Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

...Indledning

Pandora blev grundlagt tilbage i 1982, og har siden vokset enormt siden da. Pandoras ''konomiske situation har v''ret stigende i de sidste 4 ''r, som ogs'' ses ved, at de havde en v''kst i oms''tning p'' 6,6 mia til 20,3 mia kr,- fra 2012 til 2016. Deres moderselskab er placeret i Danmark, og de besk''ftiger i alt 21.500 medarbejdere p'' verdensplan, hvoraf 12.400 arbejder i Gemopolis i Thailand. Her fremstiller Pandora selv deres h''ndforarbejdede smykker.

Siden start har Pandora selv designet og markedsf''rt deres egne smykker. Det har betydet, at Pandora kender kundernes pr''ferencer og krav, p'' den m''de har de lettere ved at gennemskue den 'nye' opcoming trend, dette er ogs'' en n''dvendighed for et smykke selskab som pandora da de hele tiden skal bibeholde deres konkurrencedygtige varer og priser

V''rdik''de

Produktionsvirksomhed

Produktudvikling

Pandora bygger og udvikler konstant p'' deres produkter for, at de kan f''lge med deres konkurrenter og v''re de f''rende inden for smykkemarked, da det er et uigennemskueligt marked hvor det er sv''rt at finde p'' det 'nye' inden for smykkebranchen udvikler Pandora s''sonkataloger, det betyder alts'' at Pandora har et meget bredt sortiment p'' den m''de har de lettere ved, at ramme de individuelle personer s'' det passer til deres stil.

Produktion

PANDORA besk''ftiger som n''vnt i indledningen over 21.500 medarbejdere p'' verdensplan, hvoraf ca. 12.400 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. 'Hvert enkelt PANDORA-smykke h''ndforarbejdes af dygtige smykkeh''ndv''rkere, som omdanner r''varer som 14k guld, sterlings''lv, smykkesten, kulturperler, Murano- glas og emalje til et smukt smykke.' Deres h''je kvalitet og h''ndforarbejdede smykker er med til, at skabe stor v''rdi for kunden.

Marketing

Pandoras er st''rk p'' markedsf''ringsomr''det, da de form''r at komme godt ud blandt kunderne. Pandora s''lges ' i mere end 100 lande fordelt p'' seks kontinenter via ca. 8.100 forhandlere, herunder mere end 2.100 konceptbutikker.' Dette betyder, at Pandora er let tilg''ngelig i n''sten hele verden. Du finder ogs'' Pandora i de forskellige kataloger og p'' deres helt egen website. Det skaber ogs'' en k''mpe v''rdi for kunde, da dette betyder, at alle folk kender Pandora og deres v''rdier.

Salg og service

En meget afg''rende aktivitet under salg og service er, som n''vnt det her med, at Pandora er let tilg''ngelig og distribuere direkte fra deres wibsite men ogs'' over hele verden via 8.100 forhandlere. Derudover har Pandora st''rk kunde service over deres website men de er ogs'' opm''rksomme p'' deres forhandlere er gode og veluddannet. En anden st''rk v''rdi for Pandora, er deres eget passion, deres politik og v''rdier er som de selv n''vner er 'Pride, Passion, Performance.'

SWOT-Analyse

St''rke sider

Pandora har mange st''rke sider. De har bl.a. deres selvdesignet, kreative og unikke produkter, som indg''r i deres markedsstrategi, da smykkebranchen er et marked med mange udbydere. det betyder derfor, at Pandoras forbrugere har visse forventninger til deres produkt. Pandora har en k''mpe stigning i oms''tningen fra 2012 til 2016 som n''vnt i indledningen. P'' baggrund af Pandoras store oms''tning og v''kst har de ogs'' en stor egenkapital hvilket ogs'' viser, at Pandora er god til at tjene penge og det betyder st''rk likviditet. I og med Pandora har en st''rk likviditet og egenkapital betyder det, at det er nemmere for dem, at udkonkurrere de fleste af deres konkurrenter p'' marked, i det, at de kan promovere sig p'' lige pr''cis den m''de de vil. De er derudover ogs'' en erfaren spiller p'' marked. Ud over det, viser det ogs'', at Pandora er gode til at afs''tte deres varer da de kender deres marked og har v''ret p'' det i mere end 30 ''r.

Svage sider

En svag side for Pandora kunne v''re deres m''lgruppe, som henvender sig til kvinder. En god ide for Pandora kunne derfor v''re, at s''tte fokus p'' nogen flere madlige produkter, for hvis Pandora kan f'' m''nd til at k''be deres smykker fordobles deres potentielle marked. Derudover har Pandora forholdsvis h''je priser i deres sortiment, som alts'' betyder, at en stor del ikke har r''d til at k''be Pandoras produkter som ogs'' resultere i at deres m''lgruppe formindskes, da de kvinder som ikke har s'' mange penge mellem h''nderne oftest s''ger noget andet billigere.

Muligheder

En mulighed for Pandora kunne v''re at ekspansere til et nyt marked, eller ekspansere lokalt. Dette kan f.eks. ske ved, at Pandora ''bner nogle flere butikker i landet, men f''rst efter at have foretaget analyser omkring, hvor stor kundegruppen er i de forskellige byer. Et godt sted at ekspansere lokalt, ville f.eks. v''re i Sydafrika, da det er et stort marked med massere potentiale. I Sydafrika er der ogs'' stor forskel p'' rig og fattig, og de rige elsker status, hvilket der er i Pandoras smykker. Dette marked er i stor v''kst. En anden mulighed er omtale fra medierne. Denne omtale kan b''de v''re positiv, s''vel som negativ. Derfor skal man som virksomhed generelt ikke fort''lle medierne om ens planer i detaljer. Den sidste mulighed er en stigende eftersp''rgsel blandt forbrugerne. Denne mulighed er ikke s'' stor endnu, da mange mennesker stadig er arbejdsl''se efter finanskrisen, og muligvis har g''ld, som de skal have betalt tilbage til banken.

Trusler

Nogle af de trusler Pandora har i dag, og muligvis kan f'' om et par ''r, er de stigende priser p'' guld . N''r priserne p'' guld stiger, s'' stiger virksomhedens omkostninger i vareforbrug. Dette er Pandora ikke interesseret i, da det betyder, at de langsomt m'' s''tte deres priser op, for stadig at opn'' den samme indtjening pr. produkt. Der er h''rd konkurrence p'' smykkemarkedet, da der er mange udbydere, samt mange substituerende produkter. Pandora skal derfor bevare kontakten til deres kunder, s'' de forbliver loyale. Finanskrisen har ogs'' v''ret en stor trussel/udfordring for Pandora, da smykker ikke er et basalt behov, men et luksusbehov. Dette har gjort, at deres kundegruppe i hele verden, har holdt p'' deres penge, i tilf''lde af fyring. Disse problemer rammer dog ikke kun Pandora, men ogs'' de andre udbydere i smykkebranchen.

Konkurrencestrategi

Jeg har valgt at udarbejde en konkurrencestrategi for Pandora, da den giver et godt indblik i, hvor Pandora st''r i forhold til sine konkurrenter. Jeg har derfor valgt at benytte mig af ' Porters konkurrencestrategier'

Pandora er en produktionsvirksomhed med en stor fokus p'' deres produkters kvalitet og grundet deres h''je kvalitetsprodukter har de derfor et h''jt prisniveau i forhold til deres marked. Pandora s''lges i mere end 100 forskellige lande, og derfor har de bl.a. meget at t''nke p'' i forhold til de demografiske forhold. Det betyder at Pandora skal forholde sig og tilpasse sig deres eksterneforhold n''r de fx lancere nye produkter.

Kundeloyalitet, har ogs'' en stor tvetydigbetydning for Pandora, da de fleste kunder bliver loyale til de produkter de k''ber f''rst er det en stor fordel for Pandora at have v''ret p'' marked i 30 ''r, men man Pandora skal ogs'' ud og ramme de unge s'' de skal hele tiden f''lge med p'' 'b''lgen' og g''re brug af en aggressiv markedsf''ring.

Ud fra det har jeg valgt at placere Pandora i Differentieringsstrategien med elementer af differentieringsfokus, da de har en relativ stor m''lgruppe, men samtidig konkurrere p'' deres unikke kvalitetsprodukter som ikke alle har r''d til.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-02-12-000CPl.php > [Accessed 31.05.20].