Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Obiectivul general al acestei lucrări este acela de a oferi o percepţie corectă şi o perspectivă practică asupra serviciilor şi produselor bancare, în scopul consolidării anumitor concepte.

În aproape toate ţările lumii există numeroase bănci şi tipuri de bănci, structurate după criterii bine definite, şi care sunt încorporate în sisteme bancare dezvoltate şi integrate în economia naţională a fiecărei ţări. Împreună cu celelalte instituţii financiare şi cu societăţile de asigurări, sistemul bancar îndeplineşte rolul de intermediar financiar între agenţii economici şi între stat şi agenţii economici, el gestionând instrumentele şi pârghiile financiare ale ţării conform regulilor proprii, cu  respectarea legislaţiei în vigoare.

Piaţa bancară este în continuă expansiune şi în căutare de noi idei şi produse cu care băncile să vină în întampinarea clienţilor şi, mai ales, pentru atragerea de noi potenţiali clienţi. În acest sens, promovarea continuă a noilor produse şi servicii bancare de către băncile comerciale reprezintă întotdeauna o temă de actualitate. În prezent toate băncile comerciale activează în condiţiile unui risc înalt datorat situaţiei de criză pe care a înregistrat-o economia, a instabilităţii situaţiei politice şi instabilităţii legislative, precum şi a inflaţiei.

Poziţia produselor şi serviciilor bancare pe piaţă, depinde de resursele financiare ale băncii, de lichidităţile acesteia într-o anumită perioadă, dar şi de capacitatea şi de strategia fiecăreia de a identifica nişa de piaţă şi segmentele ţintă pentru produsele promovate, de politica adoptată în utilizarea mijloacelor de promovare şi stimulare a vînzărilor, precum şi necesitatea diversificării produselor şi serviciilor oferite. Toate aceste aspecte fac parte din marketingul bancar, iar soluţionarea acestora se realizează numai printr-un management şi leadership performant.

Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă determină transformări considerabile în domeniile de activitate ale unei economii, inclusiv şi în sfera bancară. În societatea contemporană, producătorii din sfera serviciilor sunt orientaţi în promovarea unui produs profesional, ceea ce înseamnă că necesită un nivel de executare intelectual înalt. Instituţiile universale care oferă un complex larg de servicii sunt băncile comerciale.

   Scopul temei constă în delimitarea şi exemplificarea conţinutului serviciului şi produsului bancar. Diversitatea produselor şi serviciilor bancare au o importanţă deosebită, datorită rolului pe care îl au băncile în economie, prin prezenţa unui număr mare şi variat de riscuri bancare, prin faptul că banca, mai mult ca oricine, operează cu banii societăţii (la formarea capitalului social şi operând cu conturile clientelei). Proiectul are drept scop iniţierea în diversitatea produselor şi serviciilor bancare noi, încercînd să realizeze următoarele obiective: înţelegerea noţiunilor de produs şi serviciu bancar şi determinarea tipurilor de produse şi servicii bancare.

Produsul bancar este documentul bancar (certificat), eliberat de bancă în scopul deservirii clientului şi realizării operaţiunii bancare (de exemplu: cambia, cecul, depozitul etc.). Serviciul bancar este operaţiunea bancară de deservire a clientului. Astfel, deschiderea unui cont bancar este un produs, iar deservirea contului este un serviciu bancar. Atît produsul, cât şi serviciul bancar presupun obţinerea unui venit sub formă de comision. În majoritatea cazurilor, produsul bancar are un caracter primar iar serviciul bancar are un caracter secundar. Atît produsul, cît şi serviciul bancar vin să satisfacă nevoile clienţilor şi implică, întotdeauna, obţinerea unui profit  de către bancă.

Philip Kotler, unul dintre liderii mondiali în domeniul marketingului şi Gary Armstrong, un profesor emerit al Universităţii North Carolina, formează una dintre cele mai competente echipe de autori pentru realizarea unui manual de marketing şi descriu produsul ca fiind „orice lucru care poate fi oferit unei pieţe pentru interesarea, achiziţia, folosirea sau consumul, capabil de a satisface o dorinţă sau o nevoie”.

În activitatea băncilor comerciale, produsele care deţin cea mai relevantă pondere sunt: creditul, cardul bancar, depozitul şi leasing-ul.

Este necesară în această perioadă diversificarea cît mai mare a serviciilor şi produselor bancare, din următoarele considerente:

1. nevoia apropierii  băncilor de partenerii pe care îi deserveşte;

2. rolul băncilor şi diversificarea atribuţiilor în economia de piaţă;

3. diversificarea activităţilor economice în economia de piaţă;

4. găsirea unor  forme de atragere a resurselor băneşti necesare băncilor comerciale;

5. diversificarea plasamentelor;

6. constituirea, consolidarea şi dezvoltarea bursei de valori;

7. participarea băncilor  la constituirea capitalului social al unor societăţi comerciale;

8. concurenţa altor bănci;

9. diferenţierea instrumentelor de depozit;

10. utilizarea publicităţii pentru promovarea produselor şi serviciilor bancare.

În 1991, Peter Doyle, unul dintre liderii şcolii de marketing din Europa, afirma despre produs că poate fi „ orice întruneşte nevoile clienţilor”.

Prin diversificarea produselor şi serviciilor, băncile comerciale contribuie la înfăptuirea politicii financiar-monetare şi valutare a ţării, iar în acelaşi timp, prin diversificarea instrumentelor de plată, pot diminua sau chiar elimina blocajul financiar.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-6-23-1529739281.php > [Accessed 06.04.20].