Home > Essay examples > Analysing MLK's "I Have A Dream" Speech for Rhetorical Techniques.

Essay: Analysing MLK's "I Have A Dream" Speech for Rhetorical Techniques.

Essay details and download:

  • Subject area(s): Essay examples
  • Reading time: 3 minutes
  • Price: Free download
  • Published: 5 December 2019*
  • File format: Text
  • Words: 908 (approx)
  • Number of pages: 4 (approx)
  • Tags: Martin Luther King Essays

Text preview of this essay:

This page of the essay has 908 words. Download the full version above.I Have A Dream best''r af to hovedafsnit, hvori den f''rste del omhandler de udfordringer og den uretf''rdighed, de sorte amerikanere gik igennem, og den anden del h''rer vi specifikt om de dr''mme og id''er King har for fremtidens USA.  King starter talen med at beskrive Amerika omkring 100 ''r efter Emancipation Proclamation, som gjorde, at slaveriet blev oph''vet i USA: '''One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity.'''''' Da han p''peger at afro amerikanerne efter de 100 ''r stadig ikke har opn''et fuld frihed, tilskynder han derfor en indfrielse af de l''fter om frihed. P'' samme tid har han her gjort brug af en metafor, hvorfra der kan udledes at negere blev tvunget i fattigdom, uanset hvor h''rdt de arbejdede mens de var omringet af de hvides materielle velstand. Metaforer har den effekt, at de skaber mentale billeder, som publikum kan identificere sig med, fordi budskabet bliver lettere at forst''.

Den mest effektive appelform, som hyppigt er anvendt i talen, er patos. Patosappellen kan allerede findes i starten af talen, n''r han siger: ''''''I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.''''''  Brugen af adjektivet '''greatest''' v''kker en stolthedsf''lelse hos borgerne og f''r dem til at f''le at de er vidne til noget historisk og p'' den m''de gribes publikums opm''rksomhed.

Et andet st''rkt og v''sentligt patosladet moment er n''r han siger: ''''''I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.''''''  Her v''kkes f''lelser hos b''de de hvide og sorte amerikanere, da han giver h''b om en god fremtid hvor mennesker kan leve fredeligt side om side uagtet race.  Her benytter han ligeledes allitteration som retorisk virkemiddel, hvor konsonanten c gentages for at skabe rytme i talen. King citerer fra Bibelen, da han siger: "….and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together."  Referencen er fra Esajas''' bog, og ved at bruge det i sin tale, viser han sin fortrolighed med Bibelen, hvilket tiltaler den amerikanske befolkning, da de generelt er et meget troende folk.

Igennem talen bruger King anaforer som retorisk virkemiddel. Han gentager relevante ord og s''tninger, som giver en refleksion af budskabet.  Disse gentagelser g''r, at de vigtigste punkter s''tter sig fast hos lytterne. Ordet '''freedom''' n''vnes i talen 20 gange, mens '''nation''' n''vnes 10 gange og '''justice''' 8 gange. I anden del af talen, er det ogs'' bem''rkelsesv''rdigt, hvordan han bruger ordene ''''''I have a dream''''''. Den opl''ftende frase bliver gentaget otte gange, hvorimod de negative ord s''som '''hatred''' og '''violence''', blot bliver n''vnt 1 gang under hele talen.  Det giver god mening at '''freedom''', '''nation''' og '''justice''' er de ord, som fremtr''der hyppigst, fordi de er de st''rste temaer i hele talen. Gentagelsesfigurerne ''ger hermed ogs'' den retoriske effekt, fordi der skabes rytme og dynamik. De positive ord har en meget vigtig betydning for borgerrettighedsbev''gelsen, da de er med til at understrege og fremh''ve hvad der ''nskes for det amerikanske samfund i fremtiden. Tonen og hum''ret i talen er derfor meget h''befuld samt lidenskabelig.

Noget, som King ogs'' gentagne gange anvender i sin tale er: ''''''We can never be satisfied''''''  . Han fort''ller blandt andet at den sorte befolkning ikke vil v''re tilfredse s'' l''nge '''the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality'''  og s'' l''nge '''a Negro in Mississippi cannot vote''' . Med de ord, s''tter han nogle m''l for Amerika om at de skal blive ved med at k''mpe indtil de opn''r den fulde frihed, og f''rst derefter kan de blive tilfredse.

King forplanter h''b i hjerterne hos amerikanere og dermed appellerer til patos, da han siger: ''''''I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."  Et af hans mange visioner om USA er, at nationen vil udleve den sande mening af sin overbevisning, som er at ''''''all men are created equal.''''''

King g''r brug af retoriske sp''rgsm''l, som er en god m''de at skabe fuld opm''rksomhed hos publikum, da de f''r en fornemmelse af at de bliver inddraget i talen. "When will you be satisfied?"   er det retoriske sp''rgsm''l, hvorved han afslutter sp''rgsm''let ved at svare ''''''No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until "justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream."  Dette f''r publikum til at t''nke at raceadskillelsen er forkert og imod grundl''ggende morale principper. Den sidste del af citatet er ogs'' et metafor, og betyder at tilfredsheden f''rst vil opst'', n''r retf''rdigheden er s'' stor, at den vil regne ud over alle og magten af sin kraft til at h''ndh''ve lighed og retf''rdighed er s'' kraftfuld som en k''mpe flod.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, Analysing MLK's "I Have A Dream" Speech for Rhetorical Techniques.. Available from:<https://www.essaysauce.com/essay-examples/essay-2017-01-13-000cfi/> [Accessed 03-10-23].

These Essay examples have been submitted to us by students in order to help you with your studies.

* This essay may have been previously published on Essay.uk.com at an earlier date.

NB: Our essay examples category includes User Generated Content which may not have yet been reviewed. If you find content which you believe we need to review in this section, please do email us: essaysauce77 AT gmail.com.