Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Om terug te komen op de anekdote van de schrijver, is deze strategie eigenlijk heel simpel. De consument heeft vertrouwen in de groenteboer omdat deze verstand heeft van groenten en de consument komt terug omdat het gerecht lekker was. Doordat de groenteboer weet hoe de consument denkt kan hij nog meer groente verkopen en werkt hij tegelijkertijd aan zijn klantenbinding. Als ondernemer moet je de huidige markt goed kennen, dus doe je onderzoek naar je concurrenten en naar je klanten. Vaak helpt het ondernemers om te kijken naar modellen die het verkoopproces weergeven. Een voorbeeld hiervan is het AIDA-model, dit model geeft een simpele weergave van het hele verkoopproces.  

Als ondernemer moet je de aandacht van de consument trekken. Dit kan door bijvoorbeeld grote posters met aanbiedingen, maar ook door subtiele meldingen van apps. Vervolgens ligt de bal bij de consument, is de consument geïnteresseerd genoeg om jouw winkel of app te bezoeken? Daarna is het weer de beurt aan de ondernemer om de wensen en behoeftes van de klant te achterhalen en hierop in te spelen. Tenslotte is het weer aan de consument of hij overgaat tot actie. Koopt de consument het product of de service of laat hij het links liggen?  (Muilwijk, 2015) Wanneer een ondernemer innovatie wil toepassen in zijn (huidige) bedrijf zal deze ondernemer eerst het koopgedrag van de consument moeten bepalen. Daarbij is het belangrijk dat je goed weet in welke branche je werkzaam bent en of een consument in deze branche veel informatie (cognitief) wil hebben of juist zijn of haar keuzes maakt op basis van emoties en genot (affectief). (R. Mark Wilson, 2008) Een consument maakt cognitieve keuzes bij bijvoorbeeld het kopen van een nieuwe auto. De consument wil hierbij zoveel mogelijk informatie verkrijgen om de juiste keuze te kunnen maken. Affectieve keuzes maakt een consument bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. De consument maakt hierbij minder rationele keuzes, maar keuzes op basis van emoties en genot. Nadat dit bepaald is kan een ondernemer veel sturen door promotie en door de manier van de productaanbieding. De consument maakt op dit punt de afweging om het product wel of niet te kopen. Wanneer de ondernemer overtuigend genoeg is wordt de consument overgehaald tot de koop.

De consument wil van oorsprong altijd winst boeken als hij een product koopt. Dit kan door middel van genot of plezier maar ook door het aanbieden van een extra product, denk hierbij aan een tweede product gratis of een tweede product voor de halve prijs. Een consument zal nooit iets kopen wanneer hij er iets op verliest. Een voorbeeld hiervan is biologische producten. Deze producten zijn beter voor het milieu, maar deze producten zijn vaak duurder. De consument denkt als eerste aan zijn/haar eigen portemonnee en zal deze producten daarom niet snel kopen. (R. Mark Wilson, 2008)

De mogelijkheden voor een ondernemer zijn talrijk. Nu al zie je dat bedrijven door middel van een klantenkaart de gegevens van consumenten achterhalen en daarna gerichte aanbiedingen sturen. Straks kan het zomaar zijn dat men bij de supermarkt komt en alleen maar hoeft in te loggen bij een winkelkar. Hierdoor zullen er automatisch persoonlijk gerichte aanbiedingen en een suggestie voor een gerecht op een LED-scherm komen te staan. (R. Mark Wilson, 2008)

Alles lijkt om Big Data te draaien, waar ontzettend veel informatie van de consument wordt verzameld. Echter, zal de ondernemer moeten kijken naar de hersenen van zijn consumenten. Deze nieuwe soort marketing, waarbij puur naar de hersenen van de consument wordt gekeken, kan een ondernemer helpen bij zijn promotie. Dit wordt ook wel neuromarketing genoemd.

Er zijn meerdere neuromarketingbureaus in de wereld die ondernemers helpen bij het beter begrijpen van de consument. (R. Mark Wilson, 2008) Een voorbeeld van zo'n bedrijf is LimeSquare te Enschede, bij hen draait alles om de combinatie van de wetenschap van het menselijk brein, creativiteit en digital marketing. (limesquare, 2018)

Bij neuromarketing draait het voor een groot gedeelte om beleving, dus wat doet het menselijk brein zodra het iets waarneemt? Zo wilde Professor Dokter Siegrid Vögele een link leggen tussen gedragingen van de hersenen bij marketing en communicatie en direct marketing. Zo is hij erachter gekomen dat afbeeldingen van mensen, gezichten en ogen veel meer de aandacht trekken dan een groot stuk tekst en kijken mensen eerder naar afbeeldingen met veel kleuren. (Bijgespijkerd, 2015) Vandaar dat u hoogstwaarschijnlijk als eerst naar de afbeelding hiernaast keek toen u het document opende. (Colourful brain)

Wanneer een ondernemer gebruik wil maken van bedrijven die in de neuromarketingbranche werkzaam zijn, zal de ondernemer zich van tevoren goed moeten afvragen wat hij wil onderzoeken. Een consument kiest van oorsprong altijd irrationeel of rationeel. Wanneer de consument voornamelijk informatie wil verkrijgen gaat het brein over op een rationeel systeem. Wanneer de consument boodschappen haalt werkt het brein irrationeel, dit komt doordat bepaalde producten vertrouwd zijn en deze keuzes eerder goed zijn uitgevallen. De neuromarketingstrategie van het neuromarketingbedrijf moet aansluiten op de manier van kiezen van de consument. (Linden, 2014)

De ondernemer zal zich moeten laten voorlichten over neurowetenschap om zijn eigen klanten beter te kunnen begrijpen. Door middel van neuromarketing kan er gewerkt worden aan nieuwe methodes om de consument over te halen tot een koop. Wanneer een ondernemer op basis van emoties en voorkeuren van de consument zijn marketingbeleid aanpast kan er een grote inhaalslag worden gemaakt. De ondernemer zal dan vertrouwen en merkentrouw van de consument winnen. Indirect kan dit leiden tot meer omzet en een stabiele financiële situatie in het bedrijf. (R. Mark Wilson, 2008)

Wanneer een ondernemer daadwerkelijk gebruik gaat maken van neuromarketing, zal de ondernemer op het gebied van concurrentie ook winnen. Veel ondernemers hebben nog nooit gehoord van neuromarketing. Daarnaast zal het waarschijnlijk ook nog wel een tijd duren voordat deze ondernemers hier gebruik van zullen maken, vanwege de hoge kostprijs van advies op het gebied van neuromarketing. (limesquare, 2018) Wanneer de ondernemer jaarlijks of desnoods tweejaarlijks een onderzoek laat uitvoeren onder zijn consumenten en de resultaten analyseert, zal hij hier op lange termijn profijt van hebben. De ondernemer kan zichzelf ook neerzetten als een specialist die echt zijn klanten kent, wat een USP oplevert.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-3-23-1521803298.php > [Accessed 06.06.20].