Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Wat is koopgedrag?

Een definitie die wordt gegeven voor de term koopgedrag is de fase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de werkelijke aankoop van producten. Hierbij moet u denken aan het gedrag van de consument op weg naar en tijdens het doen van de feitelijke aankoop .

In het boek 'Consumer behaviour and marketing action' heeft Henry Assael een gedeelte toegewijd aan het koopgedrag van consumenten en heeft hij deze opgedeeld in vier structureel terugkomende soorten koopgedrag namelijk:

• Complex koopgedrag;

• Variatiezoekende koopgedrag;

• Dissonantiereducerend koopgedrag;

• Gewoonte koopgedrag;

Complex koopgedrag

Complex koopgedrag is het koopgedrag waarbij de consument veel onderzoek heeft gedaan naar het desbetreffende product. Hierbij zal de consument onderzoek doen naar verschillende merken, prijzen, verkoopresultaten en ervaringen van gebruikers van het product. Waarna hij een weloverwogen keuze maakt en vooral het verschil tussen merken in zijn beslissing zwaar laat wegen.

Variatiezoekende koopgedrag

Bij het variatiezoekende koopgedrag heeft de consument niet zo veel onderzoek gedaan naar het product maar toch ziet hij een verschil tussen merken. De behoefte aan variatie is er en in deze gevallen zal de consument hoogstwaarschijnlijk overstappen van het ene merk, naar het andere.

Dissonantiereducerend koopgedrag

De consument doet net als bij complex koopgedrag voldoende onderzoek aan het product voor het aanschaffen, maar bij dissonantiereducerend koopgedrag is het type merk niet zo belangrijk. De consument komt hierdoor sneller tot het werkelijke kopen van het product en let hierbij vooral op het koopgemak en de prijs. De term cognitieve dissonantie is het onprettige gevoel wanneer er geen sprake is van harmonie tussen verwachtingen en ervaringen, hierdoor ontstaat er een zekere spanning .  Deze zal de consument dan ook kunnen voelen wanneer hij toch, na aankoop, de voordelen van andere merken gaat opmerken. Door een nazorg te bieden kan dit gevoel verminderd worden en hiervoor dus de term Dissonantiereducerend koopgedrag .

Gewoonte koopgedrag

Bij gewoonte koopgedrag is de consument met mate betrokken bij de aanschaffing van een product. Hij ziet niet veel tot geen verschil tussen merken en wordt al snel beïnvloed door reclames en door onbewuste marketing, hierover meer in hoofdstuk 5.2 ‘Hoe beïnvloed je het koopgedrag doormiddel van consumentenpsychologie?'.

Bron: Gebaseerd op Henry Assael, Consumer Behaviour and Marketing Action, 6e ed. p. 67, (Boston, MA: Kent Publishing Company, 1988)

(Philip J. Kotler, 2009)

Verder bestaat er ook online koopgedrag , consumenten die online koopgedrag vertonen doen vaker meer onderzoek naar het product en verdiepen zich meer in prijzen, merken, de kwaliteit van het product en ervaringen van medeconsumenten. Hierdoor zal het proces van aankoop vaker ook langer duren dan bij consumenten die hun keuze in de winkel maken. Vaak is het kopen van een product in de winkel sneller impulsief dan wanneer je iets online besteld.

Hierbij bestaat er een verschil tussen heavy- en light online shoppers, light online-shoppers hechten meer waarde aan het zien en voelen van een product en zullen sneller naar de winkel gaan om hier het product te gaan bekijken en te kopen. Heavy online-shoppers kopen regelmatiger producten online en doen dit vanwege het grotere assortiment, het vertrouwen en om de kwaliteit van het product te kunnen beoordelen via de overzichtelijke specificaties.  

In deze diagram is te zien welke waarde de light online shoppers en de heavy online shoppers belangrijk vinden bij het maken van een aankoop. Hieruit is ook weer te zien dat light online shoppers hun waarde hechten aan het zien en/of voelen van het product terwijl dit voor heavy online shoppers niet zo belangrijk is.  

Conclusie/ samenvatting

In het kort is koopgedrag de fase die een consument doorstaat totdat hij het werkelijke product heeft gekocht. Koopgedrag is te verdelen in vier secties:

• Complex koopgedrag, het koopgedrag waarbij de consument veel onderzoek heeft   gedaan naar het desbetreffende product en hierbij vooral rekening houdt met de   verschillende merken.

• Variatiezoekende koopgedrag, het koopgedrag waarbij de consument niet zo veel   onderzoek gedaan naar het product maar hij toch een verschil ziet tussen merken en   toe is aan variatie.

• Dissonantiereducerend koopgedrag, bij dit koopgedrag doet de consument voldoende onderzoek aan het product voor het aanschaffen, maar bij dissonantiereducerend koopgedrag is het type merk niet zo belangrijk.

• Gewoonte koopgedrag, de consument is met mate betrokken bij de aanschaffing van   een product en ziet hij niet veel tot geen verschil tussen merken.

Daarnaast bestaat er ook een vorm van online koopgedrag, hierbij wordt er gekeken naar twee verschillende consumenten: light online shoppers en heavy online shoppers. Deze online shoppers doen vaker meer onderzoek naar het product en verdiepen zich meer in prijzen, merken, de kwaliteit van het product en ervaringen van medeconsumenten. In tegenstelling tot heavy online shoppers, hechten light online shoppers meer waarde aan het zien en/of voelen van het product en hierdoor kopen ze hun producten iets minder regelmatig online dan heavy online shoppers.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-9-21-1506003218.php > [Accessed 29.05.20].