Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

St''tteaktiviteter

Virksomhedens infrastruktur:

Dan cake har opdelt deres ansvar til forskellige afdelinger med deres egen ledelse s''som i indk''b og planl''gning, kvalitet og udvikling osv. Klaus Eskildsen er den administrerende direkt''r og Harald Sand Kj''rgaard er salgs- og marketingdirekt''r.

Menneskelige ressourcer:

Dan Cake har et 3-holdskift alle 365 dage om ''ret, hvor f''r i tiden var medarbejderne ansat til produktion/lave kagerne, hvor i dag bliver det 'bare' overv''get af de ansatte i produktionslinjerne. I deres udviklingsafdeling, har de b''de bagere og teknikere ansatte til at udvikle nye produkter. Hvorimod deres kvalitetsafdeling er der laboranter, levnedsmiddeltekniker og en bromatolog, hvor der bliver gennemarbejdet kvalitetsstyring.

Teknologi:

De har indg''et et samarbejde gennem deres datterselskaber som er i Bangladesh og Polen som de har givet navnet DAN FOODS LIMITED. Udover det har de ogs'' valgt at investere i en ny produktionslinje, som har gjort at de har udvidet deres kapacitet med 20%.

Indk''b:

Dan Cake har r''vareleverand''rer der leverer deres r''varer til Dan Cakes fabrikker.

Prim''re aktiviteter

Produktion:

Det her er Dan Cakes hovedkompetence. Dan Cake vil nemlig hellere prioritere deres kvalitet af r''vare h''jt og den endelige kvalitet af deres kager. For at de vil altid v''re sikre p'' at deres kvalitet er i top, har virksomheden ansat laboranter, levnedsmiddelteknikere og bromatologer i deres kvalitetsafdeling. En vigtig ting i deres kvalitet er at de selv producere cremer, glasur og marmelader til deres kage, det g''r at de altid er sikre p'' at deres kvalitet er i top. Dan Cake er den st''rste producent af sk''rekager og roulader i hele Skandinavien, med en ''rlig produktion p'' over 45 millioner enheder.

Udg''ende logistik:

N''r kagerne er f''rdigproduceret og pakket ind i dens emballage, bliver det distribueret ud til deres mellemhandlere, som levere det videre til supermarkederne og tankstationer. Derudover samarbejder Dan Cake med virksomheder, der s''lger produkter som passer godt sammen med deres kager. Fx har de lavet et samarbejde med Peter Larsen Kaffe, om en f''lles s''lgergruppe, som bes''ger butikkerne.

Markedsf''ring & salg:

Dan Cake har et stort samarbejde med de detailk''der der k''ber hos dem. De laver nemlig ''rligt nye ''rs- og rammeaftaler, samt kampagner der fasts''tter priserne for produkterne. Som jeg n''vnte tidligere bruger de mange ressourcer p'' kvalitet, det g''r ogs'' at de bruger meget tid og ressourcer p'' udvikling og planl''gning af deres reklamer og websites. Deres salg best''r hovedsageligt af, hvor henne i supermarkederne, Dan cake har deres producere henne. Alts'' om det er i starten af butikken eller i ved kassen pga der er mange kunder der tager deres produkter som impulsk''b. Derfor er det vigtigt for dem at de er lige ved kassen, s'' n''r forbrugeren st''r i k''en, ser de kagerne og bliver fristet til at k''be det.  

Service:

Dan Cake har 12 konsulenter fordelt over hele landet, der arbejder med merchandisingen over for de enkelte detailforretninger med, hvordan hylde- & kampagnevarer, salgsfremmende udstillinger og aktiviteter, hvor de stiller displays til r''dighed i forretningerne samt er der tit demonstrat''rer/demo, der uddeler smagspr''ver i butikken. Smagspr''verne g''r ogs'' tit at kunden f''r lyst til at k''be deres kager/produkt.  

Kildeliste

Dan Cake V''rdik''de, af G''g, Morten, Nikolaj, Victoria og Lucas. 2017. Set: https://imgur.com/a/Cua1E.png . 3.12.2017. (Billede)

HHX Noter: V''rdik''den og v''rdik''deanalyse. Udgivet af HHX noter. Sidst opdateret: 01.01.2016. Internetadresse: https://hhxnoter.dk/afsaetning/vaerdikaeden-vaerdikaede-analyse-og-supply-chain/ - Bes''gt d. 02.12.2017 (Internet)

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-12-03-000Dgv.php > [Accessed 05.06.20].