Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Indledning

Det Kinesiske salg for spil og leget''j i 2011 var 46,3 milliarder DKK. I 2017 forventes dette, at v''re 107 milliarder DKK.

LEGO A/S har valgt, at g''re Kina til en selvst''ndig markedsgruppe og skaber derved ekstra fokus p'' salg i det Kinesiske marked.

LEGO A/S skal v''re forberedt p'' eventuelle konflikter mellem den kinesiske og danske forretningskultur. De normer og v''rdier Kina har kan blive en udfordring for den danske afdeling.

Problemformulering

- Du bedes udarbejde en kort virksomhedskarakteristik af LEGO, herunder en beskrivelse af LEGOs marketingmix.

- Dern''st bedes du udarbejde en ekstern analyse for LEGO p'' det kinesiske marked med s''rlig fokus p'' en analyse af den kinesiske forretningskultur og de kulturelle udfordringer, der kan opst'' i det daglige samarbejde mellem danske og kinesiske medarbejdere.

- Afslutningsvis ''nskes en diskussion af LEGOs fremtidige afs''tningsmuligheder p'' det kinesiske marked - herunder ogs'' hvordan de bedst kan tackle de kulturelle udfordringer indenfor forretningskulturen.

Fag, metode og teori

Jeg benytter mig af analysemodellerne PEST-analyse, analyse af marketingmix og andre relevante kultur teoretiske analysemodeller. Ved brug af disse analyser vil jeg kunne udnytte viden fra kilderne jeg har f''et uddelt til, at besvare problemformuleringen jeg er blevet tildelt.

Redeg''relse

Hvem er LEGO?

LEGO A/S er et aktieselskab. Virksomheden er en produktionsvirksomhed. LEGO blev grundlagt i 1932 af Ole Kirk Kristensen, og er en privatejet familie koncern. LEGO havde i 2015, 17.294 medarbejdere. Deres branche er leget''j og de har en bred m''lgruppe. Deres produkter henvender sig til b''rn men bliver brugt af alle generationer.

LEGO's to st''rste konkurrenter er Hasbro og Mattel. LEGO koncernen er b''de inden for B-2-C og B-2-B markedet, da de b''de har deres egne butikker men ogs'' bruger detaillister.

Nuv''rende situation i Kina

Kina har et stort marked, siden LEGO er g''et ind p'' Kinas marked er deres markedsandel steget til 8,8% globalt. LEGO har en markedsandel p'' 3,3% i Kina. Koncernen bruger Kina til, at distribuere i Asien.

LEGO har deres Kinesiske kontor i Shanghai, og deres f''rste fabrik i Kina ligger i Jiaxing hvilket er 120 kilometer fra Shanghai.

LEGOS marketingsmix

Produkt: LEGO har fabrikker placeret rundt omkring i verden. Disse fabrikker producerer LEGO. Produkterne har den funktion, at aktivere forbrugerens fantasi. Kvalitet bliver der lagt meget fokus p'' hos LEGO A/S .

Pris: LEGO koncernen har en stor kendskabsgrad og er et brandet m''rke. LEGO A/S kan derfor fokusere p'' en pris der er omkostningsorienteret, og skaber den ''nskede avance for LEGO A/S.

Distribution: LEGO A/S har fabrikker verden over og har derfor en mulighed for, at distribuere til hele verden. LEGO A/S distribuerer b''de til detailhandler og slutbrugeren.

Promotion: LEGO A/S promoverer b''de p'' TV, internet og til events mm. De promoverer deres nye produkter prim''rt p'' b''rnekanaler.  

Analyse

Pest-analyse

Politiske faktorer:

Der er gode muligheder for danske virksomheder i det kinesiske marked. Kina er villige til, at benytte frihandel, hvilket vil sige der ikke er begr''nsninger for LEGO's salg i Kina. Frihandelspolitikken gavner global ''konomi til v''kst, hvilket giver mulighed for lande og virksomheder til, at udnytte frihandlen. Kinas regering har set mulighederne ved dette valg og gl''der sig ved v''kst via frihandel.

''konomiske faktorer:

Sociale og kulturelle faktorer:

Gesteland beskriver i sin kulturkarakteristika, at den formelle og uformelle form er en vigtig faktor i de kulturelle forhold. I Danmark er en handel meget uformel, hvor k''ber og s''lger har et afslappet forhold til salg. I Kina foreg''r salget meget formelt. Et salg skal behandles med respekt da den formelle kultur hersker.

Der kan derfor opst'' en udfordring for LEGO A/S, da de ikke er bekendte med den formelle kultur og derfor kan sige eller g''re noget som anses v''rende respektl''st. Hvis LEGO's ansatte derimod kender til den formelle kultur vil de kinesiske kunder f''le sig respekteret og derved eventuelt k''be LEGO's produkter.

Der er mange faktorer der spiller en rolle. Alderen, besk''ftigelse og indkomst er meget relevant for hvilke muligheder der er for LEGO p'' det kinesiske marked.  

Teknologiske faktorer:

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-02-16-000CQs.php > [Accessed 26.02.20].