Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

1. Noodzaak en relevantie:

Volgens het Verenigde Naties rapport: World Urbanization Prospects*, dat in 2014 gepresenteerd werd, woont momenteel 54% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. In 1950 was dat nog 30% van de wereldbevolking en in 2050 zal 66% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Om de leefbaarheid te behouden in deze steeds groter wordende stedelijke gebieden zullen duurzame ontwikkelingen nodig zijn. E''n van deze duurzame ontwikkelingen is Urban Farming.  

In mijn artikel beschrijf ik hedendaagse Urban Farming projecten  en aan de hand van mijn onderzoeksvragen kijk ik hoe de transport modaliteiten en distributie punten be''nvloed wordt door Urban Farming.  

2. Urban Farming.

Urban Farming is het proces van voedselproductie in of nabij een dorp, stad of verstedelijkt gebied. Urban Farming heeft een andere kijk op voedselproductie dan de huidige productievormen. Duurzaamheid en het beperken van het aantal 'foodmiles' is daarbij een belangrijk thema.  

Urban Farming is een ontwikkeling waarbij we weer teruggaan naar de productie van voedsel dicht bij, of in de stedelijke gebieden. De consumenten hebben weer behoefte aan lokale producten.  

2.1. Geschiedenis:

De voedsel productie en voedsel distributie heeft zich in de tijd ontwikkelt. Urban Farming is daarom ook niet nieuw. In de Middeleeuwen werd al voedsel geproduceerd aan de rand van de stad of binnen de vestingmuren. Door de industrialisatie en het verbeteren van de infrastructuur verhuisde de voedselproductie vervolgens verder van de stad af. Tegenwoordig is voedselproductie een globale activiteit en wordt ons eten dagelijks vanuit de hele wereld ingevlogen.

2.2. Urban Farming Projecten:

Growing Undergound: Londen

Growing Underground* is een project dat plaats vindt in Londen, in de wijk Clapham. Growing Underground is een project waarbij ondergronds, in een oude schuilkelder gewassen verbouwd worden. De ex-schuilkelder bevindt zich 35 meter onder de grond. Bij Growing Underground verbouwen ze momenteel verschillende planten en kruiden zoals koriander, radijs en waterkers.

Growing Underground produceert voor consumenten, cateraars en restaurants. De producten worden onder meer getransporteerd naar de New Covent Garden Market. Deze belangrijke toeristische markt ligt vier kilometer verderop. Ook worden de producten van Growing Undergound gedistribueerd naar restaurants en winkels in Central Londen. Het voordeel van deze ondergrondse boerderij is dat men heel dicht bij de markt zit. De vers geplukte kruiden kunnen binnen 4 uur op een restaurantbord liggen.

De producten die Growing Underground levert zijn van top kwaliteit en worden geleverd aan beroemde restaurants*.  Belangrijk in de marketing van hun producten is dat ''n van de board members van Growing Underground de in Engeland beroemde kok Michel Roux Jr. is. Michel Roux Jr. is de eigenaar van het twee-Michelinsterren restaurant La Gavroche*.

Vertical Farming

'Vertical farming' of te wel verticale landbouw is een verzamelnaam voor op elkaar gestapelde productie eenheden binnen een gebouw.  Dus de productie in een gebouw dat de hoogte in gaat waardoor je minder ruimte nodig hebt. Dit in tegenstelling tot de kassen van het Westland die een grote hoeveelheid ruimte nodig hebben. Binnen Vertical Farming wordt het klimaat kunstmatig gecontroleerd. Daarbij liggen deze gebouwen dicht bij de consument.

Singapore

De overheid van Singapore wil minder afhankelijk worden van andere landen, qua water, qua energie, maar ook qua voedsel. Singapore heeft 5 miljoen inwoners en importeert 90% van het voedsel*. In 2012 is men in Singapore gestart met het experiment Sky Greens*.  Dagelijks wordt hier Chinese kool, spinazie en andere groentes in verticale gebouwen geproduceerd.  Deze torens  hebben per vierkante meter 10 keer meer opbrengst dan bij gewone landbouw. Daarbij zijn de producten gegarandeerd vers; want binnen 4 uur ligt de groente in de schappen.

Gemeentes/politiek/bestuur Bestuurlijk niveau

3. Veranderende Transportmodaliteit door Urban Farming

Bij Urban Farming projecten zoals Growing Underground en Sky Greens worden de producten dicht bij de markt geproduceerd. De producten hoeven een minder lange weg af te leggen naar de eindgebruiker. Daarbij  komt er in veel Europese landen steeds strengere milieu regelgeving op binnenstedelijk transport. Steden willen het vervoer op fossiele brandstoffen de stad uit en dit vervoer moet vervangen worden door elektrisch of fietsvervoer. Wat voor gevolgen heeft dat?

Door de kortere afstand naar de gebruiker hoeven producten niet meer met vrachtwagens de stedelijke gebieden binnengebracht te worden. De transportmarkt past zich hier op aan. Bestaande transporteurs veranderen naar kleinere transportmodaliteiten, zoals DHL met de DHL transportfiets*. Daarnaast ontstaan er in de logistieke markt nieuwe start-ups met innovatieve concepten. Het Amsterdamse bedrijf Foodlogica* levert transport met elektrische bakfietsen die met zonne-energie opgeladen worden. Dit bedrijf richt zich uitsluitend op stadslogistiek.

De oude transport routes gaan ook op de schop. Grote toegangswegen naar de binnensteden voor het leveren van producten zijn minder hard nodig. Omdat de Urban Farming producten dichter bij de markt worden geproduceerd zullen nieuwe transport routes ontstaan. De elektrische fietsen kunnen gebruik maken van een ander wegennet dan vrachtwagens.  Steden zullen hier hun binnensteden op gaan aanpassen.

Ook zullen er nieuwe transport routes in gebruik worden genomen. In veel steden heb je een waternet (kanalen en grachten) dat lange tijd niet gebruikt is voor transport maar daar wel heel geschikt voor is.  Er komt een nieuwe toekomst voor elektrische transport boten.

4. Veranderende voedsel distributiepunten door Urban Farming

4. 1 Korte transportketen

Omdat de Urban Farming producten dicht bij de markt worden geproduceerd kunnen ze snel hun weg vinden naar de markt. Het eerder genoemde Urban Farming project Growing Underground brengt haar producten naar het 6 kilometer verderop gelegen Borough Market. Borough Market is een overdekte foodhall waarin verse producten verkocht worden.

4.2 Nieuwe voedsel distributiepunten: Foodhalls

In veel landen is de Foodhall al een bekend verschijnsel. In London is er Borough Market, in Berlijn is er Markethall Neun en in Barcelona heb je de Boqueria. In Nederland is er sinds enige tijd de Rotterdamse Markthal. Deze markthal is een mix van winkels, horeca en woningen. In korte tijd is deze markt ''n van de belangrijkste attracties van de stad Rotterdam geworden.

'De Markthal' is voor Nederland een nieuwe soort distributiepunt. In de Markthal vind je vele soorten vers voedsel en het trekt vele consumenten. In de toekomst, wanneer Urban Farming de standaard is geworden, kunnen de producten snel en gemakkelijke bij de Markthal terechtkomen

Foodhalls, zoals Borough Market,  zijn uitstekende plekken voor Urban Farmers om hun producten te verkopen. Omdat Urban Farming projecten in de stad gelegen zijn, kunnen urban farmers zorgen voor de verste producten, en dat is precies waar het bij de foodhalls om draait. Urban farmers kunnen de foodhalls voorzien van behoefte van vers eten met weinig foodmiles.

4.2 Urban Mangrove

Amsterdam heeft een uniek watersysteem, waar momenteel niet volledig gebruik van gemaakt wordt. In de Gouden Eeuw ging veel van de voedsel aanlevering over het water. De Prins Hendrikkade was toen het centrum van de wereldvoedselhandel*, en nu is er een concept om weer volledig gebruik te maken van de Amsterdamse waterwegen.

Urban Mangrove is een concept bedacht door Laura van der Pol. Dit concept heeft als idee om de kades van Amsterdam te gaan gebruiken voor drijvende versmarkten. Een locatie van de urban mangrove wordt de tegenover het centraal station in Amsterdam. Op dit moment liggen op deze locatie de rondvaartboten voor toeristen. Deze rondvaartboten zouden ook gevuld kunnen worden met Urban Farming producten.

De boten halen op bepaalde locaties de Urban Farming producten op en varen daarna naar de eindlocatie. De grachten van Amsterdam zijn hier ideaal voor omdat deze overal door de stad lopen. Daarnaast zal dit ervoor zorgen dat er minder verkeer is op de weg. Als laatste geeft dit ook een mooier beeld aan Amsterdam. In plaats van gewone rondvaartboten zie je nu een kade met aangemeerde boten vol met verse lokale producten.

Het volledig uitgewerkte idee is dat dit op meerdere plekken in Amsterdam wordt uitgevoerd zodat er een netwerk ontstaat van drijvende markthallen met verse Urban Farming producten.

5. Conclusie  

Gebruik maken water en kanalen

6. Bronnen

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-03-22-000CZk.php > [Accessed 25.05.20].