Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Sp''rgsm''l 1: Analyser Slik-kompagniets v''rdik''de og vurder virksomhedens kernekompetencer

Metode:

For at analysere Slik-kompagniets v''rdik''de er der udarbejdet en v''rdik''deanalyse som er en analyse af v''rdik''dens prim''re og st''tteaktiviteterne med henblik p'' at tydeligg''re, hvor virksomheden skaber kundev''rdi, samt vurdere virksomhedens kernekompetencer. V''rdik''den er delt op i to hovedgrupper: St''tteaktiviteter og prim''raktiviteter, som deles op i up-stream og down-stream. I up-stream findes der alt der foreg''r i produktprocessen og i down-stream alt der hvad der foreg''r under salgsprocessen. Der blev valgt to punkter ud af st''tteaktiviteter '''Virksomhedens infrastruktur''' og '''Menneskelige ressourcer''' som jeg har fundet informationer til. Jeg har dog fravalgt de to andre punkter fordi m''ngden af informationer til det ikke var s'' stort.

St''tteaktiviteter

Virksomhedens infrastruktur:

Virksomhedens infrastruktur er ledelse, ''konomiskstyring og planl''gning. Her er de vigtigste beslutninger bliver taget som har enormt betydning for virksomheden.  I dag er virksomheden ejet af den danske Givesco-koncernen og har deres produktlinjer fordelt omkring i verden. Slik-kompagniet ejer 3 fabrikker, en i Danmark, der er bosiddende i ''rhus, en i Sverige og en i Polen.

Menneskelige ressourcer:

Slik-kompagniet i Danmark har omkring 135 ansatte. Af dem 60 funktion''r og 75 timel''nnede, samt 10 s''lgere. Den svenske produktionsfacilitet har 110 ansatte og den polske 160. Der arbejdes i 2- og 3- holdskift p'' enkelte af produktionslinjerne. Dette kan dog variere op til specielle h''jtideligheder, hvor der er s''rlige behov og ''nsker f.eks. ''get produktionen af karameller til sidste skoledag. I alt besk''ftiger de ca. 500 medarbejdere. Slik-kompagniet har styrket deres produktudviklingen ved at ans''tte en produktudviklingschef.

Udover det bruger de mange ressourcer p'' at opl''re og tr''ne virksomhedens 10 s''lgere, som tilsammen d''kker det danske marked. Det er rigtig vigtig for virksomheden at dialog med varehuschefen og den afdelingsansvarlige er ordentlig, da de personlige relationer betyder meget for dem. Slik-kompagniet anvender salgsstatistikker fra de danske supermarkedsk''der s''som Bilka og F''tex til at st''tte s''lgerne i salgsarbejdet i butikkerne.

Prim''re aktiviteter:

Indg''ende logistik:

Virksomhedens produkterne er delt op p'' forretningsomr''derne: skumprodukter, s''son (fx jule-og p''skeprodukter), karameller og ''kologisk chokolade. Derudover har de ogs'' andre forretningsomr''der s''som p''l''gschokolade, l''sv''gt og dessertchokolade samt spotvarer. Hele 60% af Slik-kompagniets oms''tning stammer fra salg af virksomhedens f''rdigvarer, fra b''de egne m''rker og private label/handelsm''rker. 40% af slik-kompagniets oms''tningen kommer fra virksomhedens salg af ingredienser til industrielt brug f.eks. overtr''k til is, kagefyld og toppings. Siden 2007 har virksomheden solgt ''kologisk chokolade i form af ''kologisk pladechokolade og en lys samt m''rk p''l''gschokolade som er baseret p'' ''kologiske r''varer. Derudover lever virksomhedens produktion op til de internationale Fairtrade-standarder.

Produktion:

Slik-kompagniet ejer 3 fabrikker, en i Danmark, der er bosiddende i ''rhus, en i Sverige og en i Polen. Der er ogs'' et produktudviklingslaboratorium under opbygning, man kender dog ikke til beliggenheden. Virksomheden har 135 ansatte i produktionen og i Danmark findes der flere produktionslinjer. P'' hver produktionslinje produceres en bestemt type slik eller chokolade. De h''jteknologiske robotter pakker lynhurtigt over 500 skumbananer i minuttet.  N''r virksomheden ''nsker at producere nye typer af slik eller andre varer, skal der investeres i nye produktionslinjer. Derfor kr''ver det grundige overvejelser om markedsmulighederne samt ''konomiske beregninger, f''r der begynder ske noget nyt med produktionsteknologi.

Udg''ende logistisk:

Slik-kompagniet har et t''t samarbejde med detailhandlen om udvikling og produktion af de private label produkter/handelsm''rker, som leveres til de danske supermarkedsk''der. De vil gerne v''re hurtige samt fleksibel, da det betyder meget for indk''berne i detailk''derne. Det er vigtigt for dem at hvis de holder et m''de med en supermarkedsk''de, s'' har de det hele klart samt et forslag til en ny produktvariant, som deres kunder forventer.

Markedsf''ring & Salg:

Virksomhedens anden kernekompetence er at de g''r op i at deres s''lgere er opl''rt og derfor bruger de mange ressourcer p'' at tr''ne de 10 s''lgere, som tilsammen d''kker det danske marked. De personlige relationer betyder rigtig meget for slik-kompagniet, da s''lgerne, varehuschefer og afdelingsansvarlige skal have et godt samarbejde, som skabes loyalitet samt tryghed i samarbejdet om salget af slik-kompagniets produkter. Virksomheden anvender dog kun f'' ressourcer p'' markedsf''ring rettet mod deres forbrugerne, da de koncentrer sig mest om at salg til detailk''derne. Slik-kompagniet anvender dog f'' ressourcer s''som reklamer p'' indk''bsvogne, P-pladser og busstoppesteder som ligger t''t p'' supermarkederne hvor man finder deres produkter. Ved prisfasts''ttelsen l''gges der v''gt p'' en '''Would I buy it''' filosofi, som er en slags for fornemmelse, kunden vil betale for varen ud fra filosofien. Her er priserne s''ledes lavere end konkurrenternes. Udover det afholder virksomheden i samarbejde med de enkelte k''der om at v''re med i de forskellige tilbudsaviser, samt forskellige in-store aktiviteter. De f''r f.eks. gode placeringer ved kasserne eller andre s''rlige kompagniet omr''der. Placeringen af varerne i butikken samt antal hyldemeter er meget afg''rende for salget af de forskellige varer, det er netop derfor virksomheden arbejder for de forskellige aktiviteter for at ''ge salget, da 50% af alt slik s''lges p'' tilbud.

Service:

Slik-kompagniet tilbyder ''kologiske produkter til kunderne, som g''r at de forbrugere som er opm''rksomme p'' dette v''lger deres produkter frem for andre. Det er den ydelse virksomheden giver til deres kunder i form af '''Fair-Trade'''. Det er vigtigt for virksomheden at kvaliteten p'' deres produkter er h''j samt med at produktudvikling finder sted. Udover det tilbyder slik-kompagniet service overfor deres s''lgere da leveringstiden overholdes. Dette skaber loyalitet mellem virksomhedens s''lgere samt forbrugerne.

Konklusion:

For at samle op efter den udarbejdede v''rdik''de, kan man komme frem til, at en af deres vigtigste kernekompetencer er den fremstillingsproces de har gang i. Virksomheden har flere produktlinjer og flere produktioner i b''de Sverige, Danmark og Polen. Anden kernekompetence ved virksomheden er deres udg''ende logistik, da de bruger mange ressourcer p'' et godt samarbejde med s''lgerne, varehuschefer og afdelingsansvarlige. P'' den m''de opn'' de tryghed og loyalitet for b''de virksomheden og detailhandlen. Udover det bruger virksomheden mange ressourcer p'' at opl''re og tr''ne virksomhedens 10 s''lgere, som tilsammen d''kker det danske marked. Deres vision er nemlig at blive en af de f''rende i branchen med engagerede medarbejdere og sp''ndende produkter. De arbejder rigtig h''rdt p'' det og pr''ver at ramme pr''cist den vision. Alle de kernekompetencer virksomheden g''r brug af, skaber fortjeneste for dem i form af loyalitet, v''kst, tryghed og bedre kendskabsgrad til deres produkter.

Sp''rgsm''l 2: Diskuter og vurder Slik-kompagniets fremtidige strategiske muligheder.

Metode:

For at diskutere og vurdere Slik-kompagniets fremtidige strategiske muligheder bliver der beskrevet virksomhedens situation, for at se hvor virksomheden befinder sig lige nu og her. Bagefter bliver der kigget p'' slik-kompagniets mission, vision og v''rdier, som de arbejder efter hverdag. Der bliver ogs'' kigget p'' konkurrencem''ssige strategi, for at se fordele ved de ressourcer, der tillader virksomheden til at udvikle sig i forhold til deres konkurrenter. Der bliver kigget p'' Ansoffs v''kstmatrice, som er et fors''g p'' at systematisere virksomhedens v''kstmuligheder. Til sidst bliver virksomhedens segmenteringsstrategier beskrevet.

Virksomhedens situation:

V''ksten er stagnerende og nogle af produktkategorier er negativ, hvilket skyldes ikke finanskrisen men andre faktorer, der p''virker markedet negativt f.eks. sundhedsb''lgen og stigende r''varepriser lyder fra salgsdirekt''r Lars M. Rasmussen. Virksomhedens kendskabsgraderne er svingende, men de absolutte topscorere er Choko-knas, Skumfr''er og skildpadden, hvor op til 95% af m''lgruppen kender til m''rkenavnet. Det danske slik- og chokolademarked er pr''get af store internationale konkurrenter og her har slik-kompagniet kun en markedsandel p'' 1,5%, hvilket er meget svag, da virksomhedens konkurrenter har langt h''jere markedsandel f.eks. Toms Gruppen som har en markedsandel p'' n''sten 30%. Det er dog meget vigtigt at virksomheden bibeholder den markedsandel p'' det danske marked, da slik-kompagniet har udarbejdet sig til en international virksomhed og deres produkter produceres ikke kun i Danmark men ogs'' i Sverige og Polen. For at f'' h''jere markedsandel kunne virksomhed v''lge at producere nye typer af slik, som vil remme virksomhedens m''lgruppe. Det betyder dog ogs'' at de skal investere flere penge i produktionslinjer og derfor ligger det under en overvejelse for virksomheden.

Mission og vision:  

Det er vigtigt for slik-kompagniet at have en helt klar opfattelse af, hvad de skal kunne g''re for at v''re interessante p'' konfekturemarkedet dvs. for at forbrugerne f''r lyst til at spise deres slik, og for at kunderne finder virksomheden attraktiv at handle med. Virksomhedens mission er at udvikle og s''lge dansk slik samt chokolade af h''j kvalitet, der giver smagsoplevelser for deres kunder. Visionen er at v''re en f''rende slik-og chokolade virksomhed, hvor engagerede og dygtige medarbejdere skaber produkter af h''j kvalitet. De v''rdier der er vigtige for virksomheden er kundeorientering, da uden kunder er der ingen virksomheden, ansvarlighed overfor omverden, kunder og aktion''rer. Kvalitetsbevidsthed i h''j kvalitet af produkter, samt konstant fokus p'' forbedringer.  

Konkurrencestrategier:

Virksomhedens strategi skal sikre sig, at virksomhedens m''l opn''s, og at virksomheden p'' den m''de opfylder sin mission. Her benytter slik-kompagniet sig af differentiering-strategien, da de differentierer sig fra deres konkurrenter ved at s''lge unikke produkter (s''som skumbananer og fr''er) som m''lgruppen har kendskab til. Dermed f''lger de differentieringsstrategien. Udover det st''r de ved deres traditioner siden 1918 og siden danskerne holder fast ved deres traditioner er det en fordel ved at s''lge ''ldre m''rkevarer. Virksomheden burde satse p'' omkostningslederstrategi, da de har bredt m''lgruppe og kan dermed opn'' konkurrencem''ssige fordele gennem lave omkostninger. Gennem lavere omkostninger kan det v''re lettere for virksomheden at tage alle udfordringerne op og komme ud med nye produkter for at f'' en st''rre markedsandel end den de har p'' det nuv''rende tidspunkt (1,5%).

 Ansoffs v''kstmatrice:

V''kststrategi er en strategi, der giver virksomhedens styrke til at vinde markedsandele p'' udvalgte omr''der, og her kunne en produktudvikling v''re en mulighed for virksomheden for at skabe st''rre markedsandel p'' markedet. Dette kunne dog ogs'' skabe en st''rre risiko samt usikkerhed, da omkostningerne ville v''re h''jere. Her skal virksomheden hovedsageligt arbejde med handlingsparametrene s''som Product, Place og Promotion. Virksomheden kan i stedet for benytte sig af markedspenetrering. Her skal virksomheden fors''ge at ''ge salget af de eksisterende produkter til de nuv''rende markeder. Virksomheden st''r over for de kendte markedsforhold og vil prim''rt bearbejde markedet med Price og Promotion. De kan fors''ge at ''ge det samlede marked ved at bearbejde dette, eller ved et u''ndret marked fors''ge at tage markedsandele fra deres konkurrenterne. Hermed kan virksomheden tage en vurdering om kunderne har f''et st''rre kendskabsgrad til deres produkter. Bagefter kan virksomheden vurdere om de kan fors''ge med produktudvikling. Slik-kompagniet kunne ogs'' fors''ge at skabe v''kst ved at s''lge sit nuv''rende produkt p'' et nyt marked. Her ''nsker de at komme ind p'' et marked, som den ikke i forvejen har kendskab til. Her kunne de satse p'' n''rmarkeder s''som Skandinavien.

Segmentering strategi:

Med udgangspunkt i de mange segmenteringsvariable skal virksomheden udv''lge netop de variable, der passer til det produkt, de ''nsker at finde m''lgruppe til. De mest relevante v''lges og her anvender Slik-kompagniet differentieret markedsf''ring, hvor der udarbejdes forskellige marketingmix, som tager hensyn til gruppers forskelligheder. Krisen har gjort at folk er mere prisfokuserede. Sliksalget stiger i lavprisbutikkerne og falder p'' tankstationerne og i kioskerne. Samtidig med at forbrugernes sundhedsbevidsthed stiger. Slik er nemlig ogs'' traditioner og vaner, som kan p''virke danskernes adf''rd. Derfor er det vigtigt at virksomheden tager hensyn til danskernes madvaner samt udviklingen i madvanerne over tid.

Konklusion:

Man kan konkludere at det meget vigtigt at virksomheden bibeholder den markedsandel de har p'' det danske marked og pr''ve at skabe endnu h''jere end den de har p'' det nuv''rende tidspunkt. Slik-kompagniet er konkurrencedygtigt men det er stadig vigtigt for slik-kompagniet at have en helt klar opfattelse af, hvad de skal kunne g''re for at v''re interessante p'' konfekturemarkedet. Virksomheden st''r ved deres traditioner siden 1918 og differentierer sig p'' den m''de fra deres konkurrenter.  Udover det s'' har de en bredt m''lgruppe til lave priser som skaber ogs'' en konkurrencefordel. Virksomheden skal fors''ge at ''ge salget af de eksisterende produkter til de nuv''rende markeder for at skabe h''jere v''kst samt med at udvikle produktion. I fremtiden kan virksomheden pr''ve at satse p'' nye markeder, her kunne de starte med at kigge p'' de skandinaviske lande, da deres eftersp''rgsel minder om det danske.

Sp''rgsm''l 3: Forklar, hvad udtalelsen betyder for Slik-kompagniets distribution og promotion.

Metode:

Med udgangspunkt i udtalelsen fra Niels Petersen om forbrugernes distribution og promotion, bliver 2 dele af det klassiske marketingsmix 4 p'''er anvendt for at beskrive hvad udtalelsen betyder for Slik-kompagniets distribution og promotion. Disse fire variabler justeres at virksomheden differentierer sig fra konkurrenten og tilpasser samt opfylder kundernes ''nsker.

Place/ Distribution

Virksomheden prioriterer in-store aktiviteter i t''t samarbejde med detailk''derne s''som Bilka, F''tex og Rema 1000, hvilket g''r dermed brug af intensiv distribution. Dette skyldes at produktet skal ramme en bred m''lgruppe. Virksomheden benytter sig af indirekte distribution, da varen g''r gennem flere mellemled, inden varen n''r slutbrugeren. Priserne ligger ogs'' typisk lavere end konkurrenternes f.eks. p'' gave''sker og pladechokolade. Virksomheden satser nemlig p'' at f'' lave omkostninger samt med at differentiere sig fra konkurrenterne. Her har de ogs'' stort fokus p'' ''kologien. Mange kunderne foretr''kker at handle i st''rre butikker og her betyder placering samt antal hyldemeter i butikkerne rigtig meget, derfor arbejder slik-kompagniet p'' at f'' de gode placeringer i butikkerne f.eks. ved kasserne eller i s''rlige kampagneomr''der.  Det ''ger salget da hver kunde ser produkterne ved kassen og her kan de v''lge en impulsiv beslutning ved at k''be en af Slik-kompagniets produkter. Her k''ber konsumenten produktet efter en pludselig indskydelse, hvilket svarer til et impulsk''b i k''bsadf''rden.

Promotion

Slik-kompagniet anvender f'' ressourcer p'' markedsf''ring retter mod forbrugerne, da de koncentrerer sig mest om salgsarbejdet over for detailk''derne. De reklamerer dog p'' indk''bsvogne, P-pladser og busstoppesteder t''t p'' supermarkederne. P'' den m''de sparer virksomheden markedsf''ringsomkostninger samt med s'' lille en promotionsindsats f''rer til en sv''kket kendskabsgrad, is''r ved de nyeste produkter som er ikke lige s'' kendt p'' markedet. Virksomheden benytter sig dog af Palle-displays i de forskellige k''der, da de mener det skal v''re lettere at h''ndtere for detailhandlen samt med det er med til at pr''sentere produkterne p'' en attraktiv m''de for forbrugerne. Her fokuserer de p'' emballagen som er meget vigtigt, da den skal v''re i''jnefaldende samt praktisk for at kunderne v''lger deres produkt. Virksomheden har en hjemmeside (Carletti.dk), hvor man kan finde alle produkterne samt kager opskrifter osv. Kendskabsgrad til dette er dog ikke s''rlig h''j, da man skal selv s''ge efter det p'' nettet. Slik-kompagniet burde fors''ge at ''ge salget ved at slutbrugerne f''r st''rre kendskab til deres produkter og her kunne de anvende TV- reklamer, her ville det v''re smart at benytte sig af story-telling, da virksomheden har v''ret p'' det danske marked siden 1918 og har en lang historie bag sig. Dette ville skabe loyalitet overfor slutbrugerne.

Konklusion

Det er vigtigt at virksomheden fastholde den lave pris og h''j kvalitet, da det er pr''cis det som differentierer dem fra deres konkurrenter. Virksomheden er meget dygtig og virker til at have styr p'' mange ting, men det er ogs'' rigtig vigtigt at de begynder at fokusere lidt mere p'' kendskabsgrad over for slutbrugerne. Her er det vigtigt at blive bedre til promotion, da forbrugerne har ikke h''jt kendskab til deres nyeste produkter, hvilket er meget ''rgerligt da p'' den m''de vokser ikke deres markedsandel som er kun p'' 1,5% p'' det nuv''rende tidspunkt. Det er positivt for virksomheden at have s'' godt forhold til detailk''derne og f''r hermed gode pladser i butikkerne som skaber h''jere v''kst. De fokuserer nemlig rigtig meget p'' at vise loyalitet overfor deres detailhandlerne samt kunderne. Her vurderes det at deres prim''re m''lgruppe er det violette segment som er kvinder mellem 35-55 ''r, med en lav uddannelse samt lav indkomst. Der bor i en sm'' byer og som g''r op i traditioner. Den sekund''re gruppe kan v''re den gr'' segment som er prim''r de unge mennesker. Virksomheden tilbyder ''kologiske produkter, hvilket skaber en v''rdi samt et unikt produkt. Forbrugernes sundhedsbevidsthed stiger og derfor er det et k''mpe plus at der findes ''kologiske varer under slik-kompagniets m''rket. Virksomheden har nogle fremtidige strategiske muligheder som de burde g''re brug af. Her taler man om markedsudvikling og fokus p'' de skandinaviske lande.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-01-29-000CLW.php > [Accessed 06.06.20].