Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Activitatea de promovare oferă organizaţiei posibilitatea de a comunica cu potenţialii clienţi. Promovarea este un element al mixului de marketing care se utilizeaza pentru a informa si convinge posibilii clienți să “observe” produsele şi/sau serviciile pe care le oferă organizaţia.

Promovarea este la bază un exerciţiu de informare, comunicare si convingere. Cele trei elemente sunt corelate pentru că informarea este făcută pentru a convinge şi reciproc, o persoană convinsă este implicit o persoană informată şi, în ultimă instanţă, informarea şi convingerea nu pot apare fără a utiliza o formă de comunicare.

Un alt aspect de care trebuie ținut cont când se analizează importanţa activităţii de promovare este imperfecţiunea pieţei. Acest aspect are în vedere că, în realitate, nu există concurenţă pură, deoarece informaţia care ajunge pe piaţă este incompletă şi de multe ori deformată.

Lipsa, trunchierea sau deformarea informaţiei impune ca o companie să apeleze la promovare pentru a convinge asupra elementelor care diferenţiază produsele sale de cele similare, existente pe piaţă.

Din punct de vedere economic (cerere-ofertă) activitatea de promovare are un rol important în modificarea poziţiei sau formei pentru curba cererii (Fig.9.1.)

Din punct de vedere economic, rezultatul principal al promovării este modificarea volumului de vânzări atins pe două căi (Fig.9.1):

• prin deplasarea curbei cererii spre dreapta fără modificarea formei acesteia, caz în care volumul de vânzări va creşte la orice preţ al produsului,

• prin modificarea formei curbei cererii astfel încât la scăderea preţului volumul de vânzări să crească simţitor şi respectiv la creşterea preţului, scăderea volumului de vânzări să fie mai mică decât în cazul curbei iniţiale.

Activitatea de promovare este necesară atât pentru pieţele cu abundenţă de produse cât şi pentru cele aflate în perioada de recesiune economică.

În cazul pieţelor pe care există o abundenţă de produse, rolul promovării derivă din  necesitatea îmbunătăţirii comunicării dintre producător şi o clientelă din ce în ce mai numeroasă. Prin promovare se asigură un contact mult mai bun între client şi vânzător, vânzătorul fiind capabil să explice şi să convingă clientul de beneficiile pe care i le oferă produsul.

Acest aspect devine cu atât mai important cu cât produsele lansate pe piaţă sunt main complexe. Astfel, un vânzător bine informat asupra modului de funcţionare, de instalare şi de utilizare a unui produs complex (de ex. un aparat casnic) va putea convinge mult mai uşor clientul asupra beneficiilor specifice pe care produsul respectiv le oferă comparativ cu produsele similare existente pe piaţă.

În perioadele de recesiune economică promovarea are rolul de a indica clientului modul în care produsul satisface cerinţele majore legate (în acest caz) de nevoia de a obţine produse durabile, care de regulă, acoperă necesităţile majore la un preţ minim (hrană, îmbrăcăminte, etc).

De multe ori pentru a realiza o comunicare eficienta între firme și consumatori, companiile angajează agenții de publicitate, specialiști în promovarea vânzărilor sau în publicitatea directă. Organizaţia trebuie să detină un sistem complex de comunicatii de marketing. Ea trebuie să comunice cu intermediarii, consumatorii și diverse organisme publice.

 In cazul societatii FOTOEXPRESS promovarea este foarte importanta, pentru a face produsul cat mai cunoscut pe piata. Fiind un produs nou, acesta are nevoie de o promovare cat mai ampla, corecta si atragatoare. Conducerea societatii a hotarat ca de aceasta parte sa se ocupe departamentul de marketing-promovare.

5.7. Procesul de comunicare

Cele mai importante elemente ce compun procesul de comunicare sunt emițătorul și receptorul, apoi mesajul și mijloacele de propagare reprezintă instrumente principale de comunicare, iar activitățile esentiale în cadrul comunicării sunt codificarea, decodificarea, răspunsul și reacția inversă. Un ultim element este zgomotul din sistem.

Emițătorii trebuie să știe la ce auditoriu se adresează și ce răspuns doresc să primească. Codificarea mesajelor trebuie să se facă, astfel , încât să poata fi decodificate. De asemenea, sunt necesare canale de reacție care să permită efectul răspunsului receptorului.

Mesajul societatii este chiar sloganul acesteia, si anume: FOTOEXPRESS, pastreaza amintirile vii pentru totdeauna !

5.7.1. Etapele realizării unei comunicari eficiente

Etapele esențiale ale elaborarii unui program complet de comunicare și promovare sunt:

Identificarea receptorului

Compania, care în procesul de comunicare este emiţătorul, trebuie să-i cunoască foarte bine pe cei cărora li se adresează, şă ştie ce doreşte clientul, cum, când şi unde i se poate transmite cel mai eficient mesajul.

Emiţătorul se va adapta în ceea ce face ţinând cont de caracteristicile receptorului. Mai mult nu trebuie abordaţi doar cei care sunt clienţi actuali ci şi cei care pot deveni clienţi în viitor

sau cei care pot influenţa decizia de cumpărare.

Analiza imaginii

Un prim pas pe care trebuie să îl facă compania pentru a putea formula un mesaj eficace şi eficient, este acela de a evalua imaginea pe care a creat-o prin activitatea trecută şi prezentă. Mai mult este recomandată o analiză comparativă a imaginii firmei în raport cu imaginea competitorilor majori. De regulă această etapă presupune utilizarea unor chestionare de evaluare a gradului de familiarizare cu un anumit produs sau gamă de produse.

Cunoaşterea percepţiei pe care o au consumatorii despre companie poate direcţiona strategia de comunicare fie spre folosirea punctelor tari din imaginea existentă fie spre corectarea imaginii în sensul dorit de companie. Tot în această etapă este necesară evaluarea costurilor şi beneficiilor pe care le presupune aplicarea uneia din strategiile de comunicare menţionate anterior precum şi estimarea duratei alocate pentru atingerea obiectivului stabilit.

Compania FOTOEXPRESS se adreseaza unitatilor de invatamant, in special claselor de absolvire care urmeaza sa isi faca un album de final de an, si persoanelor care urmeaza sa aiba un eveniment important din viata lor cum ar fii majorat, nunta, botez. Clientii doresc sa aiba o amintire pentru un timp cat mai indelungat, care sa se pastreze fara sa se deterioreze, doreste sa aiba un produs calitativ si cat mai inovativ, iar compania noastra a adus pe piata Photobook-ul cu coperta digitala pe care sa ruleze foto/video. Mesajul catre client, este transmit cel mai efficient la targurile organizate de nunti, si in perioada absolvirii in scoli si licee.

Datorita experientei pe care compania a acumulat-o in spate, dar mai ales datorita profesionalismului pe care il oferta clientilor, compania si-a format pe piata o imagine foarte buna, iar clientii prefera colaborarile cu aceasta. Aceste lucruri se pot dovedi prin numarul mare de clienti si comenzi pe care il avem, numarul acesta fiind mereu intr-o continua crestere.  

5.7.2. Stabilirea unei strategii de comunicare

În final, compania dorește, ca un consumator să achiziționeze produsele sale şi să fie satisfăcut si mulțumit în urma unei achiziţii. De aceea, compania care are rolul de emiţător în procesul de comunicare, trebuie să știe cum să dirijeze auditoriul pentru a-l aduce mai aproape de adoptarea deciziei de cumpărare. Literatura de specialitate indică mai multe modele de ierarhizare a răspunsului receptorului care însă au la bază o structură comună, aşa cum rezultă din modelul ierarhiei efectelor prezentat în figura 9.3.

Conștientizare . Sarcina emițătorului este să aducă în atentia auditoriului, obiectul vizat, de regula prin mesaje simple, repetate în timp;

Cunoaștere. Este esenţial să se determine în ce măsură clienţii cunosc firma şi produsele

oferite deoarece unul din obiectivele majore ale procesului de comunicare prin promovare

este de a creşte volumul acestor informaţii;

Plăcere. Pentru produsele lansate pe piaţă există implicit o opinie pozitivă la nivelul

consumatorilor, care are la bază plăcerea consumatorilor de a cumpăra aceste produse.

Oricum, însă departamentul de marketing trebuie să monitorizeze continuu opinia

consumatorilor în raport cu portofoliul de produse oferite. Această monitorizare identifică

momentul în care este necesară elaborarea unor campanii promoţionale care să conducă la

îmbunătăţirea acestor opinii.

Preferință. Chiar dacă produsul place consumatorilor pot exista alte produse similare pe

piaţă pe care aceştia să le prefere la un moment dat. Sarcina programului de promovare este

de a dezvolta campanii promoţionale care, să dirijeze preferință consumatorului spre

produsele firmei.

Convingere. Membrii auditoriului pot prefera produsul, dar să nu fie convinși

să-l cumpere. Sarcina emițătorului este să-i convingă, că, achiziționarea este ceea ce trebuie

făcut.

Achiziționare. Pasul final al acestui proces este achiziţionarea produsului de către

consumator. Chiar dacă la un moment dat consumatorul este convins de calităţile şi

beneficiile produsului programul promoţional trebuie să comunice continuu aceste avantaje

sau beneficiile suplimentare, pentru a asigura reluarea acestui pas la o achiziţionare

ulterioară.

FOTOEXPRESS promoveaza produsul Photobook cu coperta digitala pe care sa ruleze foto/video. Acest produs, este defapt un album digital, care are inclusa in coperta de inceput o tableta pe care se pot reda secvente cu momente de la evenimentul fiecarui client. Restul albumului contine poze digitale, cu claritate maxima si un design personalizat pentru cerintele fiecarui client.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-27-1498542834.php > [Accessed 04.06.20].