Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul Dunărea. Portofoliul constă din producţia de corpuri, livrare de nave complete comerciale dar şi reparaţii şi conversii de nave.

Şantierul are un cheu în lungime de 1300m, facilităţi de montaj şi reparaţii pentru 12 nave, fiind echipat cu macarale de 50 tone.

Platforma de montaj si lansare are capacitatea de nave până la 135 x 23 metri, o greutate maximă pentru lansare de 2500 tone şi de ridicare de 2200 tone.

1.1. Industria de Nave în România

Accesul la Marea Neagră şi cei peste 1000 km pe care Dunărea îi parcurge pe teritoriul ţării au făcut ca sectorul construcţii navale în România să aibă o tradiţie  de peste 160 ani.

Principalele societăţi comerciale din cadrul sectorului sunt :

- 12 şantiere navale la Marea Neagră şi pe Dunăre din care 3 şantiere navale numai pentru reparaţii;

- 4 fabrici echipamente navale (2 fabrici echipamente de punte, pompe, caldarine, o fabrică de elice navale, o fabrică de motoare navale.);

- Un institut de specialitate  care  abordează activităţi de proiectare teme de cercetare fundamentală şi aplicată.

Sectorul este privatizat în proporţie de peste 90% din capitalul social înregistrat, singurul şantier  naval neprivatizat fiind S.C. Severnav Drobeta Turnu Severin.

Dotările şi tehnologiile permit un grad ridicat de adaptabilitate la cerere, permiţând construcţia şi reparaţia oricărui tip de navă în anumite game de dimensiuni, funcţie de calele şi docurile din dotare, până la 200.000 tdw, pe baza de proiecte româneşti sau străine, conform normelor de clasificare internaţionale.

Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave din România este membru activ în CESA (Organism rezultat în urma comasării AWES cu CESA din 1 iulie 2004) - Community of European Shipyards' Association – Asociatia Comunitară a Şantierelor Navale.

1.2. Prezentarea societăţii  S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A.

1.2.1. Date generale

S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA este o societate comercială pe acţiuni, persoană juridică română, înfiinţată în anul 1991.

Sediul societăţii este în municipiul Brăila, str.Celulozei, nr. 1A .

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub   are codul  

Tel.: +40 239607030

Fax: +40 239607033

Web site: www.stxeurope.com

E-mail: [email protected]

Capitalul social subscris şi vărsat de  

  1.2.2. Obiectul activităţii

Obiectul de activitate al societăţii constă în:

- construcţii navale (activitate principală);

- reparaţii navale;

- construcţii metalice şi părţi componente;

- recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile (demolare de nave maritime şi fluviale);

- recuperarea deseurilor şi resturilor nemetalice reciclabile (demolare de nave maritime şi fluviale);

- import - export;

- comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

- cantina;

- alte activităţi anexe transporturilor pe apă;

- construcţii hidrotehnice;

- manipulări;

- depozitări;

- asanarea si îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare;

- transporturi terestre de călători, ocazionale;

- transporturi rutiere de mărfuri;

- alte activităţi referitoare la sănătatea umană (activităţi de prim ajutor de urgenţă, ambulanţe sanitare);

- activităţi de asistenţă medicală ambulatorie;

- alte forme de învăţământ (activităţi de pregătire prin cursuri de calificare si recalificare);

- transporturi pe cai navigabile interioare.

SC STX RO OFFSHORE BRĂILA are sediul în România. Pentru desfăşurarea activităţii se aprovizionează din ţară, dar şi din afara ţării. Produsele fabricate merg pe piaţa internă si externă.

1.2.3. Capitalul social şi structura acţionariatului

Capitalul social al companiei se ridică la 165.862.178 lei şi este compus din 66.344.871 acţiuni cu o valoare nominală de 2.5 lei.

Acţionarii semnificativi ai societăţii sunt: Scandinor Norvegia 94.1%, STX Norway Offshore AS 5.5% , Alţi acţionari persoane fizice şi juridice 0.4%.

Tabel 1.2.3.1. Structura acţionariatului la 31.12.2009

Denumire acţionar Nr. acţiuni %

Scandinor Norvegia 62.445.401 94,1224

STX Norway Offshore AS 3.652.299 5,5050

Alţi acţionari persoane fizice şi juridice 247.171 0,3726

Majorarea capitalului social s-a făcut prin conversia ȋmprumuturilor ȋn acţiuni, urmare a Hotarârii AGEA din 05.12.2008 şi CA din 17.03.2009. Ȋn cursul anului 2010 va avea loc delistarea companiei de la bursă, ceea ce va conduce la schimbarea structurii acționariatului.

Toate acţiunile societăţii au drepturi de vot egale.

Capitalurile proprii au crescut, datorită reevaluarii la 31.12.2009 a terenurilor deţinute de companie.

1.2.4 Structura organizatorică a societăţii

Componenţa managementului la 31 decembrie 2009 este următoarea:

Ing. Ruşinoiu Laurenţiu Director General

Ing. Răpiţeanu Răsvan Director Tehnic

Ing. Flor Florinel Director Aprovizionare

Ing. Condurache Vladimir Director Producţie

Ing. Bratland Per Director Marketing

Ing. Puia Alina Director Resurse Umane

Ec. Stan Daniel Director Financiar

Ec. Sibiescu Cristina Manager Contabilitate

Ing. Florea Florin Manager Proiect

Ing. Plopeanu Marcel Manager Suport Producţie

Ing. Diaconu Gigi Manager Corp

Ing. Drăgan Costică Manager Investiţii

Ing. Ionescu Aurelian Manager Proiect

Ing. Popescu Cristian Manager Proiect

Ing. Boală Horia Manager Proiect

Ing. Susnoschi Flavia Manager Aprovizionare

Ing. Nechifor Adrian Manager Proiect

Ing. Vasile Mujdei Manager Armare

Ing. Marin Adrian Manager Controlul Calităţii

Ing. Nicolae Adriana Manager Personal Salarizare

1.2.5. Piaţa societăţii

Piaţa reprezintă locul de întâlnire între oferta şi cererea de bunuri şi servicii . Piaţa societăţii este compusă din clienţii, concurenţa, distribuţia şi furnizorii săi. Şantierul Naval S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA, dispunând de un potenţial tehnic şi uman deosebit, execută produse şi servicii atât pentru piaţa internă cât şi pentru cea externă.

 Lucrând la parametri funcţionali superiori şi aplicând tehnologii perfecţionate de fabricţie, acesta reuşeşte să-şi extindă sfera de influenţă pe piaţa internă şi internaţională, construind nave şi componente pe baza prescripţiilor normative internationale:

• Convenţii şi regulamente internaţionale;

• Registre de clasificare.

Şantierul beneficiază de o dotare tehnică corespunzătoare, permanent înoită, conferindu-i posibilitatea realizării unor produse complexe la un înalt nivel calitativ, ponderea o reprezintă construcţia de navă, distinată în cea mai mare parte exportului.

Piaţa construcţiilor de nave este segmentată în două pieţe principale:

• Piaţa constructiilor navale complet echipate;

• Piaţa construcţiilor metalice (structuri navale complet sau parţiale, executate cu un anumit grad de saturare).

SC STX RO OFFSHORE BRĂILA asigură în acest moment aproximativ 10% din portofoliul de comenzi existent pe piaţa internaţională pentru navele de aprovizionare a platformelor maritime tip „Offshore”. De asemenea societatea are comenzi pentru realizarea de feriboaturi, vase specializate, vase comerciale pentru beneficiari din diverse zone ale lumii.

Principalii furnizori ai societăţii sunt :

Furnizori interni:

ARCELOR MITTAL

DUCTIL BUZAU

EHOL DISTRIBUTION SRL BUCURESTI

BRODRENE DAHL ROMANIA

AIR LIQUIDE BUCURESTI

PENTAGON SRL TECUCI

Furnizori externi:

JOTUN BOYA TICARET TURCIA

JULIUS HANDELS GMBH AUSTRIA

KEMPPI NORGE FINLANDA

OUTOKUMPU SUEDIA

INTERNATIONAL PAINT LTD MAREA BRITANIE

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-3-31-1490961019.php > [Accessed 26.02.20].