Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

SPIS TREŚCI

Wstęp.

Rozdział I.

Personal branding - wstęp teoretyczny.

1.1. Marka osobista – kto z niej korzysta?

1.2.Personal branding – szersze spojrzenie na zagadnienie

1.3. Narzędzia budowania marki w social media

Rozdział II.

Wykorzystanie narzędzi dostępnym w social media do budowy marki

2.1. LinkedIn i GoldenLine .

2.1.1. Charakterystyka portali zawodowych.

2.1.2. Rola w budowaniu marki osobistej

2.2. Portale społecznościowe.

2.2.1. Charakterystyka portali społecznościowych.

2.2.2. Rola w budowaniu marki osobistej.

2.3. Personal branding - przykłady wykorzystania social media w budowaniu marki osobistej.

Rozdział III

Charakterystyka badań empirycznych

3.1. Konstrukcja narzędzia badawczego

3.2. Charakterystyka badania właściwego

3.3. Wykorzystane metody analizy danych

3.4. Wyniki i ich analiza

Zakończenie.

    Personal branding - wstęp teoretyczny.  

Planując karierę część osób w jasny sposób określa swoje cele, do których chce dążyć. Są też tacy, którzy pozwalają nieść się nurtowi zdarzeń. Jednak czy określenie celu jest tym samym co zgłębienie własnych motywów do działania? Określenie celu samego w sobie jest dość płytkim zjawiskiem, problem pojawia się dopiero wtedy, gdy musimy spojrzeć na siebie, znaleźć swoje prawdziwe ja dzięki czemu będziemy w stanie zbudować silną i autentyczną markę. Jednym z ważniejszych narzędzi marketingowych pozwalających na konkurowanie jest właśnie marka.

 W drugiej dekadzie XXI wieku znacząco wzrosło wykorzystanie mediów społecznościowych w promowaniu marki1. Obecnie ludzie poszukując interesujących ich zagadnień odnoszą się do google, facebook'a czy intagram'a. Dla osób planujących świadomie rozwijać swoją markę osobistą bycie w mediach społecznościowych jest nie tylko atutem a w obecnych czasach musem. Oczekuje się, że informacje będą przekazywane w czasie rzeczywistym jednocześnie niosąc za sobą wartość oraz posiadać doskonałą wartość wizualną. To wszystko jest możliwe dzięki mediom społecznościowym, jednakże w jakim stopniu te możliwości będą wykorzystane zależy tylko od nadawcy2. Marki komercyjne będąc aktywne w mediach społecznościowych okazały się bardzo dobrym źródłem inspiracji dla marek osobistych3, pokazując jednocześnie, że media społecznościowe są idealnym miejscem do pozyskania fanów.  

1.1. Marka osobista – kto z niej korzysta?

Każda osoba posiada markę osobistą, bez względu na to czy interesuje się tym tematem czy nie. Wiele osób nie poświęca temu zagadnieniu nawet chwili świadomego funkcjonowania. Markę osobistą można analizować w wielu perspektywach. Najczęściej odnosi się do specjalistów komunikacji, menedżerów, marketerów oraz osób, które w jakimś stopniu są osobami publicznymi. Jednakże, nawet "zwykła uprzejmość wpływa na postrzeganie marki osobistej ekspedientki ze sklepiku osiedlowego, bez względu na to, czy zdaje sobie ona z tego sprawę czy nie". Marka osobista jest na tyle szerokim pojęciem, że nawet ekspedientka w sklepie jest marką. Nie ulega wątpliwości fakt, że marki osobiste tak jak wszystkie inne można pozycjonować jako marki premium lub nie. Jednakże świadome dbanie o minimalny poziom jest słuszne bez względu na wszystko4.  Każdy posiada unikalny zestaw talentów, doświadczeń i wartości, które pokazujemy podczas relacji z innymi ludźmi. Pozwalamy wówczas tworzyć o sobie opinię w ich percepcji tego co sobą reprezentujemy5.   

1.2. Personal branding– szersze spojrzenie na zagadnienie.

Pojęcie marki osobistej posiada swoje korzenie w marketingu tradycyjnym i powstałych kategorii, które związane są z zarządzaniem marką m.in.: person marketing, self marketing i self branding6. Po raz pierwszy terminem personal branding posłużył się T. Peters w 1997 roku w opublikowanym artykule na łamach "Fast Company Magazine"7.

Istnieje wiele definicji marki, jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest definicja Kotlera: "nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienie ich spośród konkurencji"8. Jednakże, podejście takie wydaje się być zbyt powierzchowne w odniesieniu do tego, czym marki stały się dzisiaj9. Szerzej tym pojęciem zajął się Dan Schawbel wraz z ekspertami z całego świata m.in. Mike Myatt czy Krishan De.  Udało im się opracować definicję, streszczając cele brandingu osobistego i założenia: "Mianem brandingu osobistego określamy proces polegający na tym, że jednostki i przedsiębiorcy indywidualizują się oraz wyróżniają z tłumu i przedstawiają wartość - w sferze profesjonalnej lub osobistej - zasobów i kompetencji, do których jako jedyni mają dostęp. Proces ten realizują różnymi kanałami, prezentując spójny komunikat i wizerunek, aby osiągnąć wyznaczony cel. W ten sposób jednostka może ugruntować swoją wartość jako specjalista w danej dziedzinie, zapracować na swoją wiarygodność, rozwinąć karierę i nabrać pewności siebie"10.  W dużym skrócie, jest to sposób w jaki reprezentujemy samych siebie wśród innych. Każda decyzja buduje lub niszczy reputację, dlatego też wszystkie decyzje należy podejmować świadomie. Ponadto, marka jest instrumentem chronionym prawnie który pozwala odróżnić się od konkurencji dzięki narzędziom budującym relację z klientem11.

W kontekście personal brandingu bardzo dobrze sprawdza się koncepcja góry lodowej. Charakterystyczne dla tego typu tworu jest to, że jego widoczna część stanowi o wiele mniejszą cześć niż ta spoczywająca pod wodą. Taka sama sytuacja dotyczy marek. W kontakcie z marką doświadczamy i odbieramy tylko niewielką cześć elementów, które składają się na markę. Niewidoczna cześć stanowi fundament marki, dzięki któremu marka posiada przewagę konkurencyjną12.  

Należy pamiętać, iż marka osobista posiada sześć znaczeń:

    Cechy – wymiar postrzegania marki;

    Korzyści - cechy marki bezpośrednio przedkładają się na korzyści emocjonalne oraz funkcjonalne w odniesieniu do odbiorcy marki;

    Wartości - zauważane cechy oraz doświadczane korzyści winny być opartę na wartościach jakie "właściciel" marki reprezentuje;

    Kultura – marka obok wartości reprezentuje szerzej pojmowaną kulturę;

    Osobowość - każda marka w oparciu o swoje wartości i kulturę i cechy oraz korzyści wyraża swoją osobowość, z którą styka się odbiorca;

    użytkownik13 - marka określa odbiorcę, który utożsamia się z wartościami, osobowością oraz kulturą marki, z której korzysta14.

Budując markę osobistą, należy określić dla niej wszystkie te znaczenia, które są podstawą stworzenia silnej, wiarygodnej marki osobistej.  Jednakże, budowanie marki nieodłącznie wiąże się z kilkoma pojęciami o których należy wspomnieć.

    Wizerunek – jest to sposób w jaki odbiorca aktualnie postrzega markę, subiektywny pogląd na markę istniejący w świadomości konsumentów15. Na wizerunek wpływ mają elementy nieuświadomione jak również uświadomione, o podłożu emocjonalnym, racjonalnym oraz społecznym. Często spotkać można zamienne stosowanie pojęć "kreowanie wizerunku" oraz "budowanie marki" jest to oczywiście błędne. Budowanie marki jest procesem, nad którym posiada się kontrolę. Nad wizerunkiem, kontrola ta jest ograniczona, ponieważ można mieć tylko częściowy wpływ na to co się dzieje w umysłach odbiorców16. Drugim odróżniającym te pojęcia elementem jest wymiar czasowy. Wizerunek o który należy bezustannie dbać może się zmienić w zależności od sytuacji. Wspomnieć należy, że pozytywny wizerunek marki wpływa na umocnienie pozycji marki oraz jej konkurencyjności w długim okresie17.

    Tożsamość - jest zespołem atrybutów poprzez które marka może wyróżnić się na tle innych. Według P. Kotlera "tożsamość oznacza sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce być identyfikowane przez odbiorców, image natomiast, w jaki jest rzeczywiście przez otoczenie postrzegane"18. Wizerunek to tylko zewnętrzne oznaki, które mogą zostać zniekształcone poprzez subiektywny odbiór otoczenia, tożsamość natomiast to to kim jesteś. Prawie zawsze występują różnice między tymi dwoma pojęciami. Kształtowanie wizerunku różni się od budowania marki tym, że jako podstawowy zakres swoich działań zakłada zewnętrzny przejaw tożsamości marki, czyli wizerunek. Podejście to nie zapewni jednak trwałych korzyści w niepewnym środowisku. Budowanie swojej marki osobistej powinno skupiać się na odkrywaniu swojej prawdziwej tożsamości, samoświadomości oraz komunikowaniu tej tożsamości19.  

    Silna marka -  jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na poziom konkurencyjności. Umożliwia uzyskanie stabilnej pozycji na rynku poprzez budowanie grupy lojalnych klientów20.  Czym jest natomiast silna marka osobista? Wpływ na to ma kilka czynników. Silną markę osobistą tworzy się dzięki unikalnym, charakterystycznym cechom. Siła marki rośnie, kiedy odkryje się te cechy, będzie się nad nimi pracowało, będzie miało się wpływ na inne osoby21. W dzisiejszych czasach, gdzie natłok informacji oraz spotykanych ludzi jest olbrzymi ciężko jest się wyróżnić i zostawić odbiorcy pozytywne emocje. Należy pamiętać, że to właśnie emocję powodują to czy ktoś utkwi w naszej pamięci na dłużej czy nie. Podstawowymi wyróżnikami silnej marki osobistej na pewną są jej autentyczność oraz działanie zgodne z wartościami które się wierz, natomiast jest również kilka innych ważnych cech które mogą pomóc w tworzeniu silnej marki osobistej m.in. autentyczność, wiara w własne wartości czy skromność. Autentyczność wspomniana wyżej, jest jednym z kluczowych wartości marki osobistej. Polega na odpowiedzi na pytanie "co mnie wyróżnia od innych?", "dzięki czemu jestem postrzegany jako wyjątkowa osoba?"22. Autentyczność buduje zaufanie a poprzez zaufanie możliwe jest zbudowanie pozycji lidera.  

Struktura marki pozwala określić poziomy, na których różnimy się od konkurencji23. Struktura podzielona jest na 5 głównych poziomów, które możemy przemierzać wzdłuż i wszerz poszukując unikalnych wartości i korzyści.  

Poziom pierwszy, funkcje i atrybuty marki, jest poziomem najbardziej oczywistym i podstawowym24. Należy zadać pytanie "w czym moja marka może pomóc odbiorcy". Na tym poziomie bardzo ciężko jest się wyróżnić, jest to podstawowe pytanie które zadają sobie wszyscy i w zależności od wykształcenia i posiadanych umiejętności odpowiedz jest inna, jednakże każda z osób w jednakowej dziedzinie odpowiada na to pytanie w jednakowy sposób25.

Drugi poziom, korzyści funkcjonalne powinien określić co jest korzyścią dla odbiorcy. Należy przemyśleć nie tylko jakie potrzeby zaspokoić, ale także skupić się na korzyściach które odbiorca otrzyma podczas kontaktu z naszą marką. Korzyści te powinny być jasno określone, im lepiej się to zrobi tym więcej nasza marka przyciągnie klientów.  

Trzeci poziom, korzyści emocjonalne coraz częściej się pojawiają podczas wyboru marek. Trudno jest się odróżnić w sprzedawanym asortymencie czy usługach, jednak to w jaki sposób się to robi, jak się wpływa na odbiorcę może być czynnikiem gwarantującym sukces marki osobistej. Korzyści emocjonalne należą do subiektywnych odczuć klienta, trudno jest je zweryfikować, jednakże nie umniejsza to ich znaczeniu26.

Czwarty poziom, osobowość marki, która jest niczym innym jak zbiorem ludzkich cech przyswojonych, odnoszących się do marki27. Należy starannie przemyśleć jakich odczuć nasza marka dostarczy odbiorcom, jak oni ją będą postrzegać, jakie cechy będą dominujące28. Osobowość marki jest elementarną częścią strategii marki i przy wszystkich działaniach komunikacyjnych powinna być brana pod uwagę, co więcej powinna wyznaczać kierunek tych działań 29.

 Jest pięć wymiarów osobowości marki, gdzie prawie każdą markę można opisać przez pryzmat jednej z tych typów osobowości:

    Ekscytacja – w odniesieniu do marki osobistej to energia, towarzyskość, emocje. Emocjonująca marka pobudza30, przyciąga do siebie energią, generuje podniecenie, łatwo nawiązuje kontakty31.

    Szczerość - szczera marka mocno stoi na ziemi, nie buja w obłokach. Takie marki wzbudzają pozytywne skojarzenia, budują jasne relacje, wzbudzając przy tym dużo ciepłych emocji. Odbiorcami takich marek są odbiorcy ugodowi i zrównoważeni32

    Wyrafinowanie – odnosi się do marek luksusowych, w tej kategorii znajdują się również marki osobiste. Wyrafinowane marki dają swoim odbiorcom poczucie luksusu, elitarności. Jasno dają do zrozumienia, że nie są dla wszystkich33.  

    Kompetencja – odnosi się do odpowiedzialności, bezpieczeństwa34. Marka będzie stabilna, będzie można na niej polegać, ponieważ wykazuje się wysokim poziomem merytorycznym. Taka marka nie dostarczy odbiorcom emocji, jednakże będzie profesjonalnym i stabilnym partnerem35.

    Szorstkość - taki typ osobowości jest pożądany jedynie w przypadku niektórych marek, kontrowersyjnych lub typowo męskich.   

Obecnie marki również osobiste robią wszystko, żeby się wyróżnić natomiast warto zdać sobie sprawę, że istnieją głęboko zakorzenione archetypy osobowości pomagające w uporządkowaniu rzeczywistości od strony marki jak i odbiorcy36. Archetypy zostały opisane przez Carla Junga, sławnego psychologa, który wierzył, że bez względu na pochodzenie czy kulturę wszyscy to doskonalę rozumieją, ponieważ jest to zakorzenione w całej ludzkości37. Archetypy marek bezpośrednio są oparte o archetypy osobowości, są to pewne wzorce dzięki którym łatwiej jest sklasyfikować markę38. Archetypy stanowią bardzo dobry wskaźnik w jaki sposób marka ma się komunikować z otoczeniem. Opisanych zostało 12 podstawowych archetypów, choć w przypadku niektórych marek trudno jest bezpośrednio określić do jakiego archetypu należą. Szybko rozwój i ewoluujące społeczeństwo tworzy coraz to nowe struktury osobowości, niekiedy potrzebna jest też zmiana archetypu marki ze względu na kolejne etapy rozwoju39.  

Poniżej opisane zostanie 12 podstawowych archetypów.

    Odkrywca.

Marki osobiste: Indiana Jones, Krzysztof Kolumb, Richard Bronson, Martyna Wojciechowska.

Archetyp odkrywcy wynika z potrzeby bycia indywidualistą, podążaniem za swoim celem. Ten archetyp stara się odpowiedzieć na pytanie "Po co tu jestem? Jaki jest mój cel", badając i ucząc się od otaczającego nas świata. Przygoda jest sposobem na oświecenie, a odkrywca koncentruje się na odkrywaniu siebie i samowystarczalności40. Eksploatator, ma tendencję krytyczną w stosunku do elit, chce być wolny od ograniczeń. Ale zamiast rzucać wyzwanie establishmentowi, odkrywca po prostu idzie w innym kierunku, szukając nowej drogi. W końcu wszystko, czego pragnie, to wolność i radość odkrywania41. Marki posiadające archetyp odkrywcy są często przełomowe lub pionierskie. Każda marka, w każdej branży, która zboczy z utartych szlaków i wykuwa własne wartości, wykorzystuje tendencje odkrywcy. Niezgodność jest jedną z cech charakterystycznych takich marek.

    Władca.

Marki osobiste: Steve Jobs, Donald Trump, Jaroslaw Kaczyński.

Archetyp władcy ma na celu zapobieganie chaosowi poprzez przejęcie kontroli. Kierując się pragnieniem bezpieczeństwa i ochrony, Władca pracuje nad zdobyciem (i utrzymaniem) władzy. Władca, miłośnik polityki i procedur, jest przyciągany do rzeczy, które są istotne, ponadczasowe i wysokiej jakości42. Ten archetyp postrzega siebie jako wzór do naśladowania dla innych i stara się pomóc innym zabezpieczyć dobrobyt i bezpieczeństwo. Jak sama nazwa wskazuje, rządzący zazwyczaj przestrzegają zasad i zachowują się "właściwie", oczekując tego samego od innych. Na jednym z krańców spektrum należy pomyśleć o ochronnej matce wychowującej dziecko w sposób odpowiedzialny. Na przeciwległym końcu jest bezwzględny dyktator, władza głodna kontroli nad narodami. Pomiędzy tymi dwoma krańcami znajduje się całe spektrum wyrażające archetyp na różnych poziomach43. Władcy są wyraźnie widoczni w takich branżach jak bezpieczeństwo, technologia, finanse i rząd. Archetyp ten jest również odpowiedni dla każdej marki oferującej produkty lub usługi z najwyższej półki cenowej. Techniki marketingowe, których używają, będą odpowiadały pragnieniu konsumentów, aby być ważnymi, wpływowymi i odnoszącymi sukcesy. Obraz jest często klasyczny, tradycyjny, rzeźbiarski, szlachetny lub wyrafinowany.

    Mędrzec.

Marki osobiste: Stephen Hawking, Albert Einstein.

Mędrzec wierzy, że droga do szczęścia jest wybrukowana wiedzą i że szukając prawdy i dzieląc się nią z innymi, możemy uczynić świat lepszym miejscem. Mędrzec unika dwuznaczności, dezinformacji, wprowadzających w błąd informacji i ignorancji, czy to w sobie, czy w innych. Marki mędrców mają zazwyczaj wysoki poziom świadomości i inteligencji44. Marki te, zazwyczaj określane mianem "ekspertów", stanowią źródło wskazówek, dzięki którym konsumenci czują się lepiej poinformowani, aby podejmować lepsze decyzje. Marki, które identyfikują się z mędrcem często używają wyszlifowanych materiałów marketingowych i nie starają się zachwycać powierzchownością swoich działań marketingowych. Marki mędrców mają tendencję wybierania palet neutralnych lub w stonowanych kolorach, takich jak szary, granatowy lub biały dla swoich projektów marketingowych i logo. W związku z tym, niektóre marki produkują materiały marketingowe, które odchodzą od status quo w celu skłonienia ludzi do spojrzenia na sprawy w inny sposób45.

    Buntownik.

Marki osobiste: James Dean, Miley Cyrus, Doda.

Motto buntownika to: "zasady są po to żeby je łamać".  Walczy z systemem, trzyma się na uboczu i buntuje się przeciwko temu co znane, przeciwko obowiązującym regułom. Pozytywnym aspektem jest to, że w nadziei na wywołanie zmian, buntownik przeszkadza innym w zachowaniu status quo. Na przykład wielu działaczy na rzecz praw obywatelskich biorących udział w pokojowych demonstracjach, którzy nadal są przykładami tego archetypu w działaniu. Buntownik jest kontrkulturową siłą, która może wyzwalać tabu społeczne, a czyni to poprzez wykorzystanie ciemnej części ludzkiej natury. Każda marka, która stara się wyzwolić siebie lub innych od represji i uwolnić się od dominującej kultury, jest buntownikiem. Marki te opierają się na marketingu, który kładzie nacisk na podejmowanie ryzyka i odejście od status quo. Można to osiągnąć dzięki obrazom, które są ciemne i destrukcyjne lub odważne i rewolucyjne. Często występuje pewien element wartości szokowej, czy to ekstremalny, czy po prostu sprytny lub nieoczekiwany żart. Marki reprezentujące stosunkowo zdrowe lub normalne produkty lub usługi często będą zwracać się do buntownika z lekką prośbą, wykorzystując wskazówki marketingowe do sugerowania, że ich marka jest odpowiednia, gdy ludzie chcą czuć się trochę źle lub odejść od normy.

    Artysta.

Marki osobiste: William Shakespeare,  

Archetyp twórcy wnosi wkład w społeczeństwo i nadaje strukturę światu poprzez urzeczywistnienie czegoś - poprzez realizację wizji. Twórca otrzymuje głęboką satysfakcję zarówno z procesu, jak i z wyniku tworzenia czegoś, co wcześniej nie istniało. Ten archetyp przede wszystkim ufa procesowi twórczemu i żyje dla autentycznej autoekspresji. Wynalazca, artysta, pisarz i przedsiębiorca reprezentują archetyp artysty z pozoru niekonformistyczny, a czasem samoistnie ewoluujący, pragnie wolności wypowiedzi i nie lubi czuć się stłumiony46. U podstaw twórcy leży ta rzeczywistość: akt ustrukturyzowania czegoś w namacalną formę jest wylotem - sposobem sprawowania kontroli w świecie, który skądinąd nie podlega kontroli. Archetyp artysty jest naturalnym wyborem dla wielu marek marketingowych, projektowych i technologicznych. Ale każda marka, która demontowałaby stare systemy lub procesy i tworzyła coś nowego na ich miejsce, wyrażałaby archetyp twórcy. Konsultanci organizacyjni bardzo ładnie wpisują się w ten rachunek. Marki, które skupiają się na jakimkolwiek wyrażaniu siebie, są przykładem tego archetypu47.  

    Czarodziej.

Marki osobiste: Steven Spielberg, Harry Potter, Tim Burton.

Czarodziej dąży do osiągnięcia celów, stosując podstawowe prawa dotyczące tego, jak coś działa, aby osiągnąć rezultaty. Obejmuje to zarówno zastosowania nadprzyrodzone, jak i naukowe. Rezultat jest często rewolucyjny. Czarodziej szczerze wierzy, że jest więcej coś większego niż my, więcej niż to, co widzimy i często stoi w sprzeczności z postrzeganą "rzeczywistością", wierząc, że ograniczenia, które mamy, są w większości nakładane przez samych siebie48. Często postrzegany jako inteligentny i kompetentny, często wydaje się ze ma specjalny dostęp do tajnych lub nieuchwytnych informacji. Nawet jeśli zastosowanie jest naukowe, zdolność magika do manipulowania siłami takimi jak grawitacja, elektromagnetyzm czy promieniowanie wydaje się magiczna dla innych po prostu dlatego, że pojęcia te są tajemnicze, trudne do uchwycenia lub niewidoczne gołym okiem. Pomyśl o każdym dużym przemysłowym wynalazku (samochód, żarówka, Bluetooth), a znajdziesz magiczny archetyp aktywowany w każdym z nich49. Ten rodzaj mistyki często pozostawia innych w podziwie lub inspiracji, zwłaszcza że Magik wykorzystuje swoje umiejętności, aby urzeczywistnić marzenia. Marki takie wspierają "magiczne chwile" - doświadczenia, które wydają się wyjątkowe, nowatorskie i ekscytujące - jak również trwalsze zmiany. Marki korzystające z archetypu czarodzieja mają wspaniałą wizję - coś, co inni mogą nawet uznać za niemożliwe - ale one wierzą, że jeśli zastosują właściwą formułę, sukces jest nieunikniony50.

    Towarzysz.

Marki osobiste: Tom Hanks, Lady Diane, Ewa Chodakowska.

Archetyp towarzysza jest zdrowy i autentyczny - co sprawia, że jest nieodparcie lubiany.  Demonstruje ideały ciężkiej pracy i uczciwości, wyznaje zdroworozsądkowe wartości i autentyczność. Towarzysz nie czuje potrzeby udawania, nie chce luksusu ani nie mierzy się symbolami statusu. Towarzysz chce się zmieścić i być częścią grupy, jego motywacją jest przynależność i akceptacja. Wszystkie marki z takim archetypem mają lub przedstawiają kulturę rodzinną, przyjazną i zapraszającą51. Ich produkty lub usługi mogą mieć masowy oddźwięk lub być dostępne dla szerokiego grona odbiorców i zasadniczo zaspokajają podstawowe potrzeby, nie są fantazyjne ani ekstrawaganckie. Marketing takiej marki często przemawia potocznym głosem i używa zdrowych obrazów. Nie ma żadnych obrzydliwych roszczeń, niczego, co miałoby na celu uzyskanie wartości szokowej. Gwarancje zwrotu pieniędzy i inne elementy budowania zaufania są powszechne. Marki przekonają się, że media społecznościowe są dla nich doskonałym miejscem zbytu, a marki inteligentne będą je wykorzystywać, aby stać się jeszcze bardziej relatywnymi, przejrzystymi i pomocnymi dla swoich klientów52.

    Kochanek.

Marki osobiste: Madonna, Monica Bellucci, Beyonce.

Archetyp kochanka obejmuje wszystkie rodzaje miłości - rodzicielską, rodzinną, przyjaźń, duchową i romantyczną. Kochanek chce mieć bliskie relacje, osiągnąć intymność, czuć się wyjątkowy i sprawić, że inni też będą czuć się wyjątkowi. Kochanek jest namiętny i nie wstydzi się budować relacje i wyrażać uznanie53. Istnieje również aspekt zmysłowy, który reprezentuje ten archetyp. Wszystko, co rozkoszuje zmysły - piękne rzeczy, kuszący zapach, przyjemne jedzenie - daje radość i zachwyt Kochankowi. Marketing dla takich marek może być różny w zależności od rodzaju miłości, którą reprezentują. Często używane są głębokie odcienie klejnotu lub ognistej czerwieni, lub mogą być łagodniejsze bardziej romantyczne. Eleganckie kroje pisma lub czcionki pisane ręcznie mogą wyglądać elegancko. Może być przyjazny, może nerwowy i erotyczny. We wszystkich przypadkach marketing koncentruje się na konsumencie, sprawiając, że czują się oni wyjątkowi i zawsze mają silny emocjonalny urok. Dla marek posiadających archetyp kochanka, docenianie klienta jest sposobem na życie i stanowi prawdopodobnie dużą część ich biznesplanu54.

    Wojownik.

Marki osobiste: Arnold Schwarzenegger, Michael Jordan, Nelson Mandela.

Archetyp wojownika ma na celu sprostanie wyzwaniu i instynktownie stara się chronić i inspirować innych. Czy to na polu bitwy, czy scenie politycznej, wojownik jest zdeterminowany, by pozostawić ślad na świecie, często narażając się na wielkie poświęcenie. Wojownik często musi podejmować trudne decyzje. Wyzwanie, które należy pokonać, może mieć charakter humanitarny - aby ocalić cały świat - ale może również przejawiać się w postaci ogromnych aspiracji osobistych, takich jak determinacja do wejścia na Mount Everest. Archetyp Bohatera jest naturalnym odpowiednikiem dla organizacji filantropijnych lub firm, w których głównym najemcą jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Marketing marek tego typu często wykorzystuje potężne obrazy i mocne kolory do komunikowania się. Może wykorzystywać inspirowane naturą obrazy, które metaforycznie stanowią wyzwanie, takie jak wysokie góry czy nierówny teren. W grafice odegrają również rolę definitywne linie i kształty, a także chropowatość lub faktura. Język będzie idealistyczny, ambitny lub szlachetny55.  

    Błazen.

Marki osobiste: Robin Williams, Szymon Majewski, Kuba Wojewódzki.

Archetyp błazna reprezentuje życie tu i teraz. Błazen po prostu chce, aby ludzie byli szczęśliwi. Pozwala on innym połączyć się z wewnętrznym dzieckiem - impulsywnym i nieskrępowanym, nie bojącym się naginać reguły, nie bojącym się wyróżniać. Błazen ma również możliwość myślenia nieszablonowego, co prowadzi do nowatorskich pomysłów. Oznacza to, że jest mistrzem w burzy mózgów, przeformułowywaniu koncepcji i przedstawianiu nowych perspektyw. Na przykład, typowy błazen mógłby przedstawić kwestię społeczną lub program polityczny w nowym świetle, aby podkreślić leżący u podstaw absurd56. Komedianci są oczywistym przykładem, ale z pewnością nie jest to jedyna kategoria, która identyfikuje się jako ten archetyp. Marki błaznów mają tendencję do przyciągania uwagi. Największym niebezpieczeństwem jest  jego spryt. Marki takie są powszechnie wyrażane w rozrywce, ale można je również znaleźć w branżach takich jak ubezpieczenia. Marki błaznów nie boją się wyginać zasad lub być może są politycznie niepoprawni, co może się przełożyć na to, że marki rzucają światło na rzeczy, które są być może rzeczywiście poważnymi problemami, lub promują coś, co nie jest dla ciebie dobre. Marketing marek może być niekonwencjonalny, głupi lub przesadny57. Często używane są jasne kolory, a akcja jest wysokoenergetyczna. Marki błaznów mogą szczególnie zachęcać do korzystania z wirtualnych doświadczeń, takich jak interaktywne strony internetowe czy aplikacje do obsługi rzeczywistości rozszerzonej.

    Marzyciel.

Marki osobiste: Dalajlama, Ghandi.

Marzyciel jest wiecznym optymistą, który zawsze widzi dobro w ludziach i w życiu. Marzyciel podczas każdego działania ma czyste serce, a w rezultacie  wierzy w odkupienie i brak winy. Ten archetyp marki kojarzony jest z prostymi przyjemnościami i zdrowym rozsądkiem. Dzięki naszemu zajętemu stylowi życia, jesteśmy przyciągani do skupienia się na prostocie58. Niewinny archetyp jest najczęściej spotykany w sklepach organizacjach non-profit i kościołach. Ich marketing często odwołuje się do nostalgii prostszych czasów i może wykorzystywać wyciszone palety barw oraz delikatne obrazy. Produkty kryjące się za markami korzystającymi z archetypu marzyciela są często naturalne lub czyste (np. bawełna, mydło, żywność ekologiczna). Firmy te, generalnie mało innowacyjne, trzymają się tego, co działa i jest przewidywalne. Ceny są zazwyczaj od niskich do umiarkowanych59.

    Opiekun.

Marki osobiste: Matka Teresa z Kalkuty, Angelina Jolie.

 Ten archetyp marki ma u podstaw współczucie i hojność, i dąży do tego, aby ludzie czuli się pielęgnowani i bezpieczni. Dla Opiekuna najgorsze obawy budzi zaniedbywanie bliskich i niestabilność, z powodu wpływu, jaki będzie miała na mniej szczęśliwych. Archetyp opiekuna jest często kojarzony z instynktami macierzyńskimi i ojcowskimi, jakie posiadają rodzice60. Strategie marketingowe takich marek będą się mocno koncentrować na dostarczaniu pomocnych doświadczeń i pielęgnowaniu relacji. Marketing często odwołuje się do sentymentalizmu, radosnych wspomnień, komfortu domu i rodziny oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony. Wizualne i multimedialne obrazy mogą pociągać za sobą miękką paletę kolorów, rodzinne obrazy i poruszającą muzykę61.

1.3. Narzędzia budowania marki w social media.

Skuteczne budowanie marki osobistej wymaga nie tylko dobrych intencji, określonych celów zawodowych, życiowych czy konsekwencji w działaniu, ale także wiedzy i umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi, w tym w szczególności narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, które dają użytkownikom niemal nieograniczone możliwości nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowych i prywatnych. Ludzie powinni korzystać z kombinacji tradycyjnych i internetowych narzędzi, aby skutecznie budować osobistą markę. CV i biografia zawodowa są przykładami tradycyjnych narzędzi, które powinny precyzyjnie komunikować pochodzenie, doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia i przynależność zawodową. Co ważniejsze, każdy z nich powinien odzwierciedlać swoją osobistą markę i mówić językiem wartościowym dla swoich odbiorców (Horton, 2011). Łatwe do zapamiętania i odzwierciedlenia imię i nazwisko oraz hasło, a także wizualizacja osoby poprzez właściwy dobór indywidualnego logo i kolorów są również ważnymi narzędziami budowania marki osobistej. Nawet to, co osoba nosi i jak nosi, jest elementem osobistego brandingu, ponieważ może mówić tomy (podświadomie lub świadomie) do każdego, z kim spotyka się na co dzień (Wright, 2009). Tradycyjne narzędzia komunikacji (np. list, faks, telefon) są ważne, ale technologia i rozwój mediów społecznościowych sprawiły, że dziś każdy ma szansę pokazać się światu, porozumieć się we własnym obszarze kompetencji i zbudować swój status eksperta (Bucki, 2013). Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w procesie budowania marki osobistej jest Internet ze względu na jego uniwersalność, dostępność, zakres działania i tempo przepływu informacji. Internet jest narzędziem, które pozwala ludziom na dowolne tworzenie własnego wizerunku. W Internecie człowiek może kształtować swój wizerunek i tak kształtować własną tożsamość, by inni wiedzieli o nim tyle, ile chcą, by wiedzieli (Podkowińska, 2010: 106

W procesie autopromocji jako profesjonalisty można korzystać z różnych narzędzi informacyjnych, takich jak:  

    Portale profesjonalnego networkingu (np. Linkedin, Goldenline) - pozwalają zaprezentować swój profil zawodowy w sieci, a także dzielić się swoimi osiągnięciami na szerszym forum, tworząc sieć biznesową; pokazując karierę rozpoznawalnych osób, które odniosły sukces, portale te stają się źródłem inspiracji dla innych ludzi;

    Portale społecznościowe (np. Facebook) - zrzeszają osoby o podobnych zainteresowaniach, stając się bardzo dobrym narzędziem marketingowym i doskonałym sposobem na przekazywanie konkretnych informacji, dzielenie się opiniami, itp.  

    Strony do umieszczania zdjęć (np. Interes, Instagram) - dają ludziom możliwość zaprezentowania się i własnych zainteresowań, pasji itp;  

    Blogi (np. Blog, Twitter) - zawierają oddzielne wpisy blogowe w postaci tekstu, zdjęć itp., zazwyczaj w porządku chronologicznym; blogi poświęcone określonym tematom umożliwiają wymianę pomysłów między autorem a czytelnikiem, a tym samym sprzyjają rozwojowi danej dziedziny wiedzy.

    Fora dyskusyjne - są dziś jedną z najpopularniejszych metod komunikacji i umożliwiają osobom zainteresowanym danym tematem nawiązanie cennych kontaktów, wymianę informacji, poglądów i opinii.

    Usługi obejmujące treści interaktywne (Youtube, Slideshare) - pozwalają ludziom promować się w sieci poprzez zamieszczanie treści interaktywnych (filmy, prezentacje);  

    Osobista strona internetowa - 24-godzinne źródło rzetelnych, aktualnych informacji o osobie i jej celach, działaniach, osiągnięciach, pasjach, itp.  

Ważną częścią wykorzystania tych narzędzi do budowania własnego wizerunku jest uświadomienie sobie dokładnie tego, co ludzie widzą, kiedy cię szukają.  Powinieneś rutynowo korzystać z Google, yahoo i innych wyszukiwarek, aby zobaczyć, co się dzieje, gdy ludzie szukają Twojego imienia.  Kontrolowanie marki jest równie ważne jak budowanie marki.  Jeśli pojawi się element, który nie chcesz, aby ludzie widzieli na pierwszej stronie wyszukiwania google, a następnie natychmiast uruchomić profile na każdym z tych narzędzi, więc wypełnić tę pierwszą stronę w górę z elementami, które chcesz, aby widzieli.  W tym samym duchu, jeśli jedno z tych narzędzi pojawi się, że nie używasz już (martwe konto twitter), to może chcesz wrócić i zacząć używać go ponownie, aby zbudować swoją markę. Każda osoba pracująca nad budową własnej marki musi wypełnić przynajmniej jedną pełną stronę wyników wyszukiwania internetowego linkami, które chce, aby te osoby były oglądane podczas wyszukiwania.  Budowa marki w Internecie może być szybka i łatwa, ale równie ważne jest jej utrzymanie.  Na szczęście w przypadku większości narzędzi, takich jak LinkedIn, YouTube i Quora, zawartość, którą zamieściłeś, pozostaje na zawsze i nadal będzie wyświetlana w wyszukiwarkach bez żadnej konserwacji.  Ważne jest, aby zastanowić się nad stroną konserwacyjną budowania marki przed przejściem do niektórych z bardziej pracochłonnych narzędzi (twitter i facebook).

Nie można przecenić znaczenia portali społecznościowych w budowaniu marki osobistej. Bycie aktywną częścią sieci społecznościowej sprawia, że Twoje imię (i marka) staje się otwarte, wystawiając swoje CV, pracę, reputację i pomysły znacznie szerszemu gronu odbiorców niż kiedykolwiek wcześniej. Sposób, w jaki zachowujesz się w tych grupach, jest równie ważny, jak to, w jaki zachowujesz się w każdej grupie świata rzeczywistego. Lokalizacje online, które zdecydujesz się często mówi wiele o Tobie, więc wybierz swoje bazy domowe online ostrożnie. Znajdź i dołącz do kilku portali społecznościowych bezpośrednio związanych z Twoim zawodem, z których kilka jest szerokich i służy wielu grupom odbiorców, a kilka to miejsca, w których znasz swoich potencjalnych klientów, potencjalnych pracodawców lub inne osoby, które chcesz zaimponować, spędzając swój czas. Podobnie jak zestawy umiejętności i portfel inwestycyjny, chcesz, aby obecność na portalach społecznościowych była zróżnicowana. Zgadzamy się, chyba że na tym się nie kończy. Media społecznościowe to tylko wierzchołek góry lodowej sieci. Należy nawiązać i podać interakcje osobiste. To właśnie kontakt osobisty sprawia, że tworzenie sieci, a tym samym budowanie marki osobistej, jest tak cenne. Spotkanie z ludźmi w realnym świecie jest ważne, aby stworzyć Twoją osobistą markę. Jest to tak ważne, że łamiemy tradycyjną rolę książki komputerowej i spędzamy ostatnich kilka rozdziałów w realnym życiu. W końcu Twoja osobista marka nie jest nic warta, jeśli prawdziwi ludzie nie są w stanie na nią zareagować. Ostatecznie, ludzki związek jest tym, co będzie napędzać Twoją osobistą markę do wielkiego sukcesu. Podobnie, brak ludzkich powiązań spowoduje jego upadek. Tworzenie sieci nie jest łatwe. To ciężka praca i czasochłonne, ale to również świetna zabawa. To świetny sposób, aby zobaczyć swoje miasto i poznać ludzi, i to najlepszy sposób, aby rozwinąć rodzaje i liczbę relacji, które doprowadzą do wielkich możliwości dla Ciebie później. Aby zbudować swoją osobistą markę, musisz nawiązać osobistą sieć w różnych sytuacjach i środowiskach poza portalami społecznościowymi. Może to być najważniejsza zasada tworzenia sieci kontaktów: Nie korzystasz z sieci, aby Ci pomóc; korzystasz z sieci, aby pomóc drugiej osobie. Jakkolwiek może się to wydawać sprzeczne z intuicją, starasz się budować swoją osobistą markę - jest to najlepszy sposób, aby odnieść sukces w nawiązywaniu kontaktów. Musisz zrozumieć, że najlepszym sposobem, aby odnieść sukces w prawie każdym rodzaju biznesu lub przedsięwzięcia społecznego jest to, aby to wszystko było o drugiej osobie, zrobić coś miłego dla innych ludzi lub dodać wartość dodaną do ich życia. Najlepszym sposobem na rozwój Twojej osobistej marki jest spotkanie się z Tobą osobiście. Zorganizuj indywidualne spotkanie w kawiarni lub kawiarni i poznaj się nawzajem. Pamiętaj, że chodzi o kształtowanie relacji, i choć można tworzyć relacje online, są one raczej kruche i niestabilne. Osobista relacja może iść znacznie głębiej i właśnie tam zaufanie i sympatia naprawdę się rozwijają. A ponieważ kupujemy od ludzi, których lubimy i którym ufamy, jesteśmy bardziej skłonni pomagać i otrzymywać pomoc od ludzi, z którymi pozostajemy w naszych relacjach. Rozwijając własną markę, powinieneś skupić się na trzech różnych rodzajach sieci: 1) grupach sieciowych, 2) sieci "jeden na jednym" i 3) działaniach następczych. Te trzy typy sieci nie są oddzielnymi stylami ani technikami. Są to raczej wszystkie etapy tego samego procesu. Najprawdopodobniej spotkasz się z ludźmi w grupie, zanim przejdziesz do drugiego i trzeciego typu sieci. Najpopularniejszą formą nawiązywania kontaktów przez profesjonalistów jest grupowe spotkanie networkingowe. Może to być grupa ściśle związana z networkingiem, jak np. Rainmakers lub wydarzenie Izby Handlowej "Business After Hours". Może to być mikser po godzinach pracy na konferencji branżowej lub po prostu przypadkowe spotkanie dwóch osób na targach lub wystawie. Niezależnie od miejsca, w którym odbywa się networking grupowy, jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym zebrało się wiele osób wyłącznie w celu nawiązania kontaktów biznesowych z innymi osobami w pomieszczeniu, musisz być na to przygotowany. Pod wieloma względami ten rodzaj sieci jest najbardziej stresujący spośród wszystkich możliwości tworzenia sieci, ponieważ możesz nie znać wielu osób w grupie i szukasz przyjaznej twarzy. Ale zamiast trzymać się murów czy rozmawiać z przyjaciółmi, teraz masz szansę na to, by samemu wyskoczyć i spotkać kogoś nowego.

Jest to najtrudniejsza część dla wielu osób, ponieważ nie lubią poznawać nowych ludzi. Wiele osób uważa się za introwertyków i wolałoby być w domu przed telewizorem, a nie na zewnątrz, w trakcie spotkań publicznych, grupą nowych osób. Możesz nawet czuć się w ten sposób sam, ale spotkanie z ludźmi jest ważne. Rozwijasz swoją osobistą markę. Tworzenie sieci kontaktów grupowych jest stresujące dla wielu z Was, szczególnie jeśli jesteście nieśmiali, ponieważ jesteście w dużym pomieszczeniu, które jest zapakowane w skrzela z ludźmi, których nie znamy. Prawdopodobnie jesteś zbyt zastraszony, aby podążać w górę i po prostu wymazać swoje imię. To zrozumiałe. Strach przed wystąpieniem publicznym jest tym samym strachiem, co przed spotkaniem nowych osób w dużych grupach. To obawa przed odrzuceniem, wyśmiewaniem lub osądzaniem, szczególnie w dużej grupie ludzi.  

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-6-16-1529152722.php > [Accessed 22.02.20].