Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Capitolul 1. Definirea turismului

1.1 Considerațiile generale asupra turismul

Turismul a fost și este considerat de cei mai multi dintre experţii din domeniu un fenomen specific epocii contemporane, s-a cristalizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, primele încercări de definire şi caracterizare a turismului datează din această perioadă.

Creşterea sa a generat numeroase efecte pozitive, asupra economiei şi a societăţii, care au impus o necesitate a implementării unei optici de marketing, ca fIlosofie de afaceri la nivelul acestui sector economic.

    Ca și sector de activitate economică, turismul face parte din sectorul de natură economică a activității.

    Din punct de vedere etimologic, cuvântul  „TURISM” provine din termenul englezesc „TO TOUR”(a călători, a colinda), având semnificaţia de excursie.

 Activitatea turistică este marcată de următoarele puncte de referință:

   - deplasarea persoanelor în cadrul călătoriei efectuate;

   - sejurul în afara domiciliului (reședință permanentă) a persoanelor care se deplasează;  

   - sejurul cu durată limitată;

   - sejurul să nu fie transformat în reşedinţă definitivă.

Organizaţia mondială a Turismului (OMT) apreciază faptul că turismul se referă la activităţile desfăşurate pe durata călătoriilor și sejururilor, în afara reședinței obișnuite, activități desfășurate de persoane pentru o perioadă ce nu depășește un an (12 luni), în scopul afacerilor, loisir sau  alte motive.

Cuvântul „turism\" provine din englezescul „tour\" (călătorie), sau „to make a tour\" (a călători, a face o călătorie). Termenul a fost creat în anii 1700 în Anglia care desemnează activitatea de voiaj în Europa. Acesta la rândul său derivă din franțuzescul „ tour” (călătorie, plimbare), a fost preluat de toate țările europene în sensul de călătorie de agrement. Și termenul francez derivă cuvântul grec „tournos” și de cel latin „turnus”.  Din acest termen „turism” sa format și cel de „turist” care reflectă persoana ce efectuează călătoria pentru propria plăcere.

Dicţionarul Enciclopedic Român propune următoarea definișie a turismului: „activitatea cu caracter recreativ sau sportiv, constând în parcurgerea, pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distanțe pentru vizitarea unor regiuni pitorești, a obiectivelor culturale, economice, istorice, a localităților etc.”

Dictionnaire Touristique International propune și el o definiție: „Ansamblul de măsuri puse în aplicare pentru desfășurarea și organizarea unor călătorii de agrement sau cu alte scopuri, care pot fi realizate fie prin intermediul unor societăți sau agenții specializate, organizații, fie pe cont propriu pe o durată limitată de timp, precum și industria care concurează la satisfacerea nevoilor turiștilor.”

În acelas document (1980) este precizat că „turismul se distinge de călătorie prin aceea că implică pentru persoanele în cauză alegerea deliberată a țintei, preocuparea exclusivă pentru satisfacerea plăcerii sale”. Trecând prin cele enunțate, prin turism se înțelege:

• în primul rând, modul prin care o persoană își petrece timpul liber, călătorind în alte localitate sau țară, vizitând muzee, locuri și oameni, pentru îmbogățirea cunoștințelor generale, pentru a face sport și să se distreze sau chiar pentru odihnă și tratamente;  

• în al doilea rând, industria creată pentru satidfacerea tuturor bunurilor și serviciilor ce sunt solicitate de turiști la locul destinației, în condițiile conservării și protecției resurselor turistice și în special mediul înconjurător..

Potrivit Organizaţiei Mondial a Turismului, consumatorul de produse turistice sau turistul este o persoană care se află pe teritoriul unei ţări alta decât cea de reşedinţă pentru o perioadă  mai scurtă de 12 luni, minum 24 de ore, indiferent de motivul sejurului său, sejur care reprezintă altceva decât desfăşurarea unor activităţi renumerate pe teritoriul locului sejurului.

Turiștii sunt considerați astfel:   

   - efectuează o călătorie în scop recreativ, loisir (participarea la diverse manifestări culturale şi sportive, efectuarea cumpărăturilor, vizitarea oraşelor, a plajelor, practicarea diferitelor sporturi, croaziere, voiaje de nuntă, jocuri de noroc, odihnă);

   - se deplasează în staţiunile baneo-climaterice pentru a efectua tratamentpentru vindecarea stării de sănătate;  -se deplasează în scopul desfăşurării unor activităţi sportive sau de odihnă(practicarea unor anumite sporturi sau doar pentru recreere);

   - călătoresc pentru realizarea unor studii, în scopuri profesionale(studii, inspecţii, vânzări şi cumpărări în contul unei firme, instalarea de echipamente, conferinţe şi congrese, participarea la reuniuni, târguri şi expoziţii, cursuri de limbi străine sau de pregătire profesională, participarea la activităţi sportive profesionale) ;   

    - se deplasează în scopreligios saucultural (participă la evenimente religioase, pelerinaje;).  

Această definiţie acoperă două categorii de vizitatori:

- turişti - persoane care vizitează temporar o ţară şi îsi acoperă consumul de bunuri şi servicii din localitatea de destinaţie turistică din venituri propii obţinute de pe teritoriul altui stat decât cel vizitat;

- excursionişti – vizitatori care călătoresc temporar pentru plăcere iar vizita nu depăşeşte 24 de ore.

  Dacă tot am menţionat de Organizaţia Mondială a Turismului, definiţia evidenţiază următoarele direcţii de acţiune ale acesteia.

Organizaţia Mondială a Turismului este o organizaţie interguvernamentală la nivel internaţional, adică reprezentarea în cadrul organizaţiei se face de către guvernele ţărilor membre şi urmăresc promovarea/dezvoltarea turismului pentru a contribui la expansiunea economică a acestui sector în cadrul economiei naţionale ale ţărilor membre.

Din acest motiv, în realizarea motivelor sale, organizaţia îsi propune să acorde o atenţie deosebită promovării intereselor ţărilor în curs de dezvoltare.

 În România există câteva  organizaţii profesionale de turism şi amintim:Asociaţia de Ecoturism, Organizaţia patronală a turismului balnear, Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din turism şi nu în ultimul rând Asociaţia Naţională Maâtre d' hotel.

Industria turismului este o parte a economiei, alcătuită din mai multe ramuri sau dintr-o sumă de activități, a căror funcţie comună este de a satisface nevoile turiştilor. Din industria turistică fac parte următoarele sectoarele:

- alimentație și locuință (hoteluri, moteluri, moteluri, cafenele, baruri, case de oaspeţi, vase de croazieră,ferme, castele campinguri, restaurante, etc.;

- transport: reprezentat de autocare, linii aeriene, firme de închiriei maşini, curse navale, căi ferate, autocare, etc.

-   organizatorii de călătorii: acestea sunt turoperatorii și agențiile de turism;

- atracţii-agrement: elemente naturale (forme de relief, grădini, parcuri, etc.) şi construcții (catedrale, monumente, castele, galerii de artă, teatre, parcuri de distracţie, facilităţi sportive, cazinouri, festivaluri şi evenimente cultural-artistice, etc.);

- organizatorii/administratorii destinaţiilor : oficii de turism naţionale, regionale, locale.

 in here...

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-10-1497111900.php > [Accessed 01.06.20].