Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Deși la început publicitatea era mai mult intuitivă și informativă, tendința actuală este de a fi bazată pe cercetare, tendință întâlnită din ce în ce mai des.

 Publicitatea a împrumutat și adaptat cu succes mai multe concepte, teorii şi tehnici din ştiinţele sociale şi în special din sociologia opiniei publice, antropologie, management, psihologie aplicată, analiză statistică şi retorică. Toate aceste domenii se folosesc “de instrumente teoretice care le permit să analizeze şi să înţeleagă individul în relaţiile sale cu propriile dorinţe şi motivaţii, în interacţiunile sale cu ceilalţi din societate, în percepţia pe care o are asupra mijloacelor de comunicare şi a modurilor de reprezentare a acestora”.  

Totodată, publicitatea poate fi definită și ca  “ştiinţa, afacerea sau profesia creării şi diseminării mesajelor (reclamelor), o instituţie socială care afectează viaţa de zi cu zi a fiecărui individ, o forţă care modelează cultura de masă, o componentă a activităţii de marketing sau o sursă de informare despre produse, servicii, evenimente, indivizi sau instituţii (companii)”.  Pentru a avea o  reprezentare mai clară, în loc de a încerca să descriem conceptul putem, în schimb să descriem procesul, și anume: advertising-ul (publicitatea) este procesul de plasare a unor reclame identificabile, în medii de comunicare bine definite, în schimbul unor costuri în funcție de spațiul, dar și de timpul de vizibilitate.

Se pot identifica și mai multe definiții conform următoarelor: ”publicitatea este o formă de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a schimba atitudinea receptorilor cu scopul final al achiziţiei unui produs sau serviciu anume.”  și ”publicitatea desemnează orice formă de comunicare prin care sunt promise potențialilor cumpărători beneficii viabile legate de un produs/serviciu de achiziționat”.

O altă zonă a abordării teoretice vizează criticile, dar și teoriile masificării. Conform acestora mass media sunt responsabile de o condiționare a opiniei publice, de atitudinea pasivă a consumatorilor, dar şi uniformizarea gusturilor. Prin cele menționate se conturează un tip de comportament din ce în ce mai întâlnit, și anume prioritizarea simțurilor și nu a rațiunii în alegerea indivizilor, toate acestea ducând la stilul de viață de a “trăi prin a procura”.

1.2 Scurt istoric al publicității

Istoria publicității este una foarte vastă și se întinde pe o perioadă aproape la fel de îndelungată ca și omenirea. Se poate spune că publicitatea sau promovarea a apărut odată cu primele forme de comerț. Totuși, se pot identifica, în linii mari, câteva etape ale dezvoltării și istoriei publicității pornind din fazele incipiente ale acesteia și până în prezent:

1. Perioada pre-modernă

Din cele mai vechi timpuri, cea mai comună formă de publicitate a fost prin word-of-mouth. Arheologii au descoperit o tabletă de argilă babiloniană din anul 3000 î.en, ce avea inscripțiile unui cizmar, ale unui scriitor și ale unui comerciant de unguente. Mesaje publicitare precum și afișe de campanie au fost găsite în ruinele orașului Pompei. În același oraș magazinele mici aveau inscripții pe pereți, lângă intrare, pentru a informa eventualii cumpărători despre produsele prezente pentru vânzare.

Pe de altă partă, egiptenii au folosit papirus pentru mesaje comerciale și pentru afișe publicitare, însă această metodă a fost identificată și în Grecia și Roma antică. Pictura murală sau sculptura în piatră reprezintă o altă manifestare a unei forme vechi de publicitate, identificată chiar și în zilele noastre în mai multe părți ale Asiei, Africii și Americii de Sud.

În China antică, cea mai veche formă de publicitate cunoscută a fost tot cea orală. Metoda folosită era prin muzică și poezii utilizând flauturi de bambus pentru a promova și comercializa bomboane. O altă metodă folosită în Asia, este cea a inscripțiilor caligrafice și a hârtiei cu cerneală. O placă din cupru datată dinastiei Song a fost utilizată pentru a imprima postere sub formă pătrată, din hârtie, cu un logo reprezentând un iepure și cu mesajul cumpărăm tije de oțel de calitate superioară și realizăm ace de calitate superioară; fi pregătit pentru a le utiliza acasă în cel mai scurt timp scris atât în partea de sus cât și în partea de jos este considerat cel mai timpuriu material publicitar tipărit din lume.

În Europa, după ce orașele Evului Mediu au început să se dezvolte, însă o mare parte din populație încă nu știa să citească, în loc de cuvinte, fiecare meșteșugar folosea o imagine asociată afacerii lor, imagine emblematică sau simbolică, ușor de identificat și de memorat sau înțeles. Fructele și legumele se vindeau în piețele orașelor pe cărucioare, iar comercianții apelau la persoane, deseori copii, care strigau în piețe și pe străzile orașelor locurile unde se aflau cărucioarele.

În perioada dinaintea apariției tiparniței (înainte de secolul 15) au existat în total trei forme de publicitate, și anume: mărcile comerciale (lună, stele etc.), publicitatea prin strigăte pe străzi și semne sau imagini publicitare.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-6-1496782820.php > [Accessed 05.06.20].