttende funktion samt salgsfunktionen. Det er vigtigt at kunden kan gå fra butikken, med et produkt som ligger i en beskyttende æske, samt at kunden skal kunne identificere og differentiere produktet.

-Udvikling

Pandora er en specialvare og mærkevare, som har en høj kendskabsgrad på hjemmemarkedet, samt en positiv udviklende kendskabsgrad på eksportmarkederne. Pandora har udviklet et dybt sortiment med flere forskellige produktlinjer såsom: Charms, armbånd, ringe, kæder, øreringe, brocher, ankelkæder og mange flere.

Produktion

-Produktivitet

Pandora supplerer deres sortiment med både komplementære og substituerende produkter. De komplementære produkter sker i form af smykke sæt med både ringe, øreringe og halskæde som kan købes både hver for sig og også som sæt – dette skaber ekstra salg og skaber loyale kunder for Pandora, da kunden, i nogle tilfælde, først føler produktet er helt, når hele sættet er samlet. De substituerende produkter sker i form af det udvalg Pandora har af både ringe, armbånd, og halskæder som gør at der opnås flere målgrupper grundet det større sortiment. Pandora gør brug af produktudviklingen ”nyt produkt, til samme målgruppe”, de forsøger at udbrede og dække behovet hos allerede eksisterende forbrugere.

Marketing

-Priser

Pandora anvender prisfastlæggelsesmetoden med omkostningsorienteret – deres priser variere omkring mellem 99,00-600,00 kr. for deres såkaldte charms, dette kommer selvfølgelig an på om produktet sælges i guld eller sølv. Pandora sælger også halskæder, hvori prisen starter ved omkring de 800 kr. og dermed tages der udgangspunkt i omkostningerne for produkterne, samt en smule konkurrentorientering ved prisfastlæggelsen. Dette kan konkluderes ud fra sammenligning med bl.a. Spinning Jewelry, hvor priserne er stort set identiske, sammenlignet med de substituerende produkter. Priselasticiteten for Pandoras produkter vil være elastisk afsætning – det skyldtes at Pandora er et produkt som opfattes som en luksusvarer af målgruppen og dermed betyder meget på budgettet og som ikke købes af vane. Produktet kan substitueres af konkurrenternes produkter. Det betyder altså at kunderne i købssituationen vil kunne substituerer Pandora med konkurrenten Spinning Jewelry, da Spinning Jewelry, i en forbrugssituation, vil kunne erstatte Pandora da produkterne minder om hinanden.

-Promotion

Pandora gør brug af flere promotionsformer. Pandora anvender både reklamer, PR, og online markedsføring. Pandoras reklamer sker i form af brochurer, flyers, og annoncer i de butikker, der forhandler Pandora, yderligere gør de brug af PR, i form af pressemeddelelser, sponsorering og deres egen hjemmeside. Hjemmesiden er en vigtig faktor, for Pandoras online markedsføring. Det er på hjemmesiden at forbrugeren kan læse om Pandoras historie, se nye kollektioner og finde forhandlere i området.

-Distribution

Pandora anvender den indirekte distributionskanal, det vil sige at de har et mellemled mellem producent og forbrugere. Pandora sælger deres produkter igennem selektiv distribution, altså flere forhandlere inden for et geografisk område. Pandoras distributionskanal på eksportmarkedet er ligeså den indirekte distributionskanal med selektiv distribution. Den selektive distribution skyldtes at Pandora har opnået et solidt image og har dermed kontrol over kanalen. Pandora sælger sine produkter til diverse smykkeforhandlere, og ved dermed at servicen for kunderne er god.

Salg og service

-salg og service

Pandora sælger nu sine smykker i over 50 lande igennem 10.000 forhandlere. Pandora beskæftiger dermed over 4.800 medarbejdere, hvor mere end 3.500 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor smykkerne fremstilles.

Pandora sælger deres smykker på deres hjemmeside, som kan leveres i 19 lande. Pandoras hjemmeside er nem og overskueligt, og ved hjælp af et godt design har Pandora kunne fange kundernes opmærksomhed. Pandora har selvfølgelig betingelser for deres hjemmeside. Bliver du medlem af Pandora Club på deres hjemmeside, som er et medlemskab der giver dig nyheder i form a nye produkter, gemmer Pandora dine private oplysninger: Dit navn, e-mail, og fødselsdag. Efter man er meldt ind i klubben, kan Pandora bruge disse oplysninger, og se hvad du køber, og dermed give dig det bedste tilbud, til for eksempel din fødselsdag.

Konkurrence strategi

-Differentieringsstrategien

Pandora er et brand, som står stærkt på markedet og dermed vil kunne forvente konkurrence, men dog stadig bibeholde statussen som markedsleder. Pandora står førende inden for charms armbåndene, og deres innovative udviklings evne, får dem til at, fastholde denne position. Det er vigtigt at Pandora sætter fokus på promotions parameteret, da flere og flere konkurrenter kommer til og dermed skal Pandora ud og ekspandere deres brand og produkter – dette vil ligeså kunne opfyldes ved hjælp af flere forhandlere i Danmark.

Fordi Pandora er førende på deres marked, og kan adskille sig for sine konkurrenter, konkludere jeg deres strategi til en Differentieringsstrategi.

Vækstmuligheder

Som det ses af SWOT-analysen (side 4) har Pandora en del stærke sider. Pandora er markedsledende på det danske marked, og har en forsat vision om at udbrede mærket på det udenlandske marked, med håb om at blive verdens mest anerkendte smykkemærke. Pandora har en svag side, som er at ”Charms armbåndene fra Pandora, udgør 90 % af omsætningen”, dette er dog et tilfælde hvor den stærke side overvinder den svage. For fremtidsudsigterne for Pandoras charms ser lyse ud. Smykkemoden ændre sig ikke så dristigt som tøjmoden, hvor der er nye kollektioner hvert halve år. Dermed vil den stærke side, overvinde den svage pt. – men hvis det utænkelige sker – nemlig at Charms armbåndende går af mode, vil dette påvirke Pandora stort både omsætning og brandmæssigt, da det ikke er muligt for Pandora at erstatte salget af charms, med andre produkter. Pandora her ligeså både muligheder og trusler – den stigende ego-interesse og stigende interesse for samlesmykker generelt er en mulighed for Pandora, men dette vil samtidig skabe en stærkere konkurrence og dermed vil det også kunne forventes, at der i løbet af få år vil være flere udbydere på markedet, grundet at afkastet i netop smykkebranchen er stor.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-2-12-1486907866.php > [Accessed 28.02.20].