Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

...''n acest prim capitol al lucr''rii de licen'', voi defini ''i aborda publicitatea ''ntr-un mod general ''i voi expune ''ntr-un sens c''t mai exact cu putin'' rolul acesteia ''n societate. De asemenea, voi prezenta clasificarea ''i func''iile publicit''ii.

Publicitatea este o tehnica promo''ional'' foarte  r''sp''ndit'' ''n momentul actual, iar multe persoane o consider'' ''i cea mai important'' din punct de vedere al impactului asupra publicului ''int''. Cel mai vizibil instrument de promovare este publicitatea, mai ales pentru publicul larg (http://conspecte.com/Marketing/publicitatea.html).

Publicitatea sau advertising-ul este definit'' ca 'tiin''a, afacerea sau profesia cre''rii ''i disemin''rii mesajelor, o institu''ie social'' care afecteaz'' via''a de zi cu zi a fiec''rui individ, o for'' care modeleaz'' cultura de mas'', o component'' a activit''ii de marketing sau o surs'' de informare despre produse, servicii, evenimente, indivizi sau institu''ii (companii)' (Baker, 1998, apud Petre ''i Nicola, 2001:6).

Aceasta este o form'' de comunicare de tip persuasiv ''i are rolul de a schimba atitudinea receptorilor, pentru achizi''ia unui produs sau serviciu, iar calit''ile anun''ate ale acestuia sunt reale (O'Guinn, Allen, Semenik, 1998).

Publicitatea este definit'' de Gabriele Siegert ''i Dieter Brecheis ca un act comunica''ional care dore''te s'' influen''eze opinii, cuno''tin''e sau atitudini, dar ''i comportamentul fa'' de anumite servicii, idei, companii sau produse. Advertising-ul este distribuit cu ajutorul ''i prin intermediul mediei (Siegert ''i Brecheis, 2005:20).

Un rol foarte important ''n societatea modern'' este jucat de publicitate, aceasta fiind str''ns legat'' de comunicarea ''n mas'' (Petre ''i Nicola, 2001:3). Advertising-ul atrage asupra sa anumite paradigme sociale, economice sau politice. De asemenea, are parte de sprijinul unui lucru care devine din ce ''n ce mai sofisticat ''i anume un aparat teoretic. ''tiin''ele sociale, mai ales sociologia opiniei publice, psihologia aplicat'', managementul ''i retorica, au furnizat publicit''ii concepte, teorii ''i tehnici. Publicitatea recurge la 'anumite instrumente teoretice care ''i permit s'' ''n''eleag'' ''i s'' analizeze un individ ''n rela''iile sale cu propriile motiva''ii ''i dorin''e, de asemenea ''n interac''iunile sale cu al''i membri ai societ''ii ''n percep''ia pe care o are asupra mijloacelor de comunicare ''i a modurilor de reprezentare a acestora' (Guyot, 1992:254, apud Petre ''i Nicola, 2009:3). Publicitatea va p''rea la prima vedere c'' ''ine mai mult de partea de marketing dec''t de partea de psihologie sau sociologie. Efectele publicit''ii asupra structurilor sociale ''i individului, bazat'' ''n principal pe mass-media, se reflect'' prin factorii care influen''eaz'' via''a social'', sau chiar aduc''nd schimb''ri importante ''n c''mpul social (Petre ''i Nicola, 2001:3).

Advertising-ul, ''n mod evident, vinde. De asemenea influen''eaz'', informeaz'', persuadeaz'', schimb'' p''reri, emo''ii ''i atitudini. Influen''a at''t de mare a publicit''ii poate face publicul s'' achizi''ioneze produse de  care nu are neap''rat nevoie. Nu se poate explica ''ntr-un mod exact sau ''tiin''ific cum func''ioneaz'' advertising-ul, de''i sunt numeroase ipoteze pe subiectul acesta. C''t timp va fi direc''ionat'' publicitatea c''tre publicul ''int'' corespunz''tor, rezultatele vor putea fi m''surate ''n v''nz''ri considerabile. O reclam'' interesant'' va atrage mereu aten''ia publicului. Totu''i, ca un produs s'' ajung'' s'' fie achizi''ionat, se necesit'' ''i o dorin'' de a cump''ra produsul respectiv. Memoria uman'' este extrem de selectiv'', astfel o reclam'' de calitate trebuie s'' fie u''or de memorat sau amintit. ''n caz contrar, nu va avea deloc succes la public.

Cea mai important'' component'' a unei reclame este titlul s''u. Fiind primul lucru observat ''i citit, acesta trebuie ''n mod special s'' trezeasc'' interesul cititorului, astfel acesta ''i va dori s'' citeasc'' mai mult despre produsul respectiv. ''n schimb, dac'' titlul nu este unul sugestiv, care s'' ''i trezeasc'' interesul unui poten''ial consumator, restul reclamei cel mai probabil nici nu va mai fi citit. De''i nu sunt formule pentru a scrie un titlu potrivit, ne putem folosi de anumi''i parametri pentru a ajunge la un titlu c''t mai eficient posibil: titlul nu trebuie s'' con''in'' mai mult de zece cuvinte, iar cuvintele folosite trebuie s'' fie c''t mai u''oare ''i scurte, trebuie s'' con''in'' o invita''ie pentru poten''ialii clien''i ''i o idee c''t se poate de interesant'', care are rolul de a trezi interesul pentru a citi ''i restul reclamei, s'' con''in'' ''i un verb de ac''iune ''i s'' ofere c''t mai multe informa''ii utile, astfel ''nc''t clientul s'' afle ''i c''teva avantaje sau informa''ii despre produs.

''n alt'' ordine de idei, o reclam'' reu''it'' trebuie s'' urmeze anumite ''abloane pentru a-''i atinge scopul. Publicitatea trebuie s'' atrag'' aten''ia foarte repede, deoarece mult'' lume

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-06-20-000D6s.php > [Accessed 28.02.20].